ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2013/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 11 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC PHỐI HỢP PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH ĐỐI VỚI TỘI PHẠM GIẾT NGƯỜI

Trong những năm qua, tình hình tội phạm trên địabàn thành phố còn diễn biến phức tạp, các vụ án giết người có xu hướng giatăng, tính chất, mức độ nguy hiểm ngày càng nghiêm trọng, hành vi giết ngườihết sức dã man. Đáng lưu ý là tình trạng giết người thân trong gia đình, giếtngười kèm theo các hành vi phạm tội khác như hiếp dâm, cướp tài sản hoặc một sốtrường hợp đối tượng giết người có sử dụng ma túy, rượu, bia. Nguyên nhân domột số nơi chưa có sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng, chính quyềnđịa phương, sự phối hợp giữa các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể chưachặt chẽ, thiếu đồng bộ trong công tác phòng ngừa, đấu tranh đối với loại tộiphạm này.

Để hạn chế đến mức thấp nhất các nguyên nhânphát sinh tội phạm giết người và tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số48-CT/TW ngày 22 tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sựlãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”,Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng(Khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảovệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP ngày 31tháng 7 năm 1998 của Chính phủ và Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chốngtội phạm giai đoạn 2012-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt ngày 06tháng 9 năm 2012, Kế hoạch số 92/KH-BCĐ-138 /CP ngày 23 tháng 4 năm 2012 của BanChỉ đạo Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ, Ủy ban nhândân thành phố chỉ thị:

1. Công an thành phố:

a) Là lực lượng nòng cốt, làm tốt chức năng thammưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền tăng cường sự lãnh đạo, huy động sức mạnh tổnghợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòngngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với tội phạm này.

b) Thường xuyên phối hợp với Sở Tư pháp, các sở,ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục phápluật đến mọi người dân, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Dân sự, Luật Phòng,Chống bạo lực gia đình. Đồng thời, giáo dục văn hóa ứng xử truyền thống đạođức, ý thức tôn trọng pháp luật sâu rộng trong các trường học và cộng đồng dâncư để người dân nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành pháp luật góp phần phòng,chống tội phạm một cách có hiệu quả.

c) Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xâydựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”,làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, quan tâm giải quyết tốt các mâu thuẫn ngaykhi xuất hiện từ cơ sở, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự,phòng, chống tội phạm; đa dạng hóa hình thức, biểu dương gương người tốt, việctốt; nhân rộng điển hình tiên tiến đối với những người đã có hành vi vi phạmpháp luật nay đã tiến bộ hòa nhập cộng đồng, có việc làm ổn định; tuyên truyền,vận động các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và cá nhân trên địa bàn xóa bỏđịnh kiến, kỳ thị với người có hành vi vi phạm pháp luật.

d) Thống kê, đánh giá đúng tình hình tội phạmgiết người trên địa bàn thành phố; phân tích, đánh giá tình hình các mặt côngtác đã thực hiện và dự báo tình hình tội phạm trong thời gian tới. Trên cơ sởđó chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương có kế hoạch phối hợp với chính quyềncùng cấp chủ động nắm tình hình, phát hiện các mâu thuẫn là nguyên nhân có thểdẫn đến tội phạm giết người để có biện pháp xử lý, giáo dục, phòng ngừa.

đ) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về anninh trật tự, công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, thườngxuyên có kế hoạch tuần tra, kiểm tra, kiểm soát tại các địa bàn, tụ điểm phứctạp về an ninh trật tự ở các nơi công cộng, các quán ăn đêm, vũ trường, nhàhàng, khách sạn, cửa hàng cho thuê internet, nhà trọ. Để kịp thời phát hiện, xửlý các đối tượng có hành vi côn đồ, gây rối trật tự công cộng, đẩy đuổi cácbăng nhóm tụ tập, ăn nhậu đêm khuya, ngăn chặn các vụ việc xô xát, mâu thuẫnbộc phát dễ dẫn đến hành vi giết người, đâm chém gây thương tích.

e) Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thườngxuyên theo dõi và kịp thời rà soát, lập danh sách, phân loại những người đãchấp hành xong án phạt tù, quyết định đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáodưỡng, cơ sở chữa bệnh bắt buộc trở về địa phương cư trú để tham mưu Ủy bannhân dân quận, huyện có kế hoạch chỉ đạo các ngành chức năng tiếp nhận, quảnlý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ, dạy nghề, tạo việc làm để họ ổn định cuộc sốngvà sớm hòa nhập cộng đồng; đồng thời phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minhđối với những người có hành vi tái phạm tội hoặc vi phạm pháp luật khác.

g) Nâng cao hiệu quả công tác điều tra khám pháán, nhất là các vụ án giết người do băng nhóm, đối tượng côn đồ hung hãn gâyra. Tập trung khai thác mở rộng để làm rõ các hành vi phạm tội khác, kiên quyếtxử lý triệt để, không để các đối tượng có điều kiện hình thành băng nhóm phạmtội. Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong điều tra,truy tố, xét xử và giữa các địa phương có địa bàn giáp ranh trong công tácphòng, chống tội phạm.

h) Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạmvà bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn thành phố, giữ vững an ninh chínhtrị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm cuộc sống bình yên hạnh phúc cho nhân dân.

2. Sở Tư pháp:

a) Chủ trì, phối hợp với Công an thành phố thammưu cho Hội đồng Phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố xâydựng các đề cương tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật phù hợpvới từng đối tượng.

b) Tổ chức biên soạn tài liệu hướng dẫn nghiệpvụ hòa giải ở cơ sở, tập huấn nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật cho độingũ hòa giải viên. Chỉ đạo Phòng Tư pháp quận, huyện phối hợp với Ban Thườngtrực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cùng cấp rà soát, thống kê số lượng tổ hòa giải vàhòa giải viên, đảm bảo 100% các phường, xã, thị trấn có tổ hòa giải.

c) Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa cácngành có liên quan như Công an, Tòa án trong việc cung cấp, cập nhật thông tinđể xây dựng cở sở dữ liệu lý lịch tư pháp. Đơn giản hóa thủ tục hành chính,thực hiện cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân theo đúng trình tự, thủ tụcpháp luật quy định.

3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, Ủy bannhân dân quận, huyện thực hiện tốt chế độ, chính sách hỗ trợ các tập thể, cánhân bị thương, hy sinh hoặc thiệt hại về tài sản khi tham gia phòng, chống tộiphạm; tăng cường tổ chức dạy nghề, giải quyết việc làm cho các đối tượng chưacó việc làm ổn định tại địa phương, đặc biệt là đối tượng sau cai nghiện matúy, đặc xá, tù tha về.

4. Sở Thông tin và Truyền thông:

Trong chức năng nhiệm vụ được giao, chỉ đạo cơquan báo, đài địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầnglớp nhân dân về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trongcông tác phòng ngừa, đấu tranh đối với tội phạm giết người trên địa bàn thànhphố.

5. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Nâng caochất lượng phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường”, tổ chức cho học sinhký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật.

Phối hợp với Công an thành phố và các sở, ban,ngành có liên quan thực hiện có hiệu quả mô hình “Ngày Pháp luật” cho đối tượnglà học sinh phổ thông. Đồng thời, có biện pháp tăng cường quản lý, giáo dục,cảm hóa, giúp đỡ những người chưa thành niên, học sinh vi phạm pháp luật, tạomọi điều kiện thuận lợi cho các em được tiếp tục đến trường.

6. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố,Báo Cần Thơ và các cơ quan thông tin đại chúng:

Mở các chuyên mục tập trung tuyên truyền về kếtquả thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 09-CT/TW của BanBí thư Trung ương Đảng, Nghị quyết số 09/1998/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạchsố 92/KH-BCĐ-138/CP Đồng thời, phản ánh các hoạt động, kết quả phong trào“Toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” và công tác quản lý, giáo dục, cảm hóa, giúpđỡ, dạy nghề tạo việc làm cho những người có hành vi vi phạm pháp luật tại xã,phường, thị trấn; đưa gương người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thànhtích xuất sắc trong phòng, chống tội phạm nhằm động viên, khích lệ quần chúngnhân dân tích cực tham gia.

7. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa ánnhân dân thành phố sớm kết thúc hồ sơ vụ án, đưa những vụ án giết người gây bứcxúc trong dư luận quần chúng nhân dân ra xét xử lưu động ngay tại địa bàn gâyán. Qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục về phương thức, thủ đoạn của tội phạm,nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm để nhân dân cảnh giác, tự mình kiềmchế và có ý thức phòng ngừa tội phạm, tôn trọng pháp luật và răn đe giáo dụcchung trong toàn xã hội.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện: cần quan tâmthực hiện tốt các mặt công tác sau:

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành thành phố, cơquan Trung ương đóng trên địa bàn thành phố và lực lượng Công an thực hiện tốtphong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa tại khu dân cư” với nhiều hìnhthức tuyên truyền, vận động, giáo dục sâu rộng cho từng hộ gia đình, từng ngườidân ở cộng đồng dân cư. Tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng trong công tácquản lý, giáo dục, cảm hóa, giúp đỡ người có hành vi vi phạm pháp luật, khơidậy và phát huy truyền thống đạo lý, đoàn kết dân tộc, thương yêu đùm bọc, tươngthân, tương ái để giúp đỡ, giáo dục số đối tượng có hành vi vi phạm pháp luậttại địa phương.

b) Tăng cường công tác xóa đói giảm nghèo songsong với giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho số đối tượng chưa có việc làm ổnđịnh tại địa phương. Xây dựng môi trường sống lành mạnh, an toàn, đoàn kết, vănhóa tại cộng đồng dân cư gắn với phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”;tích cực vận động nhân dân tham gia phát hiện, tố giác, vây bắt tội phạm và vậnđộng người phạm tội ra đầu thú, góp phần tích cực xây dựng cụm dân cư an toàn.

c) Chỉ đạo thực hiện tốt công tác hòa giải tạicơ sở, không để xảy ra các mâu thuẫn kéo dài trong giao tiếp ứng xử, tranh chấpđất đai, vay mượn tài sản… trong nội bộ quần chúng nhân dân.

d) Chỉ đạo lực lượng Công an cùng cấp quản lýchặt và có kế hoạch kiểm tra định kỳ, đột xuất các ngành nghề kinh doanh cóđiều kiện như quán bar, nhà hàng, khách sạn, vũ trường, dịch vụ cầm đồ trên địabàn. Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có liên quan đếntình hình an ninh trật tự.

đ) Thống kê, lập danh sách những đối tượng thuộcdiện quản lý, giáo dục tại địa phương, trong đó phải nắm chắc lý lịch, quan hệgia đình, xã hội; tiền án, tiền sự, những di biến động, thái độ lao động, cácbiểu hiện bất minh của họ. Qua đó có biện pháp quản lý chặt chẽ không để họ cóđiều kiện, khả năng phạm tội, đồng thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịpthời đối với những hành vi vi phạm pháp luật khác của họ tại cơ sở.

e) Kịp thời khen thưởng cá nhân, tập thể làm tốtcông tác hòa giải tại cơ sở; công tác quản lý, giáo dục những người có hành vivi phạm pháp luật, có việc làm ổn định, không tái phạm để động viên, nâng caotinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

9. Giám đốc sở, Thủ trưởng cơ quan, ban,ngành thành phố: căn cứ chức năng nhiệm vụ và nội dung Chỉ thị này có kế hoạchchỉ đạo cụ thể cho cán bộ, công chức chấp hành mọi đường lối chủ trương, chínhsách pháp luật tại địa phương đang sinh sống.

10. Giao Công an thành phố, Ủy ban nhândân quận, huyện: chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành theo dõi, kiểm tra,đôn đốc, triển khai, thực hiện tốt Chỉ thị này. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báocáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân thành phố.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25tháng 6 năm 2013 và được đăng Báo Cần Thơ chậm nhất là ngày 18 tháng 6 năm2013./.

Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- TT. TU, TT. HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- UBMTTQVN TP và các Đoàn thể;
- TAND, VKSND TP;
- Các sở, ban, ngành TP;
- HĐND, UBND quận, huyện;
- HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;
- Báo Cần Thơ, TT TH-CB;
- VP UBND TP (3E);
- Lưu: VT, NNQ.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng