Em làm hết ngày 02/10/2014 xong em nghỉ. Khi em nộp đơn thì nhân sự hỏi lí do tại sao nghỉ, em trả lời là nghỉ để ôn thi cao học. Nhân sự kêu em phải cung cấp giấy báo nhập học nếu không sẽ bị bồi thường nửa tháng lương. Em trả lời là giờ em nghỉ để ôn tập thi cao học nên em không có giấy báo. Nhân sự viết cho em 1 giấy hẹn ngày lên làm thủ tục nghỉ việc và bồi thường + 1 giấy hẹn ngày trả sổ bảo hiểm.

Cho em hỏi là em có phải bị bồi thường không? Em làm như vậy là đúng thủ tục nghỉ việc chưa? Công ty nói em nghỉ việc không lí do và bắt em bồi thường nửa tháng lương như vậy có đúng với luật lao động không? Hiện công ty đang giữ sổ bảo hiểm xã hội của em thì em có lấy được sổ bảo hiểm không?

Em xin chân thành cảm ơn !

Người gửi: Đ.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do đi học có phải bồi thường?

Luật sư tư vấn luật lao động, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được trả lời như sau:

Căn cứ pháp lý

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung phân tích

Hợp đồng của bạn là loại hợp đồng xác định thời hạn. Như vậy, nếu muốn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì bạn phải thuộc các trường hợp sau đây:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;

c) Đối với trường hợp quy định tại điểm e khoản 1 Điều này thời hạn báo trước cho người sử dụng lao động được thực hiện theo thời hạn quy định tại Điều 156 của Bộ luật này.

3. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, nhưng phải báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất 45 ngày, trừ trường hợp quy định tại Điều 156 của Bộ luật này."

Trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động vì lý do đi học thì không được coi là lý do chính đáng, do đó, nếu bạn tự ý nghỉ sẽ là chấm dứt hợp đồng lao động trái luật. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì đương nhiên bạn phải bồi thường cho công ty nửa tháng tiền lương và không được chi trả trợ cấp thôi việc.

Tuy nhiên, trong thông tin bạn có nêu bạn nộp đơn và Giám đốc đồng ý cho bạn nghỉ. Như vậy đây không phải trường hợp bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà thuộc trường hợp hai bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động. Do đó, bạn không phải bồi thường khi nghỉ việc.

Khi chấm dứt hợp đồng lao động thì công ty bạn có nghĩa vụ sau:

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi nào ?

Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

- Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

Như vậy, bạn hoàn toàn có quyền được lấy lại sổ bảo hiểm xã hội của mình.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường