Khi công ty giải thể như vậy thì trách nhiệm của công ty như thế nào ạ, nhân viên có được trả lương đầy đủ hay quyền lợi gì không ạ? Mong ls tư vấn giúp, em xin cảm ơn ạ!

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

- Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH

- Bộ luật lao động 2012

2. Luật sư tư vấn:

2.1. Điều kiện hưởng thai sản

Căn cứ Điều 31 Luật BHXH 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:


Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Tại khoản 1 Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau:

>> Xem thêm:  Trình tự, thủ tục giải thể doanh nghiệp theo quy định mới năm 2020

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này

Theo các quy định trên thì điều kiện để được hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con là lao động nữ phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con; ngay cả khi lao động nữ nghỉ việc trước khi sinh con vẫn được hưởng chế độ thai sản. Vào tháng 12/2018 công ty bạn giải thể có nghĩa lúc đó bạn và công ty sẽ chấm dứt quan hệ lao động với nhau, việc này không ảnh hưởng đến quyền lợi hưởng chế độ thai sản của bạn, vì tính từ tháng 2/2018 đến tháng 1/2019 (12 tháng trước khi sinh con) bạn đóng được 8 tháng bảo hiểm (từ tháng 5/2018 đến tháng 12/2018), như vậy bạn đã đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

2.2. Trách nhiệm của người sử dụng lao động đối với người lao động khi công ty giải thể

Căn cứ Khoản 4 Điều 47 Bộ Luật lao động 2012:

"Điều 47. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động

4. Trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán".

Như vậy, trường hợp doanh nghiệp giải thể thì doanh nghiệp sẽ ưu tiên thanh toán cho bạn tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo quy định của pháp luật. Do đó, công ty sẽ đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ cho bạn và thực hiện thủ tục chốt quá trình tham gia bảo hiểm của bạn tại công ty. Sau đó, công ty sẽ trả sổ bảo hiểm xã hội và các giấy tờ khác của bạn mà công ty đang giữ.

Về trợ cấp thôi việc, căn cứ Điều 48 Bộ Luật lao động 2012:

Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường

Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bùi Thị Điệp - Chuyên viên tư vấn pháp luật

>> Xem thêm:  Mẫu hợp đồng dịch vụ giải thể chi nhánh công ty cập nhật mới nhất