Còn không có biểu hiệu, giấy tuần tra kiểm soát (thẻ xanh) là không có quyền dừng xe, kiểm tra giấy tờ và lập biên bản xử lý, mà chỉ có quyền tham gia hỗ trợ. Như vậy có đúng quy định pháp luật không? Trong vấn đề lập biên bản mà ghi sai thời điểm, ngày tháng diễn ra và không có tên, địa chỉ người vi phạm, mà chỉ có chữ ký của người vi phạm, trong khi người vi xin bổ sung thêm thì anh CSGT không cho bổ sung ý kiến thêm vào biên bản. Vậy biên bản ấy có phù hợp với pháp luật quy định không? Rất mong được sự giải đáp và trả lời của quý anh, chị .

Người gửi: Thuận Đặng

>> Luật sư tư vấn dân sự, giao thông gọi: 1900.6162

 

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến công ty. Câu hỏi của bạn chúng tôi xin được trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý: 

Luật giao thông đường bộ 2008

- Nghị định 27/2010/NĐ-CP huy động lực lượng cảnh sát khác và Công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ

- Thông tư 02/2014/TT-BGTVT xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông.

- Thông tư 65/2012/TT-BCA quy định về nhiệm vụ quyền hạn, hình thức, nôi dung tuần tra,kiểm soát của cảnh sát giao thông đường bộ

- Thông tư 45/2012/TT-BCA quy định về thẻ tuần tra của cảnh sát giao thông.

2.  Lực lượng có thẩm quyền dừng và xử lý phương tiện:

- Theo Khoàn 1 và Khoản 3 Điều 87 Luật Giao thông đường bộ 2008 quy định: “Cảnh sát giao thông đường bộ thực hiện việc tuần tra, kiểm soát để kiểm soát người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ; xử lý vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ đối với người và phương tiện tham gia giao thông đường bộ và chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình; phối hợp với cơ quan quản lý đường bộ phát hiện, ngăn chặn hành vi vi phạm quy định bảo vệ công trình đường bộ và hành lang an toàn đường bộ.

Chính phủ quy định việc huy động các lực lượng cảnh sát khác và công an xã phối hợp với cảnh sát giao thông đường bộ tham gia tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong trường hợp cần thiết.”

- Theo Điểm b Khoản 2 Điều 9 Nghị định 27/2010/NĐ-CP quy định:

“Nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát khác và Công an xã:

...

Xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền khi tuần tra, kiểm soát trật tự, an toàn giao thông đường bộ mà không có Cảnh sát giao thông đường bộ đi cùng;...”

- Theo Điều 14 Thông tư 02/2014/TT-BGTVT quy định: “Khi phát hiện hành vi vi phạm đang diễn ra, người có thẩm quyền lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính phải có biện pháp buộc chấm dứt ngay hành vi vi phạm. Buộc chấm dứt hành vi vi phạm hành chính được thực hiện bằng lời nói, còi, hiệu lệnh, văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật..”

Như vậy, ngoài 3 đối tượng trên thì các lực lượng khác không có quyền dừng xe và xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Theo Điều 10 Thông tư 45/2012/TT-BCA ban hành ngày 27/7/2012 quy định về biển hiệu và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ thì: Trách nhiệm của cán bộ trong quản lý, sử dụng biển hiệu, giấy chứng nhận là phải mang theo Giấy chứng nhận khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong lĩnh vực giao thông đường bộ và xuất trình khi có yêu cầu; Phải đeo biển hiệu khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Biển hiệu được đeo chính giữa phía trên nắp túi áo ngực bên trái (đối với cán bộ là nam), chính giữa ngực bên trái và ngang bằng cúc áo thứ nhất từ trên xuống (đối với cán bộ là nữ) và có giá trị thay thế số hiệu công an nhân dân.

Quy định về việc phải đeo biển hiệu khi tuần tra là phù hợp với các quy định trước đây về trang phục của CSGT. Tuy nhiên, quy định này chỉ nhắm đến việc quy định hình thức, trang phục của CSGT chứ không quy định về thẩm quyền hay điều kiện xử phạt hành vi vi phạm giao thông.

Mặt khác theo Thông tư 65/2012/TT-BCA  thì điều kiện tham gia tuần tra giao thông của CSGT là đã được cấp biển hiệu và Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ theo quy định của Bộ Công an.

Không đeo thẻ có được xử lý vi phạm:

Biển hiệu (theo cách nói thông thường là thẻ xanh) là quy định về hình thức đồng phục của CSGT khi tham gia tuần tra. Chính vì vậy, nếu vi phạm quy định về hình thức này, CSGT sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của ngành.

Theo Khoản 3, Điều 9 Thông tư 65 thì khi tuần tra phải sử dụng trang phục đúng theo quy định của Bộ Công an, nhưng lại không quy định về hình thức xử lý trong trường hợp CSGT không đeo thẻ; như vậy không có cơ sở để cho rằng nếu CSGT không đeo thẻ thì không được quyền dừng xe người tham gia giao thông để kiểm tra.

Về nguyên tắc, việc xử phạt hành chính chỉ phải tuân thủ 2 điều kiện: thẩm quyền và thủ tục (Khoản 3 Điều 3 Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính 2002)

Vậy việc vi phạm về hình thức trang phục của CSGT không thể làm ảnh hưởng tới thẩm quyền xử lý vi phạm của họ trừ khi có văn bản quy định khác. Do đó, chỉ cần tiến hành theo đúng thủ tục thì việc xử lý vi phạm của CSGT sẽ được coi là hợp pháp.

Vì vậy, người tham gia giao thông vẫn có nghĩa vụ phải hợp tác với CSGT nếu được yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra. Nếu CSGT không thực hiện đúng quy định về trang phục thì người dân có quyền góp ý/ gửi ý kiến đến cơ quan có thẩm quyền để đề nghị xử lý kỷ luật với CSGT đã vi phạm.

Về biên bản xử phạt thì phải được cấp đúng mẫu theo quy định của pháp luật.

Điều 61: Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 quy định rõ, nếu không đồng ý với hành vi vi phạm thì người vi phạm có quyền giải trình đưa ra bằng chứng không vi phạm của mình. Đồng thời, sau hai ngày làm việc (tính từ thời gian lập biên bản) phải gửi đơn, thư hoặc ý kiến của mình không công nhận hành vi vi phạm đó đến người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Vì vậy, nếu bạn không công nhận thì có trách nhiệm giải trình về hành vi đó.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật giao thông - Công ty luật Minh KHuê