1. Tôi nhận di chúc bà ngoại cho phần tài sản này nhưng trước khi qua đời bà chưa làm thủ tục chứng nhận quyền sử dụng đất này
2. Một phần đất đai gắn liền với tài sản khoảng 30m2 nằm trong khu quy hoạch dự án mở rộng đường thành phố
Như vậy tôi có làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ tài sản của tôi được thừa hưởng hay không? Nếu không tôi có thể làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đất đai gắn liền với tài sản là bao nhiêu m2
(Tôi ở P9, TP TUy Hào tỉnh Phú Yên)?

Mong luạt sư tư vấn giúp tôi.
Chân thành cảm ơn

Người gửi: Đ.H

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật đất đai của công ty luật Minh khuê.

Cấp giấy chứng nhận cho phần đất thuộc diện quy hoạch?

Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến gọi:  1900.6162 

 

Trả lời:

(Câu hỏi đang trong quá trình cập nhật câu trả lời)

 

 

 

Nội dung trả lời

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai 2013 

Nội dung trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi đến chuyên mục tư vấn pháp luật của chúng tôi. Câu hỏi của bạn, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

Thứ nhất, về việc tặng cho mảnh đất của bà bạn cho bạn khi bà bạn chưa tiến hành làm giấy tờ cho mảnh đất đó

Căn cứ Điều 168 Luật đất đai 2013 về thời điểm được thực hiện các quyền của người sử dụng đất:

1. Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất khi có Giấy chứng nhận. Đối với trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp thì người sử dụng đất được thực hiện quyền sau khi có quyết định giao đất, cho thuê đất; trường hợp nhận thừa kế quyền sử dụng đất thì người sử dụng đất được thực hiện quyền khi có Giấy chứng nhận hoặc đủ điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp người sử dụng đất được chậm thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc được ghi nợ nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện xong nghĩa vụ tài chính trước khi thực hiện các quyền.

>> Xem thêm:  Thủ tục tặng cho di sản thừa kế ? Thủ tục chia i sản thừa kế là đất đai như thế nào ?

2. Thời điểm người thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc cho thuê; chuyển nhượng quyền sử dụng đất đồng thời chuyển nhượng toàn bộ dự án đối với dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê sau khi có Giấy chứng nhận và có đủ điều kiện theo quy định tại Điều 194 của Luật này.

Căn cứ quy định trên thì việc thừa kế  đất của bà bạn cho bạn có thể được thực hiện không sẽ căn cứ vào tình hình cụ thể xem đất đó có đủ điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không. Do bạn không nói rõ tình hình thực tế về mảnh đất nên chúng tôi sẽ đưa ra các điều kiện do luật định để được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ vào Điều 99 luật đất đai 2013:

Điều 99. Trường hợp sử dụng đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

1. Nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho những trường hợp sau đây:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Thứ hai, về việc một phần đất đai gắn liền với tài sản khoảng 30m2 nằm trong khu quy hoạch dự án mở rộng đường thành phố

Bạn nên tìm hiểu xem ở địa phương bạn cụ thể là cấp huyện đã có kế hoạch sử dụng đất hay chưa nếu như chưa có kế hoạch sử dụng đất cấp huyện mặc dù đã có quy hoạch thì bạn vẫn có thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần diện tích đất trong quy hoạch. Còn nếu như đã có kế hoạch sử dụng đất cấp huyện rồi thì bạn sẽ không thể được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với phần đất nằm trong quy hoạch theo điều 49 luật đất đai 2013 như sau:

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Như vậy, bạn nên xem xét kỹ xem mảnh đất của mình có đủ các điều kiện được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không để xác định việc thừa kế xem có hợp pháp không. Đồng thời, chú ý đến việc UBND huyện nơi có đất đã có kế hoạch sử dụng đất hay chưa để có thể xác định được chính xác mình có được cấp sổ đỏ đối với phần diện tích nằm trong quy hoạch.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi. Rất mong đã giải đáp được phần nào thắc mắc của bạn

Trân trọng 

 

>> Xem thêm:  Tranh chấp di sản thừa kế không có di chúc ? Thời hiệu khởi kiện tranh chấp thừa kế bao lâu ?