Xin hỏi nếu tôi thi công chức thì tôi có được miễn tập sự không ? Mức lương trong sổ BHXH của tôi có được làm căn cứ để xếp lương khi tuyển dụng không ? Kính mong Luật sư tư vấn, giải đáp. Xin cảm ơn !

Người gửi: H.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật lao động của Công ty Luật Minh Khuê.

Căn cứ vào mức lương trong sổ BHXH để xếp lương khi tuyển dụng ?

Luật sư tư vấn lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn ban đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty Luật Minh Khuê. Đối với trường hợp của bạn, tôi sẽ tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thông tư số 13/2010/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

>> Xem thêm:  Gia đình có hoàn cảnh khó khăn có được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ?

 

Nội dung câu trả lời:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 12 Thông tư 13/2010/TT-BNV, người được tuyển dụng được miễn thực hiện chế độ tập sự khi có đủ các điều kiện sau:

- Đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng hoặc lớn hơn thời gian tập sự quy định tại khoản 2 Điều 20 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP tương ứng với ngạch công chức được tuyển dụng.

- Trong thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại điểm a khoản này, người được tuyển dụng đã làm những công việc theo yêu cầu của ngạch công chức được tuyển dụng.

Như vậy, nếu bạn đáp ứng được các điều kiện trên bạn sẽ được miễn thực hiện chế độ tập sự khi thi tuyển vào Bộ Khọc và Công nghệ.

Điều 3 Nghị định 24/2010/NĐ-CP quy định việc tuyển dụng công chức phải căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm và chỉ tiêu biên chế của cơ quan sử dụng công chức và sự phê duyệt của cơ quan quản lý công chức.

Theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều 19 Nghị định 24/2010/NĐ-CP được coi là trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng khi người được tuyển dụng vào công chức theo quy định tại Nghị định này, đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần, được bố trí làm việc theo đúng ngành, nghề đào tạo hoặc theo đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính để làm căn cứ xếp ngạch, bậc lương phù hợp với vị trí việc làm được tuyển dụng, thời gian công tác có đóng bảo hiểm bắt buộc đứt quãng thì được cộng dồn.

Như vậy, nếu bạn chưa nhận trợ cấp bảo hiểm một lần và khi thi tuyển công chức và được bố trí đúng chuyên môn nghiệp vụ trước đây bạn làm thì thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính để làm căn cứ xếp lương.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có được hưởng chế độ gì không ?

Bộ phận tư vấn pháp luật lao động

>> Xem thêm:  Cách tính phần trăm hưởng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu