ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC GIẢI QUYẾT MỘT SỐ MẶT TRẬT TỰ XÃ HỘI CỦA THÀNH PHỐ

I. TÌNH HÌNH VÀ YÊU CẦU GIẢIQUYẾT :

Xây dựng nền trật tự xã hội mớilà một vấn đề rộng lớn, phức tạp và lâu dài, có liên quan mật thiết với các mặtxây dựng và cải tạo nền kinh tế của đất nước, phát triển văn hóa và giải quyếtviệc làm, nâng cao mức sống tinh thần và vật chất cho nhân dân.

Từ sau ngày thành phố được giảiphóng, Ban Bí thư có Chỉ thị số 19/CT-TW Thành ủy có Chỉ thị 14/CT-TU Ủy bannhân dân thành phố có Chỉ thị 01, 13, 33/CT-UB v.v.. và ngành công an cũng cónhiều kế hoạch để triển khai các chỉ thị đó, chúng ta đã có nhiều cố gắng khắcphục khó khăn, ra sức phấn đấu để thực hiện các chỉ thị, nghị quyết nói trên vàtừng bước đã đạt được một số kết quả nhất định, đã giữ cho thành phố không xảyra những biến động lớn về mặt xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích, còntồn tại nhiều mặt phức tạp, có mặt xấu kéo dài, có lúc nghiêm trọng. Những tồntại có thể tóm tắt như sau :

- Ý thức tôn trọng luật pháp vàlàm theo pháp luật đã giảm sút nghiêm trong trong các tầng lớp nhân dân, nhấtlà trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, sinh viên, bộ đội và cảtrong lực lượng công an.

- Số người chưa có công ăn việclàm, cư ngụ bất hợp pháp dẫn đến làm ăn phi pháp, dẫn đến những hành động viphạm và phạm tội.

- Lòng đường, lề đường đangtrong tình trạng mất trật tự, việc đi lại của người, lưu thông của các loạiphương tiện không đúng quy định, lề đường ở nhiều nơi bị chiếm dụng trái phép.Các công trình công cộng đang ở trong tình trạng thiếu được bảo trì, tu bổ, bịxuống cấp, hư hỏng, mất mát và bị sử dụng trái phép.

- Các loại tệ nạn xã hội, nhấtlà tệ nạn mãi dâm đang phát triển dưới nhiều hình thức.

- Các loại tội phạm kinh tế,hình sự giảm không được bao nhiêu ; các loại trọng án đang ở mức cao, nhất làán giết người, cướp của, dùng vũ khí để trấn lột tài sản, phương tiện của ngườiđi đường.

Nguyên nhân của những tồn tạitrên có nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu là do công tác quản lý xã hội của tacòn nhiều thiếu sót, còn nhiều biểu hiện hữu khuynh, buông lỏng ; việc phâncông phân cấp không rõ ràng, vai trò của đơn vị cơ sở chưa được thật sự đề cao,chưa thật sự tạo điều kiện thuận lợi cho cơ sở phát huy thế mạnh của mình tronglĩnh vực quản lý trật tự xã hội.

Để khắc phục những tồn tại nóitrên, thời gian trước mắt từ nay đến tháng 6-1982, nhất là trước khi Đại hộiĐảng lần thứ V họp, song song với việc triển khai các kế hoạch về quản lý thịtrường, bố trí lao động về bài trừ văn hóa, văn nghệ xấu, xây dựng nền văn hóa,văn nghệ xã hội chủ nghĩa lành mạnh, chúng ta phải nỗ lực tập trung tháo gỡ,giải quyết một số yêu cầu về trật tự xã hội sau này :

1. Từng bước giải quyết số ngườicư ngụ bất hợp pháp, trước hết tập trung giải quyết bằng được số người đang ngủở vỉa hè, công viên.

2. Phải đưa việc quản lý trật tựan toàn giao thông và các công trình công cộng vào nề nếp theo pháp luật. Cóbiện pháp cụ thể, phân công phân cấp rõ ràng trong việc bảo vệ các công trìnhcông cộng, phấn đấu làm giảm tới mức thấp nhất nạn lấy cắp và làm hư hỏng cáccông trình công cộng.

3. Giải quyết cho được các loạitệ nạn xã hội, trước hết bằng mọi biện pháp dẹp cho bằng được các tụ điểm mãidâm công khai, trị chủ chứa, gom nhặt cho hết trẻ em bụi đời, trẻ em phạm phápvà những người mắc bệnh cùi, ăn xin, phế binh ngụy.

4. Qua đổi bìa hộ khẩu lần nàymà nắm chắc lại dân số của thành phố, đưa công tác quản lý nhân hộ khẩu, côngtác quản lý tạm trú, tạm vắng vào luật pháp và nề nếp.

Bốn yêu cầu trên có tính chấtcấp bách, phải quyết tâm làm cho bằng được để đưa thành phố tiến lên một bướcmới về trật tự xã hội, góp phần quan trọng vào việc phòng ngừa, ngăn chặn nguồngốc phát sinh, phát triển tội phạm các loại.

II. KẾ HOẠCH VÀ BIỆN PHÁPGIẢI QUYẾT :

Để giải quyết 5 yêu cầu trên,cần có 2 loại kế hoạch : kế hoạch tuyên truyền giáo dục về nghĩa vụ công dân ;về luật pháp từ trong nội bộ đến ngoài xã hội một cách thường xuyên, nâng caonhận thức cho mọi công dân và vai trò quyết định của nhân dân trong việc bảođảm trật tự xã hội ở một thành phố lớn đang vươn lên vượt nhiều khó khăn, phứctạp và kế hoạch giải quyết một số mặt cụ thể về trật tự xã hội.

A- YÊU CẦU CỦA CÔNG TÁC TUYÊNTRUYỀN, GIÁO DỤC LÀ PHẢI

Làm cho mọi công dân ở mọi lứatuổi, trước hết trong đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức, học sinh, các cháuthiếu niên và nhi đồng ; trong các lực lượng vũ trang hiểu được luật pháp và tựgiác làm theo pháp luật. Công tác tuyên truyền, giáo dục phải làm cả bề rộng vàbề sâu, làm thường xuyên, liên tục trong các cơ quan, xí nghiệp, trường học,trong các đơn vị vũ trang, trong các trường huấn luyện tân binh và làm sâu, làmthường xuyên trong các buổi sinh hoạt ở tổ dân phố khu phố. Phải khắc phục kiểulàm rầm rộ một đợt rồi buông xuôi. Việc xử phạt một cách kiên quyết sẽđược thực hiện đối với những vi phạm cũng nhằm để giáo dục, nhắc nhở mọi ngườituân theo luật pháp (nội dung cụ thể do Ban Tuyên huấn Thành ủy biên soạn).

B- KẾ HOẠCH GIẢI QUYẾT TRƯỚC MẮTTRẬT TỰ XÃ HỘI ĐẾN GIỮA NĂM 1982

1. Về người cư ngụ bất hợp pháp:

a/ Những người không được chấpnhận đăng ký thường trú đều nằm trong diện cư ngụ không hợp lệ. Số người nàygồm 4 loại :

- Số đồng bào bỏ các khu kinh tếmới, số hồi hương sau ngày thành phố giải phóng, số ở tỉnh khác chạy về thànhphố.

- Quân nhân đào bỏ ngũ, thanhniên trốn nghĩa vụ quân sự, bộ đội và công an bị sa thải đang sống bất hợp phápvà làm ăn phi pháp.

- Số người Khơ me gốc Hoa vàngười Khơ me chạy từ Campuchia sang thành phố.

- Những sĩ quan ngụy quân vànhân viên ngụy quyền học tập cải tạo về.

b/ Biện pháp giải quyết cho từngloại :

Loại 1 : Số đồng bào bỏ các khukinh tế mới, số hồi hương sau ngày giải phóng, số các tỉnh khác chạy về thànhphố.

Cách giải quyết đối với loại Inày như sau :

- Đối với số đồng bào trước đâylà người của thành phố ra đi xây dựng kinh tế mới hoặc hồi hương lập nghiệp nayvì điều kiện không thể làm ăn sinh sống ở các nơi đó, quay về thành phố thì chođăng ký thường trú lại, giúp họ có chỗ ở và tạo cho họ có công việc làm tại chỗbằng cách sử dụng họ vào lao động tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ công cộng.Đối với những hộ đang sống ”hai chân”, vừa có gia đình ở các xã kinh tế mới vừacho người về thành phố làm ăn phi pháp thì giáo dục, động viên họ trở lại kinhtế mới.

- Đối với những hộ phải đưa điđịnh cư ở một nơi khác (số này khoảng 10%) thì các quận, huyện phải làm tốtcông tác chuẩn bị để khi đưa đồng bào đến nơi ở mới họ yên tâm sinh sống ở đó,.

Dù đưa họ định cư nơi khác, cácquận, huyện c ần phải chịu trách nhiệm với đồng bào, xem họ là một bộ phận dâncư của địa phương mình.

Riêng số đồng bào đang số ng ởvỉa hè, công viên thì Ủy ban nhân dân các quận, huyện nhận số đồng bào của địaphương mình về để giải quyết theo 2 hướng trên (giải quyết công ăn việc làm tạichỗ hoặc có kế hoạch đưa đi định cư nơi khác). Quận 1 hiện có trên 10.000,trong đó, dân trong quận chỉ có 4.000, số còn lại, các quận, huyện khác phảichia sẻ nhận người của quận, huyện mình về giải quyết, trái lại quận 1 cũngnhận số hộ dân của mình đang sống ở các quận khác.

- Đồng thời với cách giải quyếttrên, phải có kế hoạch tích cực ngăn chặn, không cho người cư ngụ bất hợp pháptăng thêm bằng cách sau đây :

Ổn định các xã kinh tế mới. Nếuthấy giao cho các tỉnh chưa ổn định thì quận, huyện có các xã kinh tế mới phảianh lại, chịu trách nhiệm giúp đỡ, xây dựng cho đến khi thật sự ổn định.

- Sau khi giải quyết dứt điểmngười ngủ vỉa hè lần này, nếu thấy xuất hiện người tiếp tục bỏ kinh tế mới vềthì buộc họ phải trở lại nơi cũ làm ăn.

- Đồng bào ở các tỉnh khác đếnthì gom trở lại địa phương gốc. Các trường hợp thực sự không có cơ sở gì ở địaphương thì đưa họ định cư ở một nơi do Ban Khai hoang, xây dựng kinh tế mới củathành phố phụ trách. Đồng thời thông báo đến các tỉnh bạn quản lý dân của mìnhkhông cho họ tự do chạy vào thành phố.

Loại 2 : Quân nhân đào ngũ,thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự, bộ đội, công an bị sa thải, đang số bất hợppháp, làm ăn phi pháp.

Đối với loại 2 này có 2 đối sáchcụ thể :

- Quân nhân đào ngũ (loại củathành phố hoặc ở các đơn vị bạn) thanh niên trốn nghĩa vụ quân sự thì tiếp tụckêu gọi họ ra trình diện, động viên họ trở lại quân ngũ và tiếp tục thi hànhnghĩa vụ quân sự (15.000).

- Tiến hành gom bắt lại các đốitượng cố tình trốn tránh, số công an bị sa thải, quân nhân bị loại ngũ đangsống lang thang làm ăn phi pháp đưa đi cưỡng bức lao động tập trung do công anthành phố và Bộ Tư lệnh thành phố phụ trách.

Loại 3 : Đối với một số sĩ quanngụy quân, nhân viên ngụy quyền học tập cải tạo về :

Có 3 cách giải quyết đối vớiloại này :

a/ Xét cho nhập thường trú nhữngđối tượng sau:

- Những người có tay nghề chuyênmôn, thái độ chính trị tốt.

- Những người đang có việc làmhợp pháp, người thân có hộ khẩu thường trú và có công việc làm chính đáng.

- Những người chưa có việc làm,nhưng cha mẹ, vợ con có hộ khẩu thường trú, có công viêc là và bảo đảm nuôidưỡng giúp họ.

- Những người già quá tuối laođộng, người đau yếu, có người thân, có hộ khẩu thường trú, bảo lãnh nuôi dưỡng.

b/ Cho xuất cảnh :

- Số có vợ, con đã xuất cảnh.

- Số có vợ con, cha mẹ đã vượtbiên.

- Vợ con, cha mẹ đang có giấyxuất cảnh.

c/ Buộc rời khỏi thành phố :

- Những người được tha về cáctỉnh khác, nay về cư ngụ bất hợp pháp ở thành phố.

- Những người có sức lao động,không chịu lao động, làm ăn phi pháp thì buộc đi cưỡng bức lao động.

Loại 4 : Dân tỵ nạn từ Campuchiasang :

Hiện còn 11.481 người đang sốngở các nơi trong thành phố. Công an thành phố cùng với Ban Quản lý người tỵ nạnsẽ lần lượt gom hết đưa vào các trại. Trong sồ này, nếu hộ nào đã có nhà cửalàm ăn chính đáng, những người trước đây có công với cách mạng thì chiếu cố đểlại và giúp đỡ họ tham gia công tác cách mạng theo khả năng của họ.

Ban Quản lý người tỵ nạn phảiđẩy nhanh tiến độ thi công các trại đang xây dựng (Thủ Đức và Củ Chi) để có chỗchứa số người mới gom vào.

Mặt khác, cần làm việc với tổchức HCR để họ tích cực đưa số người này sang định cư ở nước thứ ba.

2/ Tăng cường bảo vệ trật tự, antoàn giao thông, vệ sinh nơi công cộng, bảo vệ các công trình công cộng.

Phải làm những việc cụ thể sauđây ở lòng đường, lề đường và ở các công trình công cộng.

a/ Lòng đường :

- Sơn l ại các đường phân tuyếnchia luồng (các lằn sơn cũ nay đã mờ), sơn thêm các lằn ngang dành cho người đibộ.

- Trang bị đầy đủ các đèn tínhiệu và các biển báo hiệu giao thông.

- Giải tỏa ngay những nơi chiếmdụng lòng đường làm cản trở giao thông.

- Tập trung lực lượng tại chỗvới lực lượng trên thành xuống, chốt các khu vực, các chợ lớn, các giao thôngđường huyết mạch và xung quanh các khu vực quốc tế hoạt động, bắt đầu làm trướctrong các cơ quan, xí nghiệp.

- Nghiên cứu cấm xe tải khôngcho lưu thông trên một số đường hoặc cấm lưu thông trong những giờ cao điểm.Các xe “be” chở gỗ chỉ được vào thành phố sau 22 giờ. Một số đường hẹp, lưuthông quá đông, ở những con đường này, đề nghị cấm xe xích lô đạp, ba gác đạp,xe bò, xe ngựa lưu thông vào những giờ cao điểm.

- Tiến hành việc phạt vi cảnhđối với những vi phạm luật lưu thông để yêu cầu mọi công dân tôn trọng luật lệđi lại trên đường phố. Hình thức phạt vi cảnh không phải chỉ bằng tiền mà sẽ ápdụng hình thức phạt cao nhất của luật này là bắt giữ phương tiện, thu giấy láixe, chủ quyền trong một th ờ i gian nhất định, đưa vào nhà tạm giữ buộc laodộng công ích.

- Tiến hành tu sửa lại nhữngđoạn đường, mặt cầu đã xuống cấp cơ quan nào đào đường phải phục hồi nguyêntrạng.

b/ Lề đường :

Phải đưa các loại dịch vụ trênlề đuờng vào nhà, vào các chợ, các ngõ cụt. Trên các lề đường cho phép bán phảiđược tổ chức lại, cho họ bán trong những ki ốt thống nhất (có thể chừng vàitrăm thước có một ki ốt bán các loại tạp hóa trên lề đường, làm như thế vừatiện, vừa đẹp, tiện cho người tiêu dùng khi cần đến).

- Có kế hoạch tu sửa lại các lềđường bị hỏng. Lắp mới những nắp cống bị mất và phạt thật nặng những xe tải đậutrên lề đường, trên đường cấm, bắt buộc các đoàn xe từ xa đến phải đậu vàonhững nơi quy định, xung quanh cho bố trí cơ sở dịch vụ để phục vụ tại chỗ(khách sạn, cửa hàng ăn uống, vệ sinh),.

- Thanh toán ngay các đống ráclâu ngày, những xác xe ô tô bị hỏng từ sau ngày giải phóng.

c/ Những công trình công cộng:

Tiến hành tu sửa lại các côngviên, rạp hát, các chợ có chế độ bảo trì một cách thích đáng, không để hư hỏng,xuống cấp đặc biệt triển khai một số điểm chợ trời cố định cho các quận. Làmthêm một số nhà vệ sinh công cộng ở các chợ, bến xe, những nơi tập trung đôngnguời vãng lai mua bán, giải trí, phải có biên chế người phục vụ, chăm sóc, dọndẹp vệ sinh ở các công trình này.

Sau khi đã có các công trình vệsinh, những ai phóng uế bừa bãi sẽ bị phạt vi cảnh.

Việc trang bị c á c công trìnhbị hư hỏng, mất mát rất tốn kém, n h ưng việc bảo vệ các công trình không để bịlấy cắp cũng rất khó khăn, nếu chúng ta không có sự phân công, phân cấp chịutrách nhiệm một cách rõ ràng để cho các công trình được bảo vệ một cách chuđáo, Ủy ban nhân dân thành phố phân công trách nhiệm như sau :

- Ủy ban nhân dân phường , xã vàcác ngành chức năng thuộc quyền phải bảo vệ các công trình công cộng trên lãnhthổ mình phụ trách, cụ thể là giữ trật tự trên lề đường, các công viên, bảo vệkhông để đèn đường, nắp cống, dây điện, dây điện thoại bị lấy cắp. Các lựclượng phường đội, công an phường, dân phòng phải có kế hoạch tuần tra, kiểmsoát thường xuyên trên các tuyến có những công trình này. Ủy ban nhân dânphường , xã có thể giao khoán cho khu phố, và tổ dân phố bảo vệ một số côngtrình.

- Ủy ban nhân dân quận , huyệnvà các ngành chức năng thuộc quyền phải chịu trách nhiệm quản lý và bảo vệnhững công trình trọng điểm của địa phương mình, như các nhà hát, khách sạnlớn, các con đường lớn, các chợ lớn và các công viên lớn.

Như vậy, đơn vị bảo vệ các côngtrình công cộng chủ yếu là do quận, huyện, phường xã phụ trách. Thành phố làcấp hướng dẫn, kiểm tra và gúp cho các đơn vị cơ sở làm tốt nhiệm vụ. Các ngànhchức năng của thành phố sẽ tập trung chi viện, giúp đỡ ở một số địa bàn trọngđiểm thông qua rút kinh nghiệm ở một số điển hình tiên tiến mà quận, huyện nàocũng có để làm tốt công tác trật tự công cộng, nhất là công tác bảo vệ côngcộng, nhất là công tác trật tự công cộng, nhất là công tác bảo vệ công trìnhcông cộng như quận 1, quận 5.

3. Tệ nạn xã hội :

Từ nay đến trước khi Đại hộiĐảng lần thứ V họp, tập trung giải quyết cho được mấy công tác sau đây :

- Thanh toán cho được các tụđiểm mãi dâm công khai.

- Gom bắt và nghiêm trị các chủchứa giao cho Thương binh xã hội giáo dục số già cả, số trẻ thì đưa đi cưỡngvức lao động hoặc tập trung cải tạo.

- Cảnh cáo kỷ luật nặng hoặc xửlý bằng luật pháp đối với những nơi chứa gái trá hình trong các khách sạn củaNhà nước.

- Gom nhặt hết các loại cùi, ănxin phế binh, trẻ em bụi đời, trẻ em phạm pháp.

Thực hiện các yêu cầu cấp báchtrên phải có sự nỗ lực đồng bộ của các ngành chức năng của các đoàn thể quầnchúng, phải kết hợp và vận dụng đồng bộ các biện pháp giáo dục, quản lý hànhchính trừng trị theo luật pháp. Với bọn chủ chứa phải nghiêm trị chúng tới cáctrại cải tạo tập trung hoặc truy tố trước pháp luật. Với những người hành nghềchuyên nghiệp thì đưa đi cưỡng bức lao động, đưa vào các trường phục hồi nhânphẩm, với những chị em vì hoàn cảnh đời sống khó khăn thì giáo dục cải tạo tạichỗ, giúp cho chị em có công việc làm (Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp phải đảm đư ơng trách nhiệm này, chủ yếu là phụ nữ cấp phường cần có kế hoạch cụ thểtriển khai.

Đồng thời với việc giải quyếtcác yêu cầu cấp bách về trật tự xã hội nói trên, phải phát động phong trào quầnchúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác trinh sát, bắt trị bọn lưu manhchuyên nghiệp, côn đồ hung hãn, cướp của, giết người, bọn trộm cắp tài sản xãhội chủ nghĩa. Để tích cực phòng ngừa nguồn gốc bổ sung tội phạm, để giáo dụcnhững con người phạm tội thành người lao động chân chính, Ủy ban nhân dân thànhphố giao cho Công an thành phố nghiên cứu thành lập 2 trại lưu trại cho nhữngtội phạm nguy hiểm không thể tha về thành phố đuợc và một trường phổ thông CôngNông nghiệp dành riêng cho các em phạm pháp, cơ nhỡ.

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Trước hết, Ủy ban nhân dân thànhphố giao cho Ủy ban nhân dân quận, huyện chịu trách nhiệm hoàn toàn việc đảmbảo giữ gìn trật tự xã hội trên địa bàn quận, huyện mình.

- Để cho các yêu cầu cấp bách vềtrật tự xã hội nói trên được triển khai thực hiện một cách chu đáo, dứt điểmcần phải làm ngay những việc sau đây :

1. Ủy ban nhân dân các quận,huyện căn cứ vào nội dung các yêu cầu trên mà tiến hành nắm lại toàn bộ tìnhhình phân loại đối tượng cho chính xác và lên kế hoạch lịch thực hiện cho từngyêu cầu và báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Riêng về yêu cầu giải quyếtngười cư ngụ bất hợp pháp, đặc biệt là số người ngủ ở vỉa hè, công viên, trongkế hoạch của mình, các quận, huyện phải phân định rõ :

- Bao nhiêu người, bao nhiên hộđược giải quyết lao động tại chỗ bằng nghề tiểu thủ công nghiệp và các nghềkhác? Đến bao giờ thì giải quyết được? Những người chưa có nhà ở, không cóngười thân để ở nhờ thì phải làm nhà cho họ ở đâu ? tốn kém bao nhiêu ? .

- Bao nhiêu hộ, bao nhiêu ngườiphải đưa đi ? Đưa đi đâu ? Đưa đi bằng cách nào ? Kinh phí đưa đi là bao nhiêucho mỗi hộ ? Quận, huyện tự lực được bao nhiêu và còn bao nhiêu thành phố phảichi viện.

- Bao nhiêu người, bao nhiêu hộmà các ngành chức năng của thành phố và các quận, huyện khác phải giải quyết ?chú ý : Nếu trong địa phương mình có người của quận, huyện khác đến ngủ ở vỉahè thì số người đó ở quận, huyện nào, mỗi nơi bao nhiêu hộ, bao nhiêu người ?

2. Các ngành chức năng có liênquan đến việc giải quyết các yêu cầu trên phải lên kế hoạch riêng cho ngànhmình và báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố (Công an, Bộ Tư lệnhthành phố, Ban Khai hoang Xây dựng kinh tế mới, Thương binh xã hội, Sở Văn hóathông tin, Ban quản lý người học tập và cải tạo được về ...).

3. Riêng về việc phối họp tuầntra, giữ gìn trật tự, Bộ Tư lệnh thành phố và Công an thành phố tổ chức mộtcuộc họp liên tịch để phối hợp lực lượng ở cơ sở phường, xã.

Riêng Công an thành phố và Bộ Tưlệnh thành phố phải tập trung một lực lượng quan trọng xuống một số địa bàntrọng điểm phối hợp với quận tổ chức Đội liên kiểm tuần tra trọng điểm nhất làở các trọng điểm chốt giữ 24/24/giờ /ngày.

4. Công an thành phố cần cử mộtcán bộ chuyên trách theo dõi toàn diện mặt công tác này và phối hợp chặt chẽvới Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố phục vụ cho sự chỉ đạo của Ủy ban nhândân thành phố thực hiện chỉ thị này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn