của em thực hiện theo luật bảo hiểm 58 hay luật cũ, nếu thực hiện theo mới thì tính như thế nào (9 tháng 2013 em LCB 3000k, 11 tháng 2014 LCB 3500k). Mong quí công ty giải đáp thắc mắc của em. Xin trân thành cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của Công ty luật Minh Khuê.

>> Tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Nghị định số 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hộivề bảo hiểm xã hội bắt

2. Luật sư tư vấn:

Trong trường hợp của bạn, chúng tôi hiểu bạn đang muốn hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần, thời điểm phát sinh yêu cầu của bạn là từ ngày 13/12/2015, được điều chỉnh bởi Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006.

Theo đó, tại ĐIều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006:

"Điều 55. Bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu

1. Người lao động quy định tại các điểm a, b, c và e khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 1 Điều 50 của Luật này mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

c) Sau một năm nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ hai mươi năm đóng bảo hiểm xã hội;

d) Ra nước ngoài để định cư.

2. Người lao động quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều 2 của Luật này được hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu."

Theo đó, khoản 1 Điều 30 Nghị định 152/2006/NĐ-CP hướng dẫn quy định trên như sau:

"Điều 30. Điều kiện và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo khoản 1 Điều 55 và mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội được quy định như sau: 

1. Điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội một lần khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 26 Nghị định này mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; 

b) Suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; 

c) Sau 12 tháng nghỉ việc nếu không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và có yêu cầu nhận bảo hiểm xã hội một lần mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội; 

d) Ra nước ngoài để định cư.
"

Như vậy, sau 12 tháng nghỉ việc mà bạn không tiếp tục đóng BHXH thì bạn có thể làm thủ tục hưởng BHXH. Thời điểm phát sinh quyền của bạn là ngày 13/12/2015. 

Về mức hưởng: Theo quy định tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2006 thì  mức hưởng BHXH một  lần được    tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính bằng 1,5 tháng mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xã hội. Như vậy, nếu bạn yêu cầu nhận BHXH một lần vào trước ngày 01/01/2016, thì số tiền BHXH bạn được hưởng là:

9 tháng năm 2013 được tính làm tròn là 1 năm, do đó, số tiền BHXH bạn nhận được lúc này là 3.000.000 x 1,5 = 4.500.000 đồng

11 tháng năm 2014 được tính làm tròn là 1 năm, số tiền BHXH bạn nhận được lúc này là 3.500.000 x 1,5 = 5.250.000 đồng;

Tổng cộng số tiền BHXH 1 lần bạn nhận được là 9.750.000 đồng.

Tuy nhiên, nếu bạn thực hiện thủ tục nhận BHXH một lần kể từ ngày 01/01/2016 thì lúc này, dựa theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 thì: 

"2. Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm được tính như sau:

a) 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng trước năm 2014;

b) 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi;"

Như vậy, mức hưởng 11 tháng năm 2014 BHXH một lần của bạn là: 3.500.000 x 2 = 7.000.000 đồng

Như vậy, tổng số tiền BHXH một lần bạn nhận được trong trường hợp này là: 4.500.000 + 7.000.000 = 11.500.000 đồng;

Tham khảo bài viết liên quan:

Tính mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần?

Hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo Luật bảo hiểm xã hội 2014 ?

Hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm xã hội một lần

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số:  1900.6162 hoặc gửi qua email: Tư vấn pháp luật lao động bảo hiểm qua Email để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Luật sư Tư vấn Pháp luật Lao động.