Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi thắc mắc đến công ty Luật Minh Khuê, căn cứ vào thông tin bạn cung cấp xin tư vấn với bạn như sau:

I. Cơ sở pháp lý
II. Nội dung tư vấn
Một nhân viên làm kế toán trong Trường Tiểu học, cô ta được làm Tổ trưởng tổ văn phòng. Trong một buổi họp tổ văn phòng không ai có ý kiến gì liên quan đến Cô Hiệu trưởng bỏ trực lễ, sau 2 tháng cô kế toán này đã lấy quyền tổ trưởng đã ép cô nhân viên y tế ghi chèn vào biên bản đã họp trước đó 2 tháng với nội dung Cô Hiệu trưởng bỏ trực lễ rồ sau đó cô ta đã tố lên phòng GD . Xin luật sư cho biết với tội của cô KT như trên thì bị phạt như thế nào?

dek