ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Trà Vinh, ngày 24 tháng 8 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNNGHỊ QUYẾT SỐ 32/2007/NQ-CP NGÀY 29/6/2007 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁPCẤP BÁCH NHẰM KIỀM CHẾ TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG

Để thực hiện nghiêm Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềmchế tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu cácngành, các cấp, các tổ chức và nhân dân trong tỉnh quán triệt và chấp hành tốtcác giải pháp cấp bách Chính phủ đã đề ra trong Nghị quyết mà trọng tâm là:

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến,giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông:

a. Giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luậttrật tự an toàn giao thông cho mọi đối tượng tham gia giao thông để mọi ngườitự giác chấp hành là biện pháp quan trọng hàng đầu; yêu cầu tất cả các cơ quannhà nước, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể,các cơ quan thông tin, báo chí, toàn thể nhân dân trong tỉnh phải đặc biệt quantâm, thực hiện thường xuyên, kiên trì và liên tục.

b. Thủ trưởng các cơ quan nhà nước, các tổ chức,các đoàn thể, các doanh nghiệp có trách nhiệm giáo dục cho cán bộ, công chức,viên chức, người lao động và các thành viên trong tổ chức của mình gương mẫuchấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông; phải có chương trình thường xuyênphổ biến các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông cho mọi thànhviên của cơ quan, tổ chức, đơn vị; ban hành quy chế khen thưởng, biểu dươnggương người tốt việc tốt trong lĩnh vực bảo đảm trật tự an toàn giao thông,không xét các danh hiệu thi đua và khen thưởng với mọi hình thức đối với nhữngngười vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông.

c. Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường đại học,cao đẳng, trung học chuyên nghiệp thuộc tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chứcquản lý chặt chẽ học sinh về chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông;thường xuyên nhắc nhở, đưa thông tin liên quan đến trật tự an toàn giao thôngvào nội dung sinh hoạt đầu tuần, lễ chào cờ, sinh hoạt lớp, sinh hoạt Đoàn,Đội; quy định việc đánh giá đạo đức đối với học sinh, sinh viên vi phạm phápluật về trật tự an toàn giao thông. Từ ngày 01/9/2007 kiên quyết xử lý nghiêmđối với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi, không có Giấy phép lái xe điều khiểnxe mô tô, xe gắn máy.

d. Tỉnh đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh,Hội Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh, Hội đồng Đội tỉnh Trà Vinh chỉ đạo và tổchức việc phổ biến nội dung pháp luật trật tự an toàn giao thông trong các buổisinh hoạt thường kỳ, biểu dương người tốt, việc tốt, phê phán các cá nhân viphạm; nêu cao hơn nữa vai trò của Đoàn, Hội, Đội trong việc giáo dục ý thức tựgiác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông.

e. Sở Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp vớicác cơ quan liên quan tổ chức, chỉ đạo và huy động các cơ quan thông tin, báochí, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trật tự an toàn giaothông cho mọi tầng lớp nhân dân và thực hiện Chỉ thị này; chú ý cùng với việcphê phán những cá nhân, tổ chức, đơn vị vi phạm pháp luật trật tự an toàn giaothông còn phải nêu gương người tốt, việc tốt, tổ chức, đơn vị làm tốt công tácbảo đảm trật tự an toàn giao thông.

2. Kiên quyết cưỡng chế thi hành pháp luậttrật tự an toàn giao thông và nâng cao năng lực cho lực lượng cảnh sát, thanhtra giao thông vận tải.

a. Đi đôi với công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật trật tự an toàn giao thông phải kiên quyết xử lý nghiêm những ngườivi phạm các quy định của pháp luật trật tự an toàn giao thông. Để tạo đượcchuyển biến tích cực về công tác này cần phải áp dụng ngay các biện pháp sauđây:

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2008, đình chỉ lưuhành ô tô đã hết niên hạn sử dụng, xe công nông, xe tự chế 3 - 4 bánh. Trườnghợp cố tình vi phạm sẽ bị tịch thu xử lý bán phế liệu, sung vào công quỹ;

- Thực hiện đình chỉ lưu hành các phương tiện cơgiới đường bộ vi phạm các quy định về bảo đảm trật tự an toàn giao thông bằnghình thức tạm giữ phương tiện hoặc tạm giữ đăng ký phương tiện, biển đăng ký,sổ chứng nhận bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo thời hạn quyđịnh của pháp luật hiện hành;

- Từ ngày 01 tháng 01 năm 2009, đình chỉ hoạtđộng các phương tiện thủy nội địa không đăng ký, không đăng kiểm an toàn kỹthuật theo quy định của pháp luật;

- Đình chỉ hoạt động các cơ sở lắp ráp, tự chếcác loại phương tiện cơ giới đường bộ và đường thủy nội địa trái phép, nếu cốtình vi phạm có thể tịch thu trang thiết bị trực tiếp sản xuất của cơ sở đó;

- Tạm giữ xe mô tô, xe gắn máy 30 ngày trở lênnếu người điều khiển vi phạm một trong các quy định sau: chở quá số người chophép, đi vào đường ngược chiều, đường cấm, lạng lách đánh võng, vượt đèn đỏ,không chấp hành hiệu lệnh của Cảnh sát giao thông;

- Tạm giữ xe mô tô, xe gắn máy 90 ngày khôngphân biệt sở hữu đối với trường hợp học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi hoặc khôngcó Giấy phép lái xe điều khiển mô tô, xe gắn máy.

b. Lực lượng tuần tra, kiểm soát và xử lý viphạm phải xử lý công khai và đúng pháp luật, không phân biệt người vi phạm đibộ, đi xe đạp, đi mô tô hay lái ô tô; người có thẩm quyền xử lý vi phạm mà cốtình không xử lý sẽ bị xử lý kỹ luật theo quy định.

3. Về kết cấu hạ tầng giao thông, giao Giám đốcSở Giao thông Vận tải, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã:

- Tổ chức giải tỏa dứt điểm trước ngày 30 tháng3 năm 2009 các trường hợp lấn chiếm đất hành lang an toàn giao thông đường bộcác quốc lộ trên địa bàn trong phạm vi đã được bồi thường, xử lý; Chủ tịch UBNDcấp huyện phải chịu trách nhiệm về việc cưởng chế, phá dỡ các công trình tráiphép trên hành lang an toàn quốc lộ; xử lý kỹ luật Chủ tịch UBND cấp huyện, cấpxã nếu để tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; những trường hợp cố tìnhvi phạm phải truy cứu trách nhiệm hình sự;

- Trong năm 2008 hoàn thành việc quy hoạch hệthống đường gom ngoài hành lang an toàn hệ thống quốc lộ và thỏa thuận với BộGiao thông Vận tải các vị trí đấu nối vào hệ thống quốc lộ phù hợp với quyhoạch phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn đến năm 2010.

4. Tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng antoàn kỹ thuật của phương tiện giao thông vận tải. Sở Giao thông Vận tải, Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các bến đòkhách, đò chở khách trên địa bàn quản lý; kiên quyết đình chỉ hoạt động các bếnđò, các đò không đủ tiêu chuẩn an toàn, thiếu trang bị cứu sinh theo quy định. Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã,phường, thị trấn để xảy ra tai nạn giao thông do bến đò hoặc đò không đủ cácđiều kiện an toàn sẽ bị xử lý kỹ luật, nếu tai nạn giao thông gây hậu quảnghiêm trọng sẽ bị cách chức, bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định củapháp luật.

5. Giải pháp đối với người điều khiển phươngtiện.

a. Sở Giao thông Vận tải tăng cường công táckiểm tra nhằm nâng cao chất lượng công tác sát hạch, cấp, đổi Giấy phép lái xe,kiên quyết xử lý đến mức buộc thôi việc những cán bộ, công chức có hành vi tiêucực trong lĩnh vực này, lãnh đạo của đơn vị có hành vi tiêu cực phải chịu tráchnhiệm liên đới.

b. Thực hiện việc bắt buộc học và kiểm tra lạiLuật Giao thông đường bộ trước khi nhận lại Giấy phép lái xe đối với những láixe vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đến mức bị tạm giử Giấy phéplái xe từ 60 ngày trở lên; thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe của lái xekhách chuyên nghiệp các loại D, E để xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêmtrọng hoặc chở khách quá 100% số khách quy định.

c. Thu hồi không thời hạn Giấy phép lái xe củanhững lái xe nghiện ma túy.

6. Giải pháp giảm thiểu thiệt hại do tai nạngiao thông.

a. Từ 15 tháng 9 năm 2007, người đi mô tô, xegắn máy trên tất cả các quốc lộ và 15 tuyến giaothông đường bộ trong tỉnh nêu tại Công văn số 147/UBT-KTKT ngày 23/01/2003 củaChủ tịch UBND tỉnhđều bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

b. Từ 15 tháng 12 năm 2007, người đi mô tô, xegắn máy trên tất cả các tuyến đường bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm.

7. Tổ chức thực hiện.

a. Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp vớiSở Văn hoá Thông tin trong đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật trật tự antoàn giao thông; tăng cường tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm, đạo đứcnghề nghiệp cho đội ngũ lái xe ô tô; tổ chức hội nghị các chủ doanh nghiệp kinhdoanh vận tải hành khách bằng ô tô trên địa bàn quản lý về nội dung an toàngiao thông.

Tiếp tục rà soát, đề xuất ưu tiên xử lý các“điểm đen” về tai nạn giao thông; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng tuần trakiểm soát, các ngành chức năng liên quan và các địa phương giải tỏa hành langan toàn giao thông đường bộ nêu tại điểm 3 Chỉ thị này.

b. Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã phốihợp với các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể, xây dựng kế hoạch tuyêntruyền, vận động nhân dân, hội viên, đoàn viên tham gia giữ gìn trật tự an toàngiao thông trong cơ quan, đơn vị và địa phương mình quản lý.

c. Các lực lượng thực thi pháp luật: Công an,Thanh tra giao thông vận tải…, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát giao thông tổchức thực hiện tốt Kế hoạch số 29/KH .CAT (PV11) ngày 13/7/2007 của Công antỉnh, trong đó cần giao nhiệm vụ cụ thể cho lực lượng công an xã, phường, thịtrấn xử lý về vi phạm trật tự an toàn giao thông, quán triệt thái độ cươngquyết trong xử lý các hành vi vi phạm, không có ngoại lệ theo tinh thần Nghịquyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 của Chính phủ; tăng cường lực lượng tuầntra, kiểm soát có kế hoạch chỉ đạo, thực hiện các chiến dịch cao điểm về tuầntra, kiểm soát, xử lý theo chuyên đề như: Vi phạm của xe ô tô chở khách; viphạm của xe mô tô, xe máy; xe ô tô chở quá tải, xử lý vi phạm không đội mũ bảohiểm khi đi mô tô, xe máy; uống rượu, bia say điều khiển phương tiện giaothông…; tăng cường công tác tuần tra, giáo dục phổ biến pháp luật trật tự antoàn giao thông cho mọi đối tượng tham gia giao thông, đến từng hộ dân, từng khómấp… thường xuyên, kiên trì, liên tục.

d. Ban An toàn giao thông tỉnh xây dựng kế hoạchthực hiện Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị này trên toàntỉnh. Các Sở, ban - ngành tỉnh, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các tổchức chính trị - xã hội, các đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, cácdoanh nghiệp xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của cơ quan, đơn vị, địa phương,nêu rõ các biện pháp thực hiện, phân công trách nhiệm cho từng bộ phận, cá nhânphụ trách … Quá trình thực hiện thường xuyên kiểm tra, khen thưởng, biểu dươnggương người tốt, việc tốt và báo cáo kết quả về Thường trực Ban An toàn giaothông tỉnh (Sở Giao thông Vận tải) vào ngày 25 hàng tháng để theo dõi, tổng hợpbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các Sở,ban ngành tỉnh, thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh, các đoàn thể, tổ chứcchính trị - xã hội, các cấp chính quyền địa phương, các doanh nghiệp với tinhthần chủ động quyết liệt, phối hợp chặt chẽ, khẩn trương thực hiện nhằm đạthiệu quả cao trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phong