Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn pháp luật dân sự của công ty luật Minh Khuê.

Cảnh sát giao thông làm mất giấy tờ của người vi phạm xử lý thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật dân sự gọi:  1900.6162  

Trả lời:

1.Cơ sở lý luận:

Luật khiếu nại 2011

Luật xử lí vi phạm hành chính 2012

2.Nội dung trả lời:

Theo quy định tại điều 7, luật khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại:

"1. Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính."

Như vậy bạn có thể khiếu nại trực tiếp đến người đã làm mất giấy phép lái xe của bạn hoặc khiếu nại đến công an phường hoặc khởi kiện tại tòa án theo quy định của luật tố tụng hành chính.

>> Xem thêm:  Những hành vi vi phạm quy định về an toàn giao thông bị xử phạt theo quy định pháp luật

Theo quy định tại điều 2 luật xử lí vi phạm hành chính 2012 thì:

"1. Vi phạm hành chính là hành vi có lỗi do cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định của pháp luật về quản lý nhà nước mà không phải là tội phạm và theo quy định của pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành chính."

Như vậy trong trường hợp của bạn, việc công an làm mất giấy phép lái xe khiến bạn không đủ giấy tờ theo quy định của pháp luật thì bạn không bị phạt trong thời hạn pháp luật quy định do bạn không có lỗi. 

Trân trọng ./.

Ban tư vấn pháp luật dân sự - Công ty Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Cảnh sát giao thông (CSGT) có được dừng xe để kiểm tra hành chính khi đang lưu thông hay không?