ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/CT-UBND

Lào Cai, ngày 09 tháng 07 năm 2015

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG HIỆU LỰC THỰC THICHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VỀ KHOÁNG SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÀO CAI

Trongthời gian qua, công tác quản lý nhà nước về khoángsản trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã có nhiều chuyển biến tích cực; các Sở, ngànhvà Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (sauđây gọi là Ủy ban nhân dân cấp huyện) đãtích cực chỉ đạo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về khoáng sản; góp phần ngăn chặn có hiệu quả cáchoạt động khoáng sản không đúng quy địnhcủa pháp luật. Hoạt động khai thác khoángsản từng bước được chấn chỉnh, đi vào nền nếp.

Tuynhiên, công tác quản lý khoáng sản vẫn cònmột số tồn tại như: Một số địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp xã chưa chủđộng thực hiện đầy đủ nhiệm vụ quản lý theo phân cấp. Còn để xảy ra tình trạngđơn vị được cấp phép khai thác khoáng sảnkhông thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công tác lập, thẩm địnhvà phê duyệt thiết kế mỏ; thi công khai thác không đúng theo đúng thiết kế đãđược duyệt; nổ mìn quá khối lượng cho phép, chưa thực hiện đầy đủ các quy địnhvề bảo vệ môi trường gây ảnh hưởng đến dân cư và các công trình công cộng. Hoạtđộng khai thác khoáng sản trái phép vẫncòn diễn biến phức tạp (tập trung đối với vàng gốc, vàng sa khoáng, quặng sắt, đồng, các loại khoáng sản có giá trị cao,cát, sỏi làm vật liệu xâydựng thông thường), dẫn đến hậu quả làm thay đổi dòng chảy, hư hại các côngtrình giao thông, tác động xấu cho môi trường, sự an toàn trong giao thông đườngthủy, đường bộ; ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất, đời sống của người dân khôngchỉ ở những nơi có hoạt động khai thác khoángsản mà cả những địa phương nằm trên trục đường giao thông có hoạt động vận chuyểnkhoáng sản đi qua. Công tác quản lý, giámsát chặt chẽ về khối lượng, nguồn gốc, chủng loại khoáng sản trong quá trình khai thác, chế biến, sử dụng và xuấtkhẩu còn thiếu chặt chẽ.

Để chấnchỉnh, khắc phục những tồn tại nêu trên, tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quảtrong công tác quản lý nhà nước về khoángsản và thực hiện tốt Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30/3/2015 của Thủ tướng Chính phủvề tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở,ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân hoạt độngkhoáng sản trên địa bàn tỉnh thực hiệnnghiêm túc những nhiệm vụ sau:

I. Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biếnpháp luật về bảo vệ tài nguyên, khoángsản:

1. SởTài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp với Sở Tư pháp (cơ quan Thường trựcHội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật của tỉnh) tổ chứctuyên truyền pháp luật về bảo vệ tài nguyên khoángsản; quản lý việc khai thác, vận chuyển, mua bán khoángsản nhất là khoáng sản thô chưa qua chếbiến đến nhân dân, đặc biệt vùng có nhiều khoángsản như Bát Xát, thành phố Lào Cai, Văn Bàn,…; chú trọng những vùng dân cư cónhiều mỏ khoáng sản đã được quy hoạch (đangvà chuẩn bị đưa vào khai thác); vận động nhân dân tích cực tham gia giámsát, phát hiện, tố giác với chính quyền địa phương về các hành vi vi phạm phápluật trong hoạt động khai thác, vận chuyển khoángsản; công bố và phổ biến cho nhân dân biết và giám sát về quy hoạch, các vùngkhu vực cấm, tạm cấm hoạt động khoáng sảndo cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định, phê duyệt và công bố; Tổ chức cáclớp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ về quản lý khoángsản, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoángsản đối với cán bộ, công chức thuộc Ủy bannhân dân cấp huyện, cấp xã và các lực lượng chuyên ngành, đặc biệt là cán bộchuyên trách về lĩnh vực khoáng sản đểnâng cao kiến thức và ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản tại địa phương.

2. Tuyêntruyền, vận động nhân dân phát hiện và phản ánh kịp thời các hoạt động khaithác khoáng sản trái phép. Nghiêm cấm cáctổ chức, cá nhân lắp ráp, hạ thủy và sử dụng các loại tàu cuốc, phao nổi hoặccác phương tiện có lắp đặt hệ thống gàu xúc gắn với băng tải (gọi chung làtàu cuốc) không có giấy tờ, hồ sơ về nguồn gốc, xuất xứ, tính năng kỹthuật, xác nhận đủ điều kiện về an toàn và môi trường; phương tiện không có đăngký, đăng kiểm và các giấy tờ hợp pháp khác do cơ quan nhà nước có thẩm quyềncấp theo quy định của pháp luật lưu hành trên các sông, suối thuộc địa bàntỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện Văn Bàn,Bảo Thắng, Bảo Yên và Thành phố Lào Cai có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra,ngăn chặn ngay từ đầu, không để tình trạng tàu cuốc hoạt động khai thác khoáng sản hoặc neo đậu tái diễn trên địa bàn.Nghiêm cấm việc lợi dụng san tạo mặt bằng, đào ao, làm đường, làm nền nhà vàcác hoạt động khác để khai thác khoángsản trái phép.

3. Cáccơ quan thông tin, truyền thông tích cực đưa tin phản ánh về tình hình chấp hànhpháp luật trong lĩnh vực quản lý tài nguyên, khoángsản; chú trọng việc đưa tin, bài phản ánh những gương tiêu biểu, người tốt,việc tốt trong quản lý, bảo vệ tài nguyên khoángsản.

II. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý viphạm:

Cáccơ quan nhà nước có thẩm quyền căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và địa bànphụ trách tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động thăm dò, khai thác,chế biến, vận chuyển, xuất khẩu khoáng sản.

1. Đốivới các hành vi vi phạm pháp luật hành chính, việc xử lý vi phạm thực hiện đúngquy định của Luật xử lý vi phạm hành chính, Nghị định số 142/2013/NĐ-CP ngày24/10/2013 của Chính phủ và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Nếu pháthiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự phải chuyển ngay hồ sơ chocơ quan chức năng có thẩm quyền để điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

2. Báocáo kịp thời với Ủy ban nhân dân cấp cóthẩm quyền về hành vi bao che, dung túng, cố tình không xử lý việc làm trái phápluật của tập thể, cá nhân liên quan đến hoạt động khoáng sản của cán bộ, công chức thuộc các cơ quan nhà nước, lực lượngchức năng được giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoángsản gây ảnh hưởng, tác động xấu đến tình hình quản lý khoáng sản trên địa bàn để có biện pháp, hình thức xử lý phù hợp.

III. Trách nhiệm của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dâncấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã:

1. Cácsở, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã: Chủ động, phốihợp thực hiện tốt các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Chỉ thị này.

2. SởTài nguyên và Môi trường

a) Thườngxuyên rà soát, cập nhật các quy định mới của pháp luật về khoáng sản, kịp thời tham mưu giúp Ủy ban nhân dântỉnh ban hành văn bản triển khai thi hành Luật, văn bản hướng dẫn thi hành thuộcthẩm quyền của tỉnh đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ trong quá trình triển khaithực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về khoángsản trên địa bàn toàn tỉnh; Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kếhoạch tổ chức đấu giá quyền khai thác khoángsản, thẩm định tiền cấp quyền khai thác khoángsản; thường xuyên rà soát, khoanh định và trình cấp thẩm quyền phê duyệt khuvực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoángsản trên địa bàn tỉnh, khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

b) Chủtrì phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện đúng các quy định của phápluật hiện hành về thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép hoạtđộng khoáng sản cho tổ chức, cá nhân phùhợp với quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, công bố; quản lý chặtchẽ ranh giới khu vực các khai trường; ưu tiên các trường hợp xin cấp phép khaithác khoáng sản gắn với chế biến sâu nhằmnâng cao hiệu quả kinh tế, sử dụng công nghệ tiên tiến, bảo vệ môi trường, đảm bảoan toàn trong khai thác và tiết kiệm tài nguyên; hướng dẫn, đôn đốc và kiểm traviệc cải tạo, phục hồi môi trường sau khai thác khoángsản; thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân hoạtđộng khoáng sản, việc chấp hành pháp luậtvề môi trường trong khai thác, chế biến khoángsản.

3. SởCông Thương

a) Ràsoát, điều chỉnh, bổ sung vùng thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản đối với các loại khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhândân tỉnh (trừ khoáng sản làm vật liệuxây dựng) trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

b) Phốihợp với Sở Khoa học và Công nghệ nghiên cứu đề xuất công nghệ khai thác, chếbiến tiên tiến, phù hợp với đặc điểm khoángsản của từng mỏ trên địa bàn tỉnh để khuyến khích các doanh nghiệp áp dụng, nângcao hiệu quả sử dụng khoáng sản, sử dụngtối đa quặng có hàm lượng thấp và bảo vệ môi trường; ưu tiên các dự án đầu tưthiết bị công nghệ mới, hiện đại, nhằm thu hồi tối đa tài nguyên khoáng sản, hạn chế tác động xấu đến môi trường.

c) Kiểmsoát chặt chẽ việc thực hiện quy trình, quy phạm đối với tổ chức, cá nhân trongquá trình thăm dò, khai thác, chế biến khoángsản; tổ chức thực hiện việc tham gia ý kiến thiết kế cơ sở đối với các dự án khaithác, chế biến khoáng sản; tăng cườngthanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong việc lập và thực hiện thiết kế mỏ,khai thác không đúng quy trình, quy phạm, gây mất an toàn lao động, ô nhiễm môitrường.

d) Kiểmsoát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác khoáng sản; chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trườngphối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường kiểm tra việc vận chuyển khoáng sản trên địa bàn tỉnh, các cơ sở mua,bán, tàng trữ khoáng sản; kịp thời pháthiện và xử lý các hành vi gian lận thương mại, mua bán khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp, khoáng sản bị cấm xuất, nhập khẩu hoặc không đủ điều kiện xuất,nhập khẩu theo quy định.

4. SởXây dựng

Khitrình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựngđiểm dân cư tập trung,... và giới thiệu địa điểm đất các công trình, dự án trênđịa bàn tỉnh phải đảm bảo không chồng lấn lên khu vực có khoáng sản thuộc diện được khai thác; thường xuyênrà soát, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bổ sung quy hoạch khu vực khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường.

5. SởLao động - Thương binh và Xã hội

Tăngcường công tác hướng dẫn thực hiện quy định của pháp luật lao động, an toàn vệ sinhlao động đến các doanh nghiệp hoạt động khoángsản trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành phápluật lao động để chấn chỉnh những sai sót và kịp thời xử lý nghiêm các trườnghợp vi phạm;

6. SởGiao thông, vận tải

Khảosát xác định vị trí cần thiết bảo vệ các công trình, bờ sông, đảm bảo an toàn giaothông đường thủy để cắm biển cấm các phương tiện đường thủy, thiết bị, phươngtiện khai thác khoáng sản neo đậu, hoạtđộng; tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định hoặc có ý kiến đối với đơnvị quản lý đường sông (đối với sông Hồng) thực hiện việc cắm biển cấmtheo quy định; phối hợp với cơ quan Công an thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêmcác phương tiện tàu cuốc, tàu thuyền, phương tiện giao thông vận chuyển khoáng sản vi phạm trật tự an toàn giao thông,vệ sinh môi trường, nhất là các phương tiện vận chuyển quá khổ, quá tải, khôngthực hiện việc che kín thùng xe, làm vệ sinh xe trước khi ra khỏi mỏ và tránhlàm rơi khoáng sản, đất, đá trên đường.

7. SởTài chính

a) Thườngxuyên rà soát, kịp thời cập nhật thông tin về giá các loại khoáng sản để điều chỉnh giá tính thuế tài nguyên,phí bảo vệ môi trường, khoản thu từ khai thác khoángsản để bảo vệ hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh cho phù hợp.

b) Chủtrì phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, thanhtra việc chấp hành pháp luật về tài chính, kế toán của các doanh nghiệp hoạtđộng trong lĩnh vực khoáng sản, trong đócó việc chấp hành về thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường, tiền cấp quyềnkhai thác khoáng sản, các nghĩa vụ tàichính khác.

c) Hàngnăm, các cơ quan, đơn vị căn cứ nhiệm vụ được giao, lập dự toán kinh phí thựchiện công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoángsản cùng dự toán kinh phí thường xuyên gửi Sở Tài chính thẩm định, trình Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt.

8. Côngan tỉnh

Chỉđạo các đơn vị, Công an cấp huyện thường xuyên chủ động phối hợp với các cơ quanchức năng và chính quyền địa phương phát hiện, đấu tranh và xử lý nghiêm cáchành vi vi phạm pháp luật về khoáng sảnvà bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản; phối hợp với chính quyền địa phương thựchiện các biện pháp giữ gìn an ninh, trật tự khu vực có khoáng sản.

9. BộChỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Chỉđạo các đồn, trạm, tổ công tác thuộc lực lượng Biên phòng tăng cường công tác tuầntra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm liên quan đến khai thác, vậnchuyển, tiêu thụ khoáng sản trái phép quabiên giới và trên địa bàn khu vực biên giới.

10.Hải quan tỉnh Lào Cai

Có tráchnhiệm kiểm soát chặt chẽ việc xuất khẩu khoángsản, kiểm tra giấy tờ chứng minh nguồn gốc khoángsản, số lượng, hàm lượng, loại khoáng sảnđược phép xuất khẩu; xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

11.Ủy ban nhân dân cấp huyện và Ủy ban nhân dâncấp xã

a) Cótrách nhiệm tổ chức bảo vệ khoáng sản chưakhai thác trên địa bàn quản lý theo quy định tại Điều 18 Luật Khoáng sản năm 2010, chủ động lập dự toán kinh phívề việc bảo vệ khoáng sản chưa khai thác,xây dựng kế hoạch phương án quản lý, bảo vệ khoángsản chưa khai thác để trình và phê duyệt cùng với nguồn kinh phí thường xuyênhàng năm. Trước mắt Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhândân các xã, phường, thị trấn kiểm tra, rà soát, phát hiện và ngăn chặn dứt điểmmọi hoạt động khai thác khoáng sản khôngcó giấy phép trên địa bàn; Đối với các khu vực, điểm nóng về khai thác khoáng sản trái phép như: Khu vực xã Minh Lương,xã Nậm Xây - huyện Văn Bàn, khu vực giáp ranh gồm Tả Phời - thành phố Lào Cai,khu vực Pa Cheo, Phìn Ngan - huyện Bát Xát, tình trạng khai thác vàng sa khoáng trái phép trên các sông, suối, các khuvực chứa quặng apatit trên địa bàn huyện Bát Xát, thành phố Lào Cai, Bảo Thắngvà Văn Bàn, yêu cầu các địa phương phải tập trung lực lượng, thành lập đoànkiểm tra truy quét, giải tỏa dứt điểm. Về lâu dài Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố thành lập và duy trì các tổ công tác hoặc Đoàn kiểm tra hoạt động khoáng sản liên ngành cấp huyện để thường xuyênkiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý, ngăn chặn ngay từ đầu cáchoạt động khoáng sản trái phép; bảo đảman ninh, trật tự an toàn xã hội tại các khu vực có khoáng sản.

b) Lậpkế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện giám sát thường xuyên đối với những địabàn thường xảy ra hoạt động khai thác khoángsản trái phép, tập trung nhiều phương tiện khai thác nhất là tại các nơi giáp ranhđịa giới hành chính nhiều xã, phường, thị trấn hoặc nhiều huyện, thành phố đểkịp thời phát hiện và ngăn chặn vi phạm. Khi phát hiện vi phạm, không phân biệtđịa giới hành chính giữa các xã, phường, thị trấn hoặc huyện, thành phố, Chủtịch Ủy ban nhân dân các xã liên quan có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ khi có đềnghị của cơ quan quản lý nhà nước, của chính quyền địa phương giáp ranh. Trườnghợp cần được hỗ trợ thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã đề nghị Chủ tịch Ủy bannhân dân cấp huyện chỉ đạo đoàn kiểm tra liên ngành của cấp huyện kiểm tra,giải quyết. Trường hợp cần được hỗ trợ của cấp tỉnh thì Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp huyện đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, giải quyết.

