Chấm dứt việc nuôi con nuôi là kết thúc các nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ nuôi với con nuôi.

Chấm dứt việc nuôi con nuôi là biện pháp pháp lí nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của con nuôi và cha, mẹ nuôi. Chấm dứt việc nuôi con nuôi do Toà án quyết định khi việc nuôi con nuôi không đạt được mục đích và ý nghĩa xã hội của nó, làm cho tình cảm giữa cha, mẹ nuôi và con nuôi không còn nữa hoặc trên sự tự nguyện của cha, mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên. Trước đây, biện pháp huỷ công nhận nuôi con nuôi được đặt ra nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của người con nuôi (Luật hôn nhân và gia đình năm 1959). Bên cạnh đó, biện pháp huỷ việc nuôi con nuôi cũng được pháp luật quy định trong trường hợp cha, mẹ nuôi không thực hiện đúng mục đích và ý nghĩa xã hội của việc nuôi con nuôi hoặc con nuôi có hành vi xâm phạm thân thể, nhân phẩm của cha, mẹ nuôi. Việc huỷ công nhận nuôi con nuôi hoặc huỷ việc nuôi con nuôi cũng dẫn đến hậu quả làm chấm dứt việc nuôi con nuôi. Thuật ngữ “chấm dứt việc nuôi con nuôi" được chính thức sử dụng trong Luật hôn nhân và gia đình năm 1986 và hiện vẫn được sử dụng trong các văn bản pháp luật cũng như trong khoa học pháp lí và trong đời sống xã hội.

Luật hôn nhân và gia đình năm 2000 quy định việc chấm dứt việc nuôi con nuôi trong các trường hợp:

1) Cha, mẹ nuôi và con nuôi đã thành niên tự nguyện chấm dứt quan hệ nuôi con nuôi;

2) Con nuôi bị kết án về một trong các tội xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của cha, mẹ nuôi; ngược đãi, hành hạ cha, mẹ nuôi hoặc có hành vi phát tán tài sản của cha, mẹ nuôi;

3) Cha, mẹ nuôi đã có hành vi lợi dụng việc nuôi con nuôi để bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục, mua bán trẻ em hoặc vì mục đích trục lợi khác; cha, mẹ nuôi là người đang bị hạn chế một số quyền của cha mẹ đối với con chưa thành niên hoặc bị kết án mà chưa được xoá án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thành niên phạm pháp; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em; các tội xâm phạm tình dục đối với trẻ em; có hành vi xúi giục, ép buộc con làm những việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội.