1. Chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh non?

Chào quý công ty, tôi tham gia bảo hiểm xã hội từ 1/1/2015 thời gian đóng bảo hiểm không bị gián đoạn, đến ngày 06/07/2018 tôi có thai được 28 tuần, nhưng bị đình chỉ thai nghén do thai bị dị tật. Trên giấy ra viện có ghi " sinh con 28 tuần, sau sinh con mất được nghỉ theo chế độ". Vậy mong quý công ty cho tôi biết chế độ tôi được hưởng ở đây là bao nhiêu lâu ? Và mức hưởng là bao nhiêu ?
Tôi xin chân thành cảm ơn.

Chế độ thai sản đối với lao động nữ khi sinh non ?

Luật sư tư vấn chế độ thai sản khi sinh con, gọi ngay số: 1900.6162

Luật sư tư vấn

Căn cứ theo quy đinh tại điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì thời gian hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con như sau:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

.....3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động....

Theo quy định trên thì nếu sau khi bạn sinh con mà con bạn mất (con dưới 2 tháng tuổi) thì bạn được nghỉ việc 4 tháng tính từ ngày sinh con. Mức hưởng chế độ thai sản một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản ( bạn sẽ được hưởng 4 tháng thai sản ). Cụ thể, điều 39 Luật bảo hiểm xã hội 2014 quy định:

Điều 39. Mức hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày.

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng được tính là thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội.

3. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về điều kiện, thời gian, mức hưởng của các đối tượng quy định tại Điều 24 và khoản 1 Điều 31 của Luật này.

2. Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh non như thế nào?

Kính chào luật sư. luật sư cho em hỏi em bị sinh non 8 tháng và sau khi sinh 2 ngày thì cháu mất. Vậy theo luật thì em có được hưởng chế độ thai sản không? Em đóng bảo hiểm xã hội đã được 5 năm ạ.Mong luật sư giải đáp giúp.

Điều kiện và thời gian hưởng chế độ thai sản khi sinh non như thế nào ?

Luật sư tư vấn pháp luật Lao động, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Căn cứ theo quy định tại điều 31 Luật bảo hiểm xã hội 2014 về điều kiện để được hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Theo đó, nếu bạn đáp ứng đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì bạn đủ điều kiện để được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Tuy nhiên, vì bạn sinh non và cháu bé được 2 ngày tuổi thì mất, cho nên theo quy định tại khoản 3 điều 34 Luật bảo hiểm xã hội 2014 thì bạn sẽ được nghỉ hưởng thai sản 4 tháng tính từ ngày sinh con. Cụ thể:

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con....

....3. Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động.

3. Sinh non 7 tháng thì được nghỉ thai sản mấy tháng?

Chào luật sư. Thưa luật sư cho tôi hỏi: Theo luật BHXH thì vợ tôi sinh non có 7 tháng thì được nghỉ thai sản mấy tháng ạ? Xin cảm ơn!

Sinh non 7 tháng thì được nghỉ thai sản mấy tháng ?

Luật sư tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

- Căn cứ Điều 31 và Điều 34 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau:

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Điều 34. Thời gian hưởng chế độ khi sinh con

....3.Trường hợp sau khi sinh con, nếu con dưới 02 tháng tuổi bị chết thì mẹ được nghỉ việc 04 tháng tính từ ngày sinh con; nếu con từ 02 tháng tuổi trở lên bị chết thì mẹ được nghỉ việc 02 tháng tính từ ngày con chết, nhưng thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản không vượt quá thời gian quy định tại khoản 1 Điều này; thời gian này không tính vào thời gian nghỉ việc riêng theo quy định của pháp luật về lao động."

Như vậy, Hiện nay quy định của Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có hiệu lực từ 1/1/2016 quy định nghỉ thai sản đối với trường hợp con chết sau khi sinh con hoặc mẹ chết sau khi sinh con được nghỉ thêm. Và trường hợp của bạn, vợ sinh non thì sẽ được nghỉ chế độ thai sản theo điều kiện bình thường :" Lao động nữ sinh con được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước và sau khi sinh con là 04 tháng"

>> Tham khảo bài viết liên quan: Đóng bảo hiểm xã hội bao lâu thì được hưởng chế độ thai sản?

