Trong 02 tuần tổ chức thi đó tôi được phân công nằm trong tổ in sao đề thi và làm phách bài thi. Khi tính tiết thừa giờ của tôi tôi tính là 628 tiết / 35 tuần thì thừa ra 33 tiết, nhưng nhà trường lại tính là 628 tiết / 37 tuần nên tôi bị thiếu 01 tiết và không được tính thừa giờ. Tôi có thắc mắc là 02 tuần làm thi đó tôi tính quy đổi làm hành chính mỗi tuần là 17 tiết nhưng lãnh đạo nhà trường không đồng ý. Tôi muốn nhờ văn phòng giải đáp giúp tôi vấn đề này là tại sao 02 tuần đi làm thi kía tôi vẫn đi làm đúng quy định mà khi tính thừa giờ dạy của tôi tôi lại bị tính trừ thêm mỗi tuần là 17 tiết?

Rất mong nhận được tư vấn của các luật sư, tôi xin chân thành cảm ơn.

 

Luật sư trả lời: