Người gửi:

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật hình sựcủa Công ty Luật Minh Khuê

Chém người thế nào thì bị xử phạt hình sự ?

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự1900.6162

Trả lời:

Kính chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi.Chúng tôi xin trả lời thắc mắc của bạn như sau:

Cơ sở pháp lý:

- Bộ luật hình sự năm 1999 

- Bộ Luật hình sự 2009 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật hình sự năm 1999

-Thông tư số 20/2014/TT-BYT của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thẻ sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần để xác định tỷ lệ thương tật

>> Xem thêm:  Hình phạt chính là gì ? Các loại hình phạt chính hiện nay

Nội dung trả lời:

Do bạn không nêu rõ sự việc, nên trường hợp của bạn có thể giải quyết như sau:

Trường hợp 1: Theo Điều 104 BLHS 1999 sữa đổi, bổ sung năm 2009. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 
"1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm:
a) Dùng hung khí nguy hiểm hoặc dùng thủ đoạn gây nguy hại cho nhiều người;
b) Gây cố tật nhẹ cho nạn nhân;
c) Phạm tội nhiều lần đối với cùng một người hoặc đối với nhiều người;
d) Đối với trẻ em, phụ nữ đang có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;
đ) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;
e) Có tổ chức;

>> Xem thêm:  Giám thị trại giam là gì ? Nhiệm vụ, quyền hạn của giám thị trại giam

g) Trong thời gian đang bị tạm giữ, tạm giam hoặc đang bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục;
h) Thuê gây thương tích hoặc gây thương tích thuê;
i) Có tính chất côn đồ hoặc tái phạm nguy hiểm;
k) Để cản trở người thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.
2. Phạm tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Phạm tội gây thương tích, gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc từ 31% đến 60%, nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm.
 4. Phạm tội dẫn đến chết nhiều người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác, thì bị phạt tù từ mười năm đến hai mươi năm hoặc tù chung thân."
Như vậy, đang trong tình trạng bình thường mà cố ý gây thương tích cho người khác sẽ bị xử phạt hình sự theo tỷ lệ thương tích của nạn nhân, nếu tỷ lệ thương tật của cháu bạn từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% mà thuộc một trong các hành vi nêu trên khoản 1 điều 104 trên thì bị phạt cải tao không giam giữ đến 3 năm, hoặc phạt từ từ 6 tháng đến 3 năm, Nếu tỷ lên thương tật từ 31% đến 60% hoặc từ 11% đến 30% những thuộc các trường hợp nêu trên khoản 1 điều 104 nêu trên thì bị phạt từ từ 2 năm đến 7 năm, còn thương tật từ 61% trở lên hoắc dẫn đến chết người, hoặc từ 31% đến 60% nhưng thuộc các trường hợp nêu trong khoản 1 điều 104 nêu trên thì bị phạt tù từ 5 năm đến 15 năm.
Trường hợp 2: Nếu người gây thương tích cho cháu bạn đang trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh thì căn cứ vào Điều 105 BLHS thì:
Điều 105. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh 

>> Xem thêm:  Hình phạt bổ sung là gì ? Các loại hình phạt bổ sung hiện nay

" 1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến một năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:
a) Đối với nhiều người;
b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại dcho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 61% trở lên hoặc dẫn đến chết người hoặc trong trường hợp đặc biệt nghiêm trọng khác."
Người bị kích động về tinh thần là người không còn nhận thức đầy đủ về hành vi của mình như lúc bình thường, nhưng chưa mất hẳn khả năng nhận thức. Lúc đó họ mất khả năng tự chủ và không thấy hết được tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi của mình; trạng thái này chỉ xảy ra trong chốc lát, sau đó tinh thần của họ trở lại bình thường như trước; trạng thái tinh thần bị kích động ở những mức độ khác nhau. Nếu bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của người bị hại đối với người phạm tội hoặc đối với người thân thích của người phạm tội thì thuộc trường hợp phạm tội “giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” quy định tại Điều 96 Bộ luật hình sự hoặc “cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh” quy định tại Điều 105 Bộ luật hình sự. Như vậy, nếu người chém đang trong tình thái tinh thần bị kích động mạnh, nếu tỷ lệ thương tật của nạn nhân là từ 31% đến 60 % trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 2 năm. Nếu thuộc khoản 2 thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.
Trường hợp 3: Còn trường hợp người phạm tội thực cố ý gây thương tích cho người khác do vượt qua phòng vệ chính đáng hoặc trong khi thi hành công vụ thì căn cứ vào Điều 106 và Điều 107  BLHS 1999 sữa đổi bổ sung năm 2009, để xác định truy cứu trách nhiệm hình sự.
Điều 106. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng 
"1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên hoặc dẫn đến chết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng, thì bị phạt cảnh cáo, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến một năm.
2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ một năm đến ba năm."
Điều 107. Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác trong khi thi hành công vụ 

>> Xem thêm:  Tù chung thân có được giảm xuống thành tù có thời hạn không? Mẫu đơn xin giảm án phạt tù ?

"1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc tổn hại cho sức khoẻ của người khác mà tỷ lệ thương tật từ 31% trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến ba năm.
2. Phạm tội đối với nhiều người thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm.
3. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm."

Về việc xác định tỷ lệ thương tật

Việc xác định tỷ lệ thương tật để làm căn cứ truy cứu trách nhiệm hình sự sẽ do cơ quan có thẩm quyền giám định tư pháp tiến hành giám định và kết luận về tỷ lệ thương tật. Bạn có thể tham khảo, đối chiếu với quy định của Thông tư số 20/2014/TT-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2014 của Bộ Y tế quy định tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể sử dụng trong giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần để xác định tỷ lệ thương tật.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi về cho chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT  - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Thời gian giải quyết vụ án hình sự là bao lâu ? Điều kiện miễn trách nhiệm hình sự là gì ?