Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Nội dung tư vấn:

cho em hỏi e là cán bộ ban thương binh xã hiện đang công tác ở vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn nhưng em lại có hộ khẩu ở vùng khó khăn vậy em có được hưởng trợ cấp 10 tháng lương cơ bản không ah mong luật sư giải đáp cho em em cảm ơn.

Điều 2 Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định về Đối tượng áp dụng như sau:

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

>> Xem thêm:  Đối tượng được hưởng chế độ theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Theo đó, tuy bạn có hộ khẩu ở vùng khó khăn nhưng lại công tác ở vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn cho nên bạn vẫn thuộc đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương cơ bản theo quy định tại Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ : Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn 

Tôi là giáo viên tiểu học đã công tác tại các xã có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn trong 9 năm 8 tháng. Nay tôi có quyết định về công tác tại thành phố vậy tôi có được hưởng hỗ trợ trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo nghị định Số: 116/2010/NĐ-CP của Thủ Tướng chính phủ hay không. Kính mong công ty tư vấn giúp tôi

Điều 8 Nghị định 116/2010/NĐ-CP có quy định về Trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu như sau:

1. Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đang công tác và có thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên, khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu thì được hưởng trợ cấp một lần đối với thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

2. Mức trợ cấp một lần được quy định như sau: Mỗi năm công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được trợ cấp bằng 1/2 (một phần hai) tiền lương tháng hiện hưởng, bao gồm: mức lương chức vụ, ngạch, bậc hoặc cấp hàm và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có tại thời điểm chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nghỉ hưu.

3. Thời gian thực tế làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nếu có tháng lẻ thì được tính như sau:

a) Dưới 03 (ba) tháng thì không tính;

b) Từ đủ 03 (ba) tháng đến đủ 06 (sáu) tháng thì được tính bằng 1/2 (một phần hai) năm công tác;

c) Từ trên 06 (sáu) tháng đến 12 (mười hai) tháng thì được tính bằng 01 (một) năm công tác.

Theo đó, người đang công tác tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ đủ 10 năm trở lên mới được hưởng trợ cấp một lần khi chuyển công tác ra khỏi vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khắn. Do đó, với thời gian công tác của bạn là 9 năm 8 tháng không đủ điều kiện để được hưởng trợ cấp này.

>> Xem thêm:  Tư vấn trường hợp hưởng trợ cấp theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP ?

Xin chào luật sư? Tôi có hộ khẩu tại xã Nhạc kỳ (xã đặc biệt khó khăn), huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Tôi được đi làm Tài chính - kế toán từ tháng 10/1998 đến năm 2000 xã được Chính phủ công nhận là xã đặc biệt khó khăn, Tôi công tác liên tục đến tháng 5/2014 luân chuyển sang xã Hồng Thái cũng thuôc xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn. Vây tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu theo quy định tại điều 6 Nghị định 116/2010/NĐ - CP không? Xin trân thành cám ơn

Điều 6 Nghi định 116/2010/NĐ-CP quy định về Trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng như sau:

Đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm trở lên đối với nữ và từ 5 năm trở lên đối với nam được hưởng trợ cấp như sau:

1. Trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu chung;

2. Trường hợp có gia đình chuyển đi theo thì ngoài trợ cấp lần đầu, còn được trợ cấp tiền tàu xe, cước hành lý cho các thành viên trong gia đình cùng đi và hưởng trợ cấp chuyển vùng bằng 12 tháng lương tối thiểu chung cho hộ gia đình;

3. Chỉ thực hiện một lần mức trợ cấp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong cả thời gian công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Theo quy định này thì thời gian làm việc của bạn từ tháng 5/2014 đến nay vẫn chưa đủ thời hạn theo quy định trên là 3 năm trở lên với nữ và từ 5 năm trở lên với nam. Do đó, bạn không thuộc đối tượng được hưởng chế độ theo quy định tại Điều 6 Nghị định này.
Xin chào Cty luật Minh Khuê. Tôi có vấn đề chưa hiểu mong Cty tư vấn! Tôi là người được điều động theo quyết định điều động của UBND huyện đến công tác tại xã khó khăn. Khi đến tôi được hưởng trợ cấp lần đầu bằng 10 tháng lương tối thiểu theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP. Sau thời gian công tác là 3 năm 4 tháng tôi được điều động quay lại địa phương cũ công tác. Hiện nay UBND xã thông báo nộp lại số tiền trợ cấp 1 lần. Với lý do chưa công tác đủ 5 năm. Như vậy là đúng hay sai. Xin trân trọng cảm ơn! 

Theo quy định tại Điều 6 thì đối tượng được hưởng trợ cấp lần đầu là cán bộ, công chức... đến công tác taị vùng kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn từ 3 năm (với nữ) và từ 5 năm (đối với nam). Do đó, nếu bạn là nam thì trường hợp này bạn công tác chưa đủ 5 năm và UBND xã có quyền thu lại số tiền trợ cấp này. Nếu bạn là nữ thì việc thu lại tiền của UBND xã là trái pháp luật.

Xin luật sư cho biết, Tôi dạy ở vùng kinh tế đặc biệt khó khăn, được hưởng thu hút 70% lương đủ 5 năm.Tôi huyện khác về công tác từ năm 2000 đến nay vậy Tôi có được hưởng trợ cấp lần đầu 10 tháng lương theo nghi định 116 không ? Trân trọng !

 Nếu thời gian bạn chuyển về công tác từ 3 năm trở lên đối với nữ hoặc 5 năm trở lên đối với nam thì bạn sẽ được hưởng trợ cấp lần đầu là 10 tháng lương tối thiểu theo quy định tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật, về luật dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê.