ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/CT-UBND

Bạc Liêu, ngày 15 tháng 02 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI KHẨN CẤP MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÒNG, CHỐNG TÁC ĐỘNG CỦA HIỆN TƯỢNG EL NINO ĐỂ BẢO VỆ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRONG MÙA KHÔ (2015 - 2016) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẠC LIÊU

Hiện nay do tác động của hiện tượng El Nino nên tình hình hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã xuất hiện ngay từ đầu tháng 02 năm 2016 và dự báo trong những ngày tới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh, nhất là vùng Bắc quốc lộ 1A. Diện tích các trà lúa ở tiểu vùng giữ ngọt ổn định của tỉnh sẽ thiếu nước ngọt từ cuối tháng 02 năm 2016; theo dự báo nước mặn hiện đang có nguy cơ xâm nhập đến Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng, từ đó tiếp tục xâm nhập vào tiểu vùng giữ ngọt ổn định của tỉnh Bạc Liêu trong cuối tháng 02 năm 2016; Ban Chỉ đạo điều tiết nước tỉnh sẽ cố gắng giữ không cho nước mặn xâm nhập đến Ngã Năm - tỉnh Sóc Trăng (khu vực điều tiết nước còn bị hở và chịu tác động trực tiếp của triều biển Tây từ hướng Kiên Giang và triều biển Đông từ hướng Cà Mau) nên diện tích nuôi trồng thủy sản ở tiểu vùng chuyển đổi sản xuất cũng đang đối mặt nguy cơ thiếu nước mặn; công tác điều tiết nước đang gặp rất nhiều khó khăn, phức tạp trước diễn biến bất thường của thời tiết, thủy văn và nguồn nước do tác