ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2007/CT-UBND

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG XÂM HẠI CÁP VIỄN THÔNG NGẦM TRÊN BIỂN

Trong thời gian qua, các tuyếncáp quang ngầm đi qua thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam tạicác địa phương ven biển như Khánh Hòa, Sóc Trăng, Kiên Giang, Cà Mau, Bà Rịa -Vũng Tàu... đã bị đào xới, khai thác trái phép gây thiệt hại tài sản và làm ảnhhưởng nghiêm trọng đến mạng lưới thông tin Quốc gia. Trước tình hình đó, Thủtướng Chính phủ đã có Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007, gửi các Bộ Quốcphòng, Công An, Bưu chính, Viễn thông, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa -Thông tin và UBND các tỉnh, thành phố ven biển yêu cầu triển khai thực hiệnkhẩn cấp việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển.

Để triển khai thực hiện nghiêmtúc Công điện nêu trên của Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Chủ tịch UBND các huyện,thành phố nói chung và các huyện ven biển nói riêng cần chỉ đạo đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt cho nhân dân địa phương mình nhận thứcmột cách đầy đủ về lợi ích và tầm quan trọng của hệ thống cáp thông tin ngầmtrên biển để trên cơ sở đó có nghĩa vụ tham gia bảo vệ an ninh thông tin quốcgia và tố giác các hành vi vi phạm.

2. Sở Văn hóa - Thôngtin, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Định phối hợp tổ chức đẩy mạnh côngtác tuyên truyền, phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng về các nội dungcó liên quan đến việc bảo vệ hệ thống cáp thông tin ngầm trên biển nhằm bảo vệan toàn mạng lưới thông tin quốc gia và an ninh quốc phòng. Thường xuyên cậpnhật và đăng tải kịp thời các thông tin có liên quan đến việc chống xâm hại cápviễn thông ngầm trên biển để góp phần răn đe, giảm thiểu vi phạm.

3. Sở Bưu chính, Viễnthông chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền,phổ biến các quy định của pháp luật về bưu chính, viễn thông đến các tầng lớpnhân dân trong tỉnh để góp phần nâng cao nhận thức, tham gia giữ gìn và bảo vệcác công trình viễn thông, các tuyến cáp thông tin ngầm trên biển.

4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các Sở Thủy sản, Thươngmại, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải thường xuyên tăng cường côngtác kiểm tra, kiểm soát theo chức năng, nhiệm vụ được giao nhằm phát hiện, ngănchặn và xử lý kịp thời, đúng quy định của pháp luật đối với các hành vi khaithác, trộm cắp, phá hoại, thu mua, tiêu thụ và vận chuyển trái phép cáp thôngtin ngầm trên biển.

5. Nghiêm cấm các doanhnghiệp đã được cấp thẩm quyền cấp phép khai thác tài nguyên và các tàu chìmtrên vùng biển của tỉnh không được lợi dụng việc cấp phép để tham gia hoặc tiếptay với các tổ chức, cá nhân khai thác trái phép cáp thông tin ngầm trên biển.Nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định hiện hành của pháp luật.

6. Bưu điện tỉnh có tráchnhiệm chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyên truyền, phổbiến về sự cần thiết và tầm quan trọng của các tuyến cáp quang trên biển; đồngthời khẩn trương xây dựng các phương án ứng cứu thông tin liên lạc trong trườnghợp xảy ra sự cố viễn thông để bảo đảm giữ vững hệ thống thông tin liên lạctrong mọi tình huống.

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan,đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo tình hình, kếtquả triển khai thực hiện cho UBND tỉnh theo định kỳ để theo dõi, chỉ đạo./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Văn Thiện