Ghi chú: tôi làm cơ quan hành chính nhà nước vậy cơ quan tôi đã làm đúng luật lao động chưa. Và tôi khi sinh con có được hưởng bảo hiểm trả tiền 6 tháng thai sản không.

Luật sư trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

- Luật bảo hiểm xã hội 2014

2. Nội dung tư vấn

*) Về việc cơ quan chấm dứt hợp đồng lao động với chị có đúng quy định của luật hay không?

Do bạn chỉ cung cấp thông tin là bạn làm tại cơ quan nhà nước mà không nói rõ bạn là viên chức hay người lao động nên chưa thể tư vấn chi tiết cho bạn được.

Tuy nhiên, bạn lưu ý rằng, đơn vị muốn chấm dứt hợp đồng với bạn thì đều phải tuân thủ theo quy định của pháp luật và phải có lý do chính đáng theo quy định của luật viên chức hoặc Bộ luật lao động. Trường hợp đơn vị bạn chấm dứt hợp đồng với bạn mà không có lý do theo quy định của pháp luật thì sẽ được coi là chấm dứt hợp đồng trái pháp luật và bạn có quyền khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bạn tham khảo quy định của pháp luật về các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng của người sử dụng lao động:
- Trong trường hợp bạn là viên chức (Hợp đồng làm việc): Thì theo quy định của Luật viên chức, đơn vị sự nghiệp công lập được đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc với viên chức trong các trường hợp sau:

+ Viên chức có 02 năm liên tiếp bị phân loại đánh giá ở mức độ không hoàn thành nhiệm vụ;

+ Viên chức bị buộc thôi việc theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 52 và khoản 1 Điều 57 của Luật viên chức

+ Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 12 tháng liên tục, viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn bị ốm đau đã điều trị 06 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục. Khi sức khỏe của viên chức bình phục thì được xem xét để ký kết tiếp hợp đồng làm việc;

+ Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của Chính phủ làm cho đơn vị sự nghiệp công lập buộc phải thu hẹp quy mô, khiến vị trí việc làm mà viên chức đang đảm nhận không còn;

+Khi đơn vị sự nghiệp công lập chấm dứt hoạt động theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền

- Trong trường hợp bạn là người lao động (Hợp đồng lao động) : Thì người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với bạn trong những trường hợp sau:
+ Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

+ Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.

+ Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

+ Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy định tại Điều 33 của Bộ luật lao động

*) Về việc hưởng chế độ thai sản

Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:
+ Lao động nữ sinh con đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh

+ Lao động nữ sinh con, đã đóng BHXH được đủ 12 tháng, nhưng phải nghỉ việc dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh chữa bệnh thì phải đóng BHXH từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Theo thông tin bạn cung cấp thì bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 5 năm, bạn đóng bảo hiểm xã hội đến hết tháng 07/2018, ngày sinh con của bạn là ngày 22/08/2018 thì thời gian 12 tháng trước khi sinh của bạn được xác định là từ tháng 08/2017 đến tháng 07/2018 và trong khoảng thời gian này bạn đã đóng bảo hiểm xã hội được 12 tháng ( tháng 8, 9, 10, 11, 12/2017 và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/2018) và bạn hoàn toàn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản kể cả khi bạn đã nghỉ việc tại công ty.

- Mức hưởng chế độ thai sản khi sinh con: 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc, bạn được hưởng trong 6 tháng.

Ngoài ra bạn được hưởng trợ cấp 1 lần khi sinh con là 2 lần mức lương cơ sở.

- Bạn tiến hành nộp hồ sơ hưởng chế độ thai sản cho cơ quan BHXH nơi ban cư trú (tạm trú hoặc thường trú).

Hồ sơ gồm:

+ Đơn đề nghị hưởng chế độ thai sản

+ Sổ Bảo hiểm xã hội

+ Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy chứng sinh của con

+ Khi đi mang theo chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu/sổ tạm trú để xuất trình.

- Cơ quan BHXH tiếp nhận hồ sơ và giải quyết cho bạn trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ của bạn.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900 6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Bảo hiểm xã hội - Công ty luật Minh Khuê