c) Tổchức giám sát thường xuyên việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với cáctổ chức, cá nhân được cấp phép hoạt động khoángsản trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra các tổ chức, cá nhân khai thác theođăng ký phục vụ cho các công trình xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là đối vớicác điểm khai thác trên sông Chảy thuộc địa bàn huyện Bắc Hà và Bảo Yên, kiểmsoát chặt chẽ khối lượng và mục đích sử dụng, trường hợp vi phạm kịp thời xửlý, đề xuất UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường thu hồi đăng ký khai thác đãcấp; bảo đảm môi trường, an ninh trật tự xã hội, bảo vệ tài nguyên khoáng sản của nhà nước. Đưa vào nội dung thôngtin tình hình công tác quản lý nhà nước về khoángsản trên địa bàn vào các báo cáo định kỳ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để theodõi, kiểm tra, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

d) Chủtịch Ủy ban nhân dân cấp xã chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấphuyện, đồng thời Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện chịu trách nhiệm trước Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh nếu trên địa bàn quản lý để xảy ra tình trạng khaithác khoáng sản trái phép.

12.Các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản

a) Thựchiện đúng quy định của pháp luật về khai thác, chế biến, vận chuyển, mua, bán,xuất khẩu khoáng sản; các quy định củapháp luật về quản lý chất lượng sản phẩm hàng hóa (đối với khoáng sản sử dụng làm vật liệu xây dựng thông thường).Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trong hoạt động khoángsản như: nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước, bảo vệ, xây dựng và nâng cấp cơsở hạ tầng kỹ thuật, giao thông trong khu vực; chấp hành nghiêm quy định vềthời gian hoạt động khai thác, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, vận chuyển khoáng sản như đã cam kết để tránh ảnh hưởng đếnsinh hoạt, cuộc sống của nhân dân trong khu vực. Chịu sự kiểm tra, giám sát củacơ quan nhà nước có thẩm quyền, sự giám sát của các tổ chức đoàn thể và giámsát của nhân dân nơi có hoạt động khoángsản. Cung cấp các tài liệu liên quan đến hoạt động khoáng sản cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đểphục vụ hoạt động kiểm tra, giám sát.

b) Cótrách nhiệm bảo vệ tài nguyên khoáng sản trongphạm vi ranh giới được cấp giấy phép và khu vực xung quanh. Khi phát hiện hoạtđộng khai thác khoáng sản trái phép gầnkhu vực được cấp phép thì phải thông báo kịp thời cho Chủ tịch Ủy ban nhân dâncấp xã để kịp thời kiểm tra, xử lý.

c) Thựchiện nghiêm túc việc kê khai sản lượng khai thác, chế biến, nộp đủ, đúng hạncác khoản thuế, phí vào ngân sách nhà nước theo quy định. Thực hiện đầy đủ chếđộ định kỳ báo cáo về: hoạt động khoáng sản,lập bản đồ hiện trạng và kiểm kê trữ lượng khoángsản.

IV. Đề nghị Huyện ủy,Thành ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoànthể:

Tăngcường công tác lãnh đạo, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị này, kịp thờikiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý những trường hợp vi phạmpháp luật về quản lý khoáng sản.

Ủy bannhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố nghiêm túc tổ chức thực hiện Chỉ thị này. Trong quá trình thực hiện,nếu có khó khăn, vướng mắc, phát sinh, các ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhânkịp thời phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.

Chịthị này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Chỉ thị số 02/2007/ CT-UBNDngày 02/4/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tăng cường quản lý nhànước đối với các hoạt động khoáng sảntrên địa bàn tỉnh Lào Cai và Chỉ thị số 15/2009/CT-UBND ngày 11/9/2009 của Ủyban nhân dân tỉnh Lào Cai về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nướcđối với hoạt động thăm dò, khai thác, vận chuyển khoángsản trên sông, suối./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Doãn Văn Hưởng