ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

___________

Số: 01/2005/CT-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_________________________

Điện Biên, ngày 11 tháng 01 năm 2005

CHỈ THỊ

V/v Tổ chức đón tết Nguyên đán Ất Dậu năm 2005

________________________

Năm 2004, cùng với việc tổ chức thành công lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh và năm du lịch Điện Biên; tỉnh ta đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển Kinh tế - Xã hội, an ninh, quốc phòng, tạo nên khí thế phấn khởi trong toàn Đảng, toàn quân, và nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Năm 2005 là năm cuối thực hiện kế hoạch 5 năm 2001 - 2005, là năm toàn quốc vui mừng kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ X.

Quán triệt Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg ngày 24/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón tết Ất Dậu năm 2005, để tổ chức cho nhân dân đón tết Ất Dậu thực sự vui tươi, an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, giữ gìn truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cần làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Các cấp, các ngành và các đơn vị trong toàn tỉnh tổ chức quán triệt và phổ biến sâu rộng đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong ngành và địa phương Chỉ thị số 48/2004/CT-TTg ngày 24/12/ 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức đón tết Ất Dậu năm 2005; tổ chức cho cán bộ và nhân dân đón tết đảm bảo vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, giữ gìn và phát huy nét đẹp bản sắc văn hóa dân tộc, an toàn về mọi mặt; thực hiện trợ cấp thăm hỏi trước tết đối với các gia đình chính sách, các hộ đói nghèo, không để gia đình nào thiếu ăn, mất tết; thực hiện nghiêm túc quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

2. Cùng với việc triển khai kế hoạch đón tết, các huyện, thị, thành phố cần tăng cường chỉ đạo sản xuất vụ đông xuân, phòng bệnh, phòng rét cho cây trồng, vật nuôi trong dịp tết; phối hợp với các ngành chức năng phòng chống dịch cúm gia cầm, không để đột biến xấu về dịch bệnh gia súc, gia cầm gây tổn thất cho nhân dân; chỉ đạo các xã, phường phát động lễ trồng cây nhớ Bác vào dịp khai xuân năm mới.

3. Ngành Thương mại - Du lịch chỉ đạo các đơn vị trong ngành xây dựng kế hoạch chuẩn bị hàng phục vụ tết đáp ứng nhu cầu của nhân dân, không để xảy ra tăng giá đột biến; tăng cường các biện pháp tiêu thụ hàng nông, lâm sản, thủ công cho nông dân; chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường phối hớp với các ngành Công an, Hải quan, Thuế tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu và gia lận thương mại, chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng; phối hợp với ngành y tế tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm.

4. Các ngành: Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội giải quyết kịp thời các chế độ cho các đối tượng chính sách để đảm bảo các gia đình chính sách được đón tết vui vẻ.

5. Các ngành Giao thông vận tải, Cảng hàng không Điện Biên Phủ, Bưu điện, Điện lực, Xây dựng chỉ đạo các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch phục vụ với khả năng đáp ứng cao nhất nhu cầu của nhân dân về đi lại, sử dụng điện, nước, thông tin liên lạc.

6- Các ngành: Văn hóa - Thông tin, Thể dục - Thể thao, Phát thanh - Truyền hình, Báo Điện Biên Phủ, Hội Nhà báo, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức tết các hoạt động văn hóa, thông tin, tuyên truyền, phát thanh, truyền hình, Hội báo xuân, các hoạt động thể thao phục vụ nhân dân trong dịp tết. Các hoạt động tuyên truyền cần gắn với thành tựu phát triển về mọi mặt của tỉnh , những sự kiện lớn trong năm 2005; đặc biệt là kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2005) diễn ra ngay trước tết.

7. Ngành Y tế chỉ đạo các đơn vị trong ngành kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm lây sang người; đảm bảo chế độ trực giải quyết cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân; phối hợp với các ngành tăng cường kiểm tra đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhân dân.

8. Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trong ngành có kế hoạch cung ứng kịp thời, đầy đủ giống, phân bón và các loại vật tư phục vụ sản xuất vụ đông xuân; hướng dẫn nông dân gieo trồng đúng thời vụ; chỉ đạo lực lượng thú y phối hợp với các ngành tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tình hình buôn bán, vận chuyển gia cầm, thường xuyên duy trì và bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch và dập dịch khi có dịch cúm gia cầm xảy ra.

9. Sở Tài nguyên - Môi trường chỉ đạo kiểm tra, đánh giá môi trường ở các khu vực dân cư; phối hợp với các ngành tổ chức kiểm tra tình hình vệ sinh môi trường tại một số địa bàn trọng điểm.

10. Các lực lượng vũ trang của tỉnh luôn đảm bảo giữ vững an ninh biên giới, an ninh nội địa. Công an tỉnh phối hợp các ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đoàn thể quần chúng tăng cường biện pháp làm lành mạnh các địa bàn dân cư; xây dựng phương án bảo vệ tết, phòng chống cháy nổ; áp dụng các biện pháp làm giảm thiểu tới mức thấp nhất số vụ tại nạn giao thông và trọng án sảy ra trong dịp tết đảm bảo cho nhân dân đón tết vui vẻ an toàn.

Các huyện biên giới cần chủ động phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng tạo điều kiện cho nhân dân đi lại qua biên giới thăm thân trong dịp tết theo quy định hiện hành.

11. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các hộ dân, các cơ quan, công sở treo cờ Tổ quốc trong các ngày 30, mồng 1, 2, 3 tết; chỉ đạo vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư văn hóa lành mạnh trong dịp tết;

12. Đề nghị UB MTTQ tỉnh, các đoàn thể tỉnh, các tổ chức xã hội phối hợp với các cấp chính quyền và các cơ quan để tổ chức cho nhân dân đón tết thực sự vui tươi, an toàn, lành mạnh, giầu bản sắc văn hóa, đảm bảo học tập, công tác và sản xuất.

Các ngành, các cấp phải quán triệt Chỉ thị này đến tất cả cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân; có kế hoạch thực hiện nghiêm các yêu cầu của Chỉ thị này tại địa phương và đơn vị mình. Ngay sau tết Ất Dậu các địa phương, các đơn vị báo cáo tình hình tổ chức các hoạt động tết của địa phương, đơn vị về UBND tỉnh trước ngày 15/02/2005 (tức ngày mồng 7 tết)./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 (Đã ký)

Quàng Văn Binh