ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số : 01/2002/CT-UBBT

Phan Thiết, ngày 02 tháng 01 năm 2002

 CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝHOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, CHẾ BIẾN, KINH DOANH NƯỚC MẮM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Thực hiện Chỉ thị số 12/CT /UBBT ngày19/3/1996 của Chủ tịchUBND Tỉnh Bình Thuận về việc sắp xếp lại sản xuất của ngành chế biến sản xuấtnước mắm trong tỉnh Bình Thuận, tình hình sản xuất, chế biến nước mắm ở tỉnh tađã có nhiều chuyển biến tích cực, hầu hết các cơ sở chế biến nước mắm đã ổnđịnh sản xuất, từng bước chú trọng vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, đồngthời chấp hành nghiêm túc những quy định của Nhà nước về đăng ký kinh doanh,công bố chỉ tiêu chất lượng, thực hiện quy chế ghi nhãn hàng hóa, quy định vềvệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường v.v...Một số cơ sở bước đầu ápdụng công nghệ tiên tiến vào việc chế biến nước mắm, do đó sản phẩm nước mắmPhan Thiết ngày càng có uy tín trên thị trường trong nước và bước đầu có thịtrường xuất khẩu.

Tuy nhiên thời gian gần đây do chạy theo lợi nhuận và cạnhtranh không lành mạnh, một số cơ sở chế biến nước mắm đã sử dụng phẩm màu, cácchất hóa học và các chất phụ gia ngoài danh mục được phép sử dụng để chế biếnnước mắm, do đó không bảo đảm chất lượng, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dânlàm mất lòng tin đối với người tiêu dùng và uy tín của nước mắm Phan Thiết trênthị trường. Để khắc phục tình trạng trên Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị:

1/- Các ngành, các cấp chính quyền địa phương phải tăngcường hơn nữa công tác quản lý, kiểm tra đối với hoạt động sản xuất chế biến vàkinh doanh nước mắm. Kết hợp vừa thực hiện công tác quy hoạch, sắp xếp ổn địnhngành nghề theo hướng tập trung, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các cơ sở nângcao năng lực chế biến để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đủ sức cạnhtranh chiếm lĩnh thị trường, giữ vững được uy tín, thương hiệu của nước mắmPhan Thiết.

2/- Sở Thủy sản chủ trì phối hợp với Sở Khoa học công nghệvà môi trường, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Thương mại và Du lịch, Sở Văn hóathông tin, Sở Tư pháp, Đài phát thanh truyền hình, Báo Bình Thuận tổ chức côngtác tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật, làm cho từng cơ sở sản xuất,kinh doanh hiểu được những quy định của Nhà nuớc về: Chế độ đăng ký kinh doanh,quy định về công bố chỉ tiêu chất lượng, quy chế ghi nhãn hàng hóa, quy định vềvệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.v.v..., để các cơ sở tự giác thựchiện.

3/- Sở Thủy sản chủ trì phối hợp với Sở Khoa học công nghệvà môi trường, Sở Thương mại và Du lịch tăng cường công tác thanh tra, kiểm tracác cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh nước mắm trong việc thực hiện các quyđịnh của pháp luật về chất lượng hàng hóa và ghi nhãn sản phẩm. Xử lý nghiêmtúc những vi phạm về sản xuất, chế biến, buôn bán nước mắm kém chất lượng, nướcmắm giả nhãn hiệu hàng hóa của cơ sở khác. Ngăn chặn việc sử dụng phẩm màu vàcác chất phụ gia không được phép sử dụng để chế biến nước mắm. Trước mắt từ nayđến Tết Nguyên đán tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh các sảnphẩm nước mắm đóng chai, đóng can trên địa bàn thành phố Phan Thiết, huyện HàmTân, huyện Tuy Phong đặc biệt chú trọng kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại cáckhu du lịch, các chợ, các trục đường giao thông thường xuyên có khách du lịchqua lại, tham quan mua sắm. Việc xử lý và chấn chỉnh theo hướng sau:

a/- Đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanh nước mắm đóngchai, đóng can không đăng ký kinh doanh, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm,sử dụng phẩm màu hoặc các chất phụ gia không được phép sử dụng phải bị đình chỉkinh doanh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

b/- Đối với các hành vi vi phạm về thực hiện chế độ ghi nhãnhàng hóa, công bố chỉ tiêu chất lượng và các quy định về môi trường, yêu cầuchủ cơ sở kinh doanh có biện pháp khắc phục trong thời gian nhất định, sau đótổ chức kiểm tra lại nếu chủ cơ sở không khắc phục, bổ sung theo yêu cầu thìphải xử phạt hành chính.

c/- Yêu cầu các đối tượng kinh doanh nước mắm đóng chai ( kểcả các trường hợp kinh doanh các ngành nghề khác như: ăn uống giải khát, nhàhàng, khách sạn, dịch vụ lưu trú du lịch có bán nước mắm đóng chai, đóng can,dưới hình thức bán hàng trưng bày, quảng cáo, tiếp thị) đều phải đăng ký kinhdoanh mặt hàng này và phải chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hóa như đối vớicơ sở sản xuất, chế biến.

4/- Sở Thủy sản có kế hoạch hướng dẫn các cơ sở sản xuất chếbiến nước mắm thành lập hiệp hội nghề nghiệp để giúp đỡ nhau hoạt động, đảm bảoổn định được thị trường tiêu thụ, giá cả và truyền bá kinh nghiệm nâng cao chấtlượng hàng hóa, tạo tiền đề để có đủ điều kiện đăng ký quyền sở hữu công nghiệptên gọi xuất xứ hàng hóa “Nước mắm Phan Thiết”.

5/- Giao cho Sở Thủy sản chủ trì phối hợp với các Sở, Ngànhvà UBND các Huyện, Thành phố theo dõi, đôn đốc, kiểm tra hướng dẫn việc triểnkhai thực hiện chỉ thị này.

Quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, báo cáo kịp thời đểUBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo./.

Nơi nhận:
-TT tỉnh ủy(B/c)
-TT HĐND tỉnh(B/c)
-CTịch các P.CTịch UBND tỉnh
-Sở Thủy sản
-Sở KHCN&MT
- Sở KH&ĐT
-Sở TM&DL
-Sở VHTT
-Sở Y Tế
-Công an Tỉnh
-Thanh tra Tỉnh
-Chi Cục QLTT
-Báo Bình Thuận
-Đài phát thanh& truyền hình BT
-UBND các huyện và TP.Phan Thiết
-Lưu VPUB-PPLT-NLN-NC

CHỦ TỊCH UBND TỈNH BÌNH THUẬN

Hùynh Tấn Thành