Khi tính thuế thu nhập cá nhân của chúng tôi thì kế toán công ty tôi đã tính cộng cả phần chi phúc lợi này vào thu nhập để tính thuế thu nhập cá nhân của chúng tôi. Theo tôi được biết biết thì nếu chi phúc lợi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân trong năm trong tổng quỹ lương của công ty thì chúng tôi được miễn thuế thu nhập cá nhân trên khoản này. Không biết kế toán công ty tôi làm như vậy có đúng hay không ?

Rất mong Luật sư của Minh Khuê giải đáp cho chúng tôi rõ. 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý

Thông tư 111/2013/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập cá nhân

Thông tư 78/2014/TT-BTC Hướng dẫn Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Luật sư trả lời

Theo điểm đ, điểm e khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC quy định về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân bao gồm: 

"đ) Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức:

....

đ.7) Các khoản lợi ích khác.

Các khoản lợi ích khác mà người sử dụng lao động chi cho người lao động như: chi trong các ngày nghỉ, lễ; thuê các dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế cho đích danh một hoặc một nhóm cá nhân; chi cho người giúp việc gia đình như lái xe, người nấu ăn, người làm các công việc khác trong gia đình theo hợp đồng...

e) Các khoản thưởng bằng tiền hoặc không bằng tiền dưới mọi hình thức, kể cả thưởng bằng chứng khoán, .."

Căn cứ theo quy định nêu trên thì có thấy các khoản chi phí phúc lợi như: nghỉ mát, đám, hiếu, hỷ, tiền thưởng lễ, tết,.. và các khoản phúc lợi khác mà Doanh nghiệp đã chi trực tiếp cho nhân viên thì phần chi này sẽ được cộng vào thu nhập chịu thuế TNCN của nhân viên đó. Khoản chi phúc lợi này không vượt quá 1 tháng lương bình quân của một người/năm theo quỹ tiền lương của công ty chỉ được xác định là chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp ( Theo Điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC) mà không phải là được trừ khi tính thuế thu nhập cá nhân.

 Như vậy, việc kế toán của Doanh nghiệp bạn cộng các khoản này vào để tính thuế thu nhập cá nhân là phù hợp với quy định của pháp luật. 

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Thuế - Công ty luật Minh Khuê