UỶ BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI
TỈNH ĐIỆN BIÊN

_________

Số: 01/2004/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên, ngày 02 tháng 01 năm 2004

CHỈ THỊ

Về việc đón tết Nguyên đán Giáp Thân 2004

__________________


Xuân Giáp Thân - năm 2004 đến với tỉnh ta trong không khí phấn khởi thi đua tiến tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Năm 2003 tỉnh ta được sự quan tâm của Trung ương, sự giúp đỡ của các Bộ, ngành và nhiều địa phương trong cả nước, tình hình kinh tế xã hội chuyển biến sâu sắc, các chương trình xoá đói giảm nghèo có hiệu quả rõ nét, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân được nâng lên; an ninh, quốc phòng tiếp tục được củng cố và tăng cường; đón xuân mới năm nay, chúng ta vui mừng vì đã có thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Lai Châu được chia tách thành hai tỉnh tỉnh Điện Biên và Lai Châu là những điều kiện thuận lợi mới cho hai tỉnh phát triển; Tết nguyên đán Giáp Thân 2004, thành phố Điện Biên Phủ được chọn là một đầu cầu truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình Trung ương. Để tết nguyên đán Giáp Thân 2004 thực sự vui tươi, phấn khởi, an toàn, tiết kiệm, tạo khí thế mới cho năm du lịch Điện Biên 2004 và kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, UBND tỉnh chỉ thị:

1. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trong tỉnh cần phát động ngay từ những ngày đầu năm dương lịch phong trào thi đua hướng tới kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và đón năm du lịch Điện Biên 2004 với những chương trình, mục tiêu phấn đấu cụ thể; quan tâm tổ chức tết cho cán bộ, công chức viên chức trong cơ quan, đồng bào trong các địa bàn dân cư; quan tâm thăm hỏi, chăm lo đời sống cho các đối tượng chính sách, giúp đỡ các đối tượng và gia đình khó khăn; thực hiện tiết kiệm, an toàn, không đốt pháo, không để xảy ra các tệ nạn xã hội, không để hộ dân nào thiếu đói trong dịp tết.

UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các ban, ngành tỉnh tổ chức chu đáo các hoạt động phục vụ tết cho nhân dân, chỉ đạo treo cờ trong ngày 30, mồng 1 và mồng 2 tết; chỉ đạo các địa bàn dân cư làm vệ sinh sạch sẽ, tổ chức trồng cây tăng cường biện pháp giáo dục các đối tượng sử dụng ma tuý; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá.

Các huyện biên giới tạo điều kiện cho nhân dân đi lại qua biên giới thăm thân nhân trong dịp tết theo qui định hiện hành.

2. Ngành Thương mại - Du lịch tích cực triển khai các nội dung chương trình năm du lịch Điện Biên, tăng cường giới thiệu sản phẩm hàng hoá, du lịch trên thị trường. Các ngành Tài chính và Lao động - Thương binh xã hội giải quyết kịp thời các chế độ chính sách về lương, tiền, các khoản trợ cấp hoàn thành cơ bản các công trình sửa chữa, nâng cấp các nghĩa trang theo kế hoạch kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tham mưu cho UBND các cấp thăm hỏi, trợ cấp các đối tượng và gia đình chính sách khó khăn trong dịp Tết.

3. Các ngành và đơn vị Giao thông vận tải, Điện lực, Xây dựng, Bưu điện, Cảng hàng không đảm bảo phục vụ với khả năng cao nhất, an toàn, thuận tiện cho nhân dân về nhu cầu đi lại, thông tin liên lạc, điện, nước.

4. Các ngành và đơn vị Văn hoá - Thông tin, Thể dục - Thể thao, báo chí, Phát thanh - Truyền hình tăng cường nội dung, hình thức, thời lượng tuyên truyền, phục vụ nhu cầu hưởng thụ văn hoá, tinh thần của nhân dân; tổ chức các hoạt động văn hoá với chủ đề: Mừng xuân dâng Đảng; phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam thực hiện tốt chương trình đón giao thừa Giáp Thân 2004.

5. Ngành Giáo dục - Đào tạo và các trường chuyên nghiệp trong tỉnh tăng cường giáo dục học sinh, sinh viên chấp hành tốt các qui định về trật tự an toàn giao thông, cấm đốt pháo nổ, phòng chống tệ nạn xã hội; tổ chức đón tết cho lưu học sinh Lào chu đáo.

6. Các ngành Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Nông nghiệp - Phát triển Nông thôn theo chức năng của mình có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phục vụ kịp thời nhu cầu cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp tết; chỉ đạo nông dân đảm bảo thời vụ cây trồng vụ đông xuân, phòng chống rét cho cây và gia súc, gia cầm.

7. Các lực lượng vũ trang tăng cường biện pháp đảm bảo an ninh, quốc phòng; cùng với Hải quan, Quản lý thị trường tăng cường kiểm tra chống buôn lậu, chống buôn bán vận chuyển chất ma tuý, chống vận chuyển và đốt các loại pháo.

8. Ban chỉ đạo đón Giao thừa và thực hiện cầu truyền hình đêm Giao thừa cần quán triệt tăng cường trách nhiệm của các cấp, các ngành thành viên trong việc tổ chức các hoạt động theo sự phân công để tạo ấn tượng tốt đẹp với khán giả truyền hình trong và ngoài nước; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì bắn pháo hoa đêm giao thừa phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.

9 - Đề nghị UBMT TQ tỉnh và các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội chỉ đạo phối hợp với các cấp chính quyền, các cơ quan trên từng địa bàn dân cư tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch xây dựng địa bàn dân cư trong sạch; tổ chức tết cho nhân dân, với tinh thần vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đảm bảo học tập, công tác và sản xuất.

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt Chỉ thị này và báo cáo kết quả về UBND tỉnh trước ngày 27/01/2004 (mồng 6 tết) để UBND tỉnh tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN LÂM THỜI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Quàng Văn Binh