Trong 02 tháng này cty không đóng BHXH (16%), BHYT (3%) và BHTN (1%) bắt buộc cho tôi và cũng không thanh toán các khoản này vào tiền lương cho tôi. Mức lương cty trả cho tôi thời điểm đó là = 12 triệu - thuế TNCN. Sau 02 tháng thử việc thì tôi ký Hợp đồng lao động chính thức và cty thực hiện đóng các loại BH bắt buộc cho tôi kể từ lúc này. Vậy Luật sư cho tôi hỏi, nếu như bây giờ tôi xin nghỉ việc thì tôi có yêu cầu phía cty thanh toán cho tôi các khoản bảo hiểm của 02 tháng thử việc hay không? (Tổng số tiền = 20% lương thử việc x 2 tháng). Hợp Đồng Thử Việc 02 tháng có được xem là Hợp Đồng Lao Động dưới 03 tháng được quy định trong Mục 2 - Điều 141 - Chương 12 của Bộ Luật Lao Động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007 không? “Đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn dưới ba tháng thì các khoản bảo hiểm xã hội được tính vào tiền lương do người sử dụng lao động trả theo quy định của Chính phủ, để người lao động tham gia bảo hiểm xã hội theo loại hình tự nguyện hoặc tự lo liệu về bảo hiểm. Khi hết hạn hợp đồng lao động mà người lao động tiếp tục làm việc hoặc giao kết hợp đồng lao động mới, thì áp dụng chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại khoản 1 Điều này.” (Trích: Chương 12 – Điều 141 – Mục số 2 của “Bộ Luật Lao Động năm 1994, sửa đổi bổ sung năm 2002, 2006, 2007”) Bộ luật này áp dụng cho năm 2011 đúng không?

Mong sớm nhận được sự tư vấn của Luật Sư để tôi có thể trao đổi với Nhân Sự của cty để bảo vệ quyền lợi cho mình. Cám ơn Luật Sư.

Trân trọng kính chào!

Người hỏi: Trần Xuân Đào

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao độngcủa Công ty Luật Minh Khuê.

>> Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội trực tuyến (24/7) gọi số : 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho chuyên mục tư vấn pháp luật của công ty chúng tôi. Câu hỏi của bạn được chúng tôi trả lời như sau:

Trước hết, chúng tôi khẳng định Hợp đồng lao động và Hợp đồng thử việc là hai loại hợp đồng khác nhau. Vấn đề đóng BHXH và hưởng BHXH chỉ được đặt ra đối với người lao động khi giao kết Hợp đồng lao động.

Khoản 1 Điều 23 Bộ luật lao động 2012 quy định:

"1. Hợp đồng lao động phải có những nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

e) Chế độ nâng bậc, nâng lương;

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

i) Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế;

k) Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề"

Khoản 1 Điều 26 Bộ luật lao động 2012 quy định về thử việc, theo đó:

"1. Người sử dụng lao động và người lao động có thể thoả thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên có thể giao kết hợp đồng thử việc.

Nội dung của hợp đồng thử việc gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h khoản 1 Điều 23 của Bộ luật này."

Như vậy, nội dung của hợp đồng thử việc không bao gồm điều khoản quy định về Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, việc nhận bảo hiểm xã hội không được đặt ra trong khoảng thời gian bạn thử việc tại công ty.

Trân trọng!

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