4. Tư vấn hưởng bảo hiểm thai sản khi bị sinh non?

Thưa luật sư, Tôi xin hỏi: tôi đóng bảo hiểm đủ 06 tháng nhưng bị đẻ non, lúc sinh con thì tôi bị mất bảo hiểm nên không được thanh toán viện phí, tôi xin được giấy khai sinh. Vậy tôi có được thanh toán chế độ thai sản theo bảo hiểm không?

Tư vấn hưởng bảo hiểm thai sản khi bị sinh non ?

Luật sư tư vấn luật bảo hiểm xã hội gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Tại khoản 2, Điều 9 Quyết định số 01/2014/QĐ-BHXH quy định về thủ tục hưởng bảo hiểm xã hội quy định như sau:

".... 2. Hồ sơ giải quyết hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ đang đóng bảo hiểm xã hội sinh con, gồm:

2.1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2.2. Giấy chứng sinh (bản sao) hoặc Giấy khai sinh (bản sao) của con. Nếu sau khi sinh, con chết thì có thêm Giấy báo tử (bản sao) hoặc Giấy chứng tử (bản sao) của con. Đối với trường hợp con chết ngay sau khi sinh mà không được cấp các giấy tờ này thì thay bằng bệnh án (bản sao) hoặc giấy ra viện của người mẹ (bản chính hoặc bản sao)."

Trường hợp của bạn mất sổ bảo hiểm, bạn phải làm đơn đề nghị cấp lại sổ theo mẫu số 06/SBH, nêu rõ lý do bị mất và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc chưa hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần.

1. Hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

- Đơn trình báo mất sổ BHXH có xác nhận của cơ quan công an nơi xảy ra vụ việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú

- Đơn đề nghị cấp lại sổ BHXH (theo mấu số 06/SBH) có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú

- Giấy xác nhận quá trình đóng BHXH của cơ quan BHXH liên quan

- Giấy xác nhận chưa được giải quyết trợ cấp 1 lần tại cơ quan BHXH địa phương nơi cư trú

- Tờ khai cấp sổ ( nếu đã bị mất thì phải liên hệ đơn vị cũ hoặc cơ quan BHXH nơi cấp sổ để sao y)

- Bản sao chứng minh thư nhân dân (có chứng thực).

2. Thủ tục cấp lại sổ bảo hiểm xã hội

Bạn nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH nơi đang đóng BHXH (đối với trường hợp đang đóng BHXH tự nguyện) hoặc cơ quan BHXH nơi đóng BHXH cuối cùng trước khi dừng tham gia.

Cơ quan BHXH thực hiện đối chiếu hồ sơ cấp lại đối với hồ sơ và dữ liệu do cơ quan BHXH quản lý, nếu đủ diều kiện và xác định người bị mất sổ BHXH chưa hưởng trợ cấp 01 lần thì thực hiện cấp lại sổ BHXH.

Thời hạn giải quyết không quá 45 ngày kể từ ngày bạn nộp đủ hồ sơ xin cấp lại sổ bảo hiểm xã hội theo quy định cho cơ quan BHXH.

5. Nghỉ thai sản nhưng thai bị chết lưu có được hưởng chế độ thai sản không?

Chào Luật sư,Tôi có câu hỏi muốn đặt ra: Nghỉ thai sản nhưng thai bị chết lưu có được hưởng chế độ thai sản không? Cảm ơn luật sư!

Nghỉ thai sản nhưng thai bị chết lưu có được hưởng chế độ thai sản không?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

1. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

Cụ thể Điều 31 Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng chế độ thai sản như sau;

Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Lao động nữ mang thai;

b) Lao động nữ sinh con;

c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;

d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;

đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;

e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này.

Như vậy, nếu như bạn thuộc các trường hợp mà Luật nêu trên sẽ đươc hưởng chế độ thai sản.

2. Nghỉ thai sản nhưng thai bị chết lưu có được hưởng chế độ thai sản không?

Quy định cụ thể của pháp luật bảo hiểm xã hội như sau:

"Trong thời gian lao động nữ nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh mà thai chết lưu, nếu lao động nữ đủ điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 31 của Luật bảo hiểm xã hội thì ngoài chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh, lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ quy định tại Điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội tính từ thời điểm thai chết lưu.

Điều 139 Bộ luật lao động 2019 có quy định về nghỉ thai sản như sau:

“Điều 139. Nghỉ thai sản

1. Lao động nữ được nghỉ thai sản trước và sau khi sinh con là 06 tháng; thời gian nghỉ trước khi sinh không quá 02 tháng."

Điểm a khoản 3.3 Điều 3 Công văn số 1477/BHXH-CSXH năm 2013 có quy định về Thời gian tính hưởng nghỉ sinh con như sau:

“a. Thời gian tính hưởng chế độ thai sản của lao động nữ khi sinh con được tính kể từ ngày lao động nữ thực tế nghỉ việc để sinh con theo quy định của Bộ luật Lao động. Trường hợp nghỉ việc trước khi sinh con hơn 02 tháng thì được tính từ thời điểm đủ 02 tháng trước khi sinh con.....

Điều 33, Luật bảo hiểm xã hội năm 2014Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định:

– Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

+ 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

+ 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

+ 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi;

+ 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên.

– Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 Điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.”

Trong trường hợp này, bạn ấy vẫn được hưởng chế độ thai sản đối với thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản trước khi sinh. Ngoài ra, bạn ấy còn được nghỉ việc hưởng chế độ quy định tại điều 33 của Luật bảo hiểm xã hội tính từ thời điểm thai chết lưu.

6. Mức hưởng thai sản khi con chết lưu?

Thưa Luật sư, hiện tại em đang làm ở công ty điện tử. Đầu tháng 8 vừa rồi, thai của em bị chết lưu (thai được 2 tháng rưỡi). Em được nghỉ theo chế độ là 20 ngày và không hưởng lương. Vậy trường hợp của em được bảo hiểm thanh toán như thế nào và bao lâu được thanh toán? Cảm ơn luật sư!

Mức hưởng thai sản khi con chết lưu ?

Tư vấn luật lao động trực tuyến, gọi:1900.6162

Luật sư tư vấn:

Mức hưởng bảo hiểm của chị theo Luật bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định như sau:

"Điều 39 .Mức hưởng bảo hiểm thai sản

1. Người lao động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của Luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ 06 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại Điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 Điều 34, Điều 37 của Luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng bảo hiểm xã hội;

b) Mức hưởng một ngày đối với trường hợp quy định tại Điều 32 và khoản 2 Điều 34 của Luật này được tính bằng mức hưởng chế độ thai sản theo tháng chia cho 24 ngày;

c) Mức hưởng chế độ khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính theo mức trợ cấp tháng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này, trường hợp có ngày lẻ hoặc trường hợp quy định tại Điều 33 và Điều 37 của Luật này thì mức hưởng một ngày được tính bằng mức trợ cấp theo tháng chia cho 30 ngày..."

Như vậy mức hưởng thai sản của chị sẽ được tính theo số ngày nghỉ khi thai chết lưu: là mức 100% bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm chia cho 30 nhân số ngày được nghỉ. Do chị không nói rõ chị đóng bảo hiểm được bao lâu, chị có thể tham khảo quy định của luật trên để biết thêm chi tiết.

>> Tham khảo bài viết liên quan: Phụ nữ nghỉ thai sản có được hưởng 100% tiền lương hay không ?

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận Tư vấn Pháp luật Bảo hiểm Xã hội - Công ty luật Minh Khuê