1. Cơ sở pháp lý

-Nghị định 65/2013/NĐ-CP hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân

-Thông tư 156/2013/TT-BTC  Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

-Thông tư 111/2013/TT-BTC

2. Nội dung tư vấn

Hiện tôi vừa vào làm công ty mới được 2 tháng,theo hợp đồng là 3 tháng thử việc ở mức lương 85% của 20 triệu. Hiện tôi chưa ký hợp đồng chính thức,vậy cho tôi hỏi là trong khoảng thời gian thử việc này thì tôi có phải chịu đóng thuế thu nhập cá nhân hay không, mà nếu có thì khoảng phải đóng thuế là bao nhiêu. Tôi chân thành cảm ơn.

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp trường hợp của bạn thuộc quy định tại điểm i khoản 1 Điều 25 Thông tư 111/2013/TT-BTC như sau:

i) Khấu trừ thuế đối với một số trường hợp khác

Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động (theo hướng dẫn tại điểm c, d, khoản 2, Điều 2 Thông tư này) hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu (2.000.000) đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân.

Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

>> Xem thêm:  Thuế thu nhập cá nhân từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản năm 2020 ?

Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập, tổ chức trả thu nhập không khấu trừ thuế. Kết thúc năm tính thuế, tổ chức trả thu nhập vẫn phải tổng hợp danh sách và thu nhập của những cá nhânchưa đến mức khấu trừ thuế (vào mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) và nộp cho cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế.

Cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế tại thời điểm cam kết.

Căn cứ theo quy định trên, công ty phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân là 10% trước khi trả cho cá nhân. Trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu ban hành kèm theo văn bản hướng dẫn về quản lý thuế) gửi tổ chức trả thu nhập để tổ chức trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân.

Tôi có ủy quyền cho Công ty nộp thuế thu nhập cá nhân 2015. Đến thời điểm hiện tại Công ty vẫn chưa hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015, mặc dù công ty đã quên khấu trừ gia cảnh cho 2 con nhỏ là người phụ thuộc mà tôi đã khai trong hồ sơ thuế. Tôi không rõ thời gian doanh nghiệp được hoàn thuế là thời điểm nào mà đến thời điểm hiện tại không thấy doanh nghiệp chi trả lại cho người lao động khi sắp hết quý III năm 2016. Cám ơn sự hỗ trợ và tư vấn từ Công ty luật
Tôi có ủy quyền cho Cty nốp thuế thu nhập cá nhân 2015. Đến thời điểm hiện tại Cty vẫn chưa hoàn thuế thu nhập cá nhân 2015, mặc dù Cty đã quên khấu trừ gia cảnh cho 2 con nhỏ là người phụ thuộc mà tôi đã khai trong hồ sơ thuế. Tôi không rõ thời gian doanh nghiệp được hoàn thuế là thời điểm nào mà đến thời điểm hiện tại không thấy DN chi trả lại cho NLD khi sắp hết quý III năm 2016. Cám ơn sự hỗ trợ và tư vấn từ Cty luật

Trả lời:

Thông tư 156/2013/TT-BTC quy định:

Điều 53. Hoàn thuế thu nhập cá nhân

Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

Áp dụng tại Điều 53 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ tài chính quy định:

-Việc hoàn thuế thu nhập cá nhân chỉ áp dụng đối với những cá nhân đã có mã số thuế tại thời điểm đề nghị hoàn thuế.

-Đối với cá nhân đã ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay thì việc hoàn thuế của cá nhân được thực hiện thông qua tổ chức, cá nhân trả thu nhập.

>> Xem thêm:  Các khoản thuế phải đóng khi cá nhân kinh doanh ?

-Cá nhân trực tiếp quyết toán với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì được hoàn thuế, hoặc bù trừ với số thuế phải nộp của kỳ tiếp theo.

Thủ tục hoàn thuế thu nhập cá nhân áp dụng trong 3 trường hợp sau đây:

1.Hoàn thuế đối với cá nhân có thu nhập từ kinh doanh; cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu {45}- “số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu {47} –“Tổng số thuế bù trừ cho các phát sinh của kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 09/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

2.Hoàn thuế đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập thực hiện quyết toán thay cho các cá nhân có ủy quyền quyết toán thuế. Trường hợp tổ chức, cá nhân trả thu nhập sau khi bù trừ số thuế nộp thừa, nộp thiếu của các cá nhân mà có số thuế nộp thừa, nếu đề nghị cơ quan thuế hoàn trả thì tổ chức, cá nhân trả thu nhập nôp hồ sơ hoàn thuế cho cơ quan thuế trực tiếp quản lý.

Hồ sơ hoàn thuế bao gồm:

-Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/ĐNHT ba hành kèm thông tư 156.

-Bản chụp chứng từ, biên lai nộp thuế thu nhập cá nhân và người đại diện hợp pháp của tổ chức, cá nhân trả thu nhập ký cam kết chịu trách nhiệm tại bản chụp đó.

3.Hoàn thuế đối với cá nhân chuyển nhượng chứng khoán có nhu cầu quyết toán thuế nếu có số thuế nộp thừa thì cá nhân không phải nộp hồ sơ hoàn thuế mà chỉ cần ghi số thuế đề nghị hoàn vào chỉ tiêu số {31}- “Số thuế hoàn trả vào tài khoản NNT” hoặc chỉ tiêu số {33}-“Số thuế bù trừ vào kỳ sau” tại tờ khai quyết toán thuế theo mẫu số 13/KK-TNCN khi quyết toán thuế.

Thưa luật sư kính mến. Xin Luật sư tư vấn cho em rõ việc như sau. Vợ chồng em được cha mẹ . Cho 1 ngôi nhà và được nhà nước cấp giấy Chứng nhận QSDĐ ở và tài sản gắn liền trên đất vào nắm 2008 . Đến năm 2010 nhà nước mở đường và đã lấy mất một phần đất . Và sau đó vì không có điều kiện đổi sổ mới để căn nhà ấy phù hợp với số đất còn lại. Sau đó đến năm 2016 vì hoàn cảnh gia đình nên em có nhu cầu chuyển nhượng căn nhà đó . Nên em đã xin đổi lại sổ mới cho căn nhà trên cho nó phù hợp với số đất còn lại ... và nhà nước đã cấp lại sổ mới cho em . Vậy khi chuyển nhượng em có cần phải chờ cho đến thời hạn là 183 ngày để được miễn thuế TNCN không. ( Từ trước đến nay vợ chồng em chỉ có duy nhất ngôi nhà này thôi )

Trả lời:

Nghị định 65/2013/NĐ-CP quy định:

>> Xem thêm:  Xác định mức của thuế tháng, thuế môn bài thế nào?

Điều 4. Thu nhập được miễn thuế

2. Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Cá nhân chuyển nhượng có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam theo quy định tại Khoản này phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Tại thời điểm chuyển nhượng, cá nhân chỉ có quyền sở hữu, quyền sử dụng một nhà ở hoặc một thửa đất ở (bao gồm cả trường hợp có nhà ở hoặc công trình xây dựng gắn liền với thửa đất đó);

b) Thời gian cá nhân có quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;

c) Nhà ở, quyền sử dụng đất ở được chuyển nhượng toàn bộ;

Việc xác định quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở căn cứ vào giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng nhà ở, đất ở. Cá nhân có nhà ở, đất ở chuyển nhượng có trách nhiệm kê khai và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của việc kê khai. Trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện kê khai sai thì không được miễn thuế và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Căn cứ theo quy định trên thì trường hợp bạn sở hữu một ngôi nhà duy nhất tại tời điểm chuyển nhượng toàn bộ nếu tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày thì bạn được miễn thuế thu nhập cá nhân từ việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất.

Vui lòng hướng dẫn hộ tôi viết đơn đăng ký biến động do được nhận tặng cho - 09/ĐK và Tờ khai thuế thu nhập cá nhân , Tờ khai lệ phí trước bạ . Cho tôi xin 01 bộ mẫu đã viết hoàn chỉnh. Chân thành cảm ơn .

Trả lời:

Hướng dẫn cách viết đơn theo mẫu 09/ĐK:

>> Xem thêm:  Thế nào là thu thuế môn bài đối với xe ô tô tải của cá nhân?

Hướng dẫn viết đơn mẫu 09/ĐK

- Đơn này dùng trong các trường hợp: Người sử sụng đất đổi tên; giảm diện tích thửa đất do thiên tai; thay đổi hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi nghĩa vụ tài chính về đất đai.

- Đề gửi đơn: Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thì đề gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường; Tổ chức, cơ sở tôn giáo, tổ chức và cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thì đề gửi Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Điểm 1 ghi tên và địa chỉ của người sử dụng đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất gồm các thông tin như sau: đối với cá nhân ghi rõ họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND; đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân nước ngoài ghi họ, tên, năm sinh, số hộ chiếu, ngày và nơi cấp hộ chiếu, quốc tịch; đối với hộ gia đình ghi chữ “Hộ ông/bà” và ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của cả vợ và chồng người đại diện cùng sử dụng đất; trường hợp quyền sử dụng đất là tài sản chung của cả vợ và chồng thì ghi họ, tên, năm sinh, số giấy CMND, ngày và nơi cấp giấy CMND của vợ và của chồng; đối với tổ chức thì ghi tên tổ chức, ngày tháng năm thành lập, số và ngày, cơ quan ký quyết định thành lập hoặc số giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

- Điểm 2 ghi các thông tin về thửa đất như trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Điểm 3 ghi rõ nội dung trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cần thay đổi, nội dung đó thay đổi như thế nào, lý do thay đổi; ví dụ "Xin đổi tên chủ hộ sử dụng đất thành Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày 27/10/1973 vì chủ hộ cũ đã chết"

- Người viết đơn ký và ghi rõ họ tên ở cuối phần khai của người sử dụng đất; trường hợp ủy quyền viết đơn thì người được ủy quyền ký, ghi rõ họ tên và ghi (được uỷ quyền); đối với tổ chức sử dụng đất phải ghi họ tên, chức vụ người viết đơn và đóng dấu của tổ chức. 

Về mẫu tờ khai lệ phí trước bạ bạn có thể thực hiện theo mẫ dưới đây:

Về mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân:

Tải về Mẫu tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Mẫu số: 11/KK-TNCN )File đính kèm

>> Xem thêm:  Mức lương bao nhiêu thì đóng thuế thu nhập cá nhân ? Quyết toán thuế TNCN

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn Pháp luật thuế- Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Thủ tục lập địa điểm kinh doanh ở ngoài địa chỉ trụ sở chính công ty mới nhất năm 2020