Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA BỘTRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 01/2003/CT-BTM
NGÀY 11 THÁNG 03 NĂM 2003 VỀ VIỆC CHỐNG CÁC HÀNH VI
GIAN LẬN THƯƠNG MẠI, CHUYỂN TẢI BẤT HỢP PHÁP
HÀNG HÓA SANG THỊ TRƯỜNG HOA KỲ

Từ khi Hiệp định Thương mại song phương (BTA) Việt Nam vàHoa Kỳ có hiệu lực, thương mại giữa hai nước phát triển thuận lợi, tổng kim ngạchxuất khẩu hai chiều tăng nhiều so với năm 2001. Tuy nhiêm, cùng với kết quả đạtđược vẫn còn có hiện tượng các doanh nghiệp do chưa hiểu biết đầy đủ luật phápHoa Kỳ thực hiện chưa đúng các quy định của Hoa Kỳ về quy tắc xuất xứ hàng hoá(C/O về gia công hàng hoá nhiều công đoạn và ở nhiều nơi khác nhau (OPA)... thểhiện ở chuyển tải, khai giá trị của hàng hoá v.v... Để các hoạt động xuất nhậpkhẩu đi vào nề nếp, Bộ trưởng Bộ Thương mại yêu cầu:

1. Đối với các doanh nghiệp

1.1 Nghiên cứu và thực hiện đúng các quy định của Hoa Kỳ vềthủ tục Hải quan, xuất xứ hàng hoá.

1.2 Không được sử dụng Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) của cácnước khác cho những lô hàng có nguồn gốc từ Việt Nam và ngược lại không được sửdụng C/O của Việt Nam để xuất khẩu hàng hoá có nguồn gốc từ các nước khác.

1.3 Khi khai báo làm thủ tục xin cấp C/O và khai Hải quanphải trung thực đúng về chủng loại hàng, số lượng và giá trị hàng hoá thực tếxuất khẩu.

2. Bộ Thương mại đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệpViệt Nam kiểm tra kỹ hồ sơ xin cấp C/O, xây dựng quy trình nghiệp vụ để có thểkịp thời phát hiện các doanh nghiệp có biểu hiện gian lận trong khai báo, phânloại doanh nghiệp đã có sai phạm.

3. Bộ thương mại đề nghị Tổng cục Hải quan có biện pháp đểkiểm tra ngăn chặn các hiện tượng gian lận thương mại nêu trên; đồng thờithường xuyên thông báo với Bộ Thương mại về các doanh nghiệp gian lận để kịpthời có biện pháp xử lý và ngăn chặn.

Trường hợp phát hiện có hành vi gian lận, tuỳ theo mức viphạm các cơ quan bảo vệ pháp luật cần có biện pháp xử phạt nghiêm minh theo quyđịnh của Pháp luật Việt Nam tránh trường hợp doanh nghiệp lợi dụng C/O của ViệtNam mà không lấy hàng của Việt Nam gây tổn hại đến uy tín và công ăn việc làmcho các nhà sản xuất và người lao động Việt Nam.

Bộ Thương mại đề nghị các ngành liên quan kiểm tra chặt chẽC/O đối với hàng may mặc xuất khẩu đi Hoa Kỳ; chỉ cấp C/O cho những doanhnghiệp có hàng sản xuất tại Việt Nam và gia công theo qui định OPA của Hoa Kỳ;trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị phản ánh kịp thời đểkịp chấn chỉnh, xử lý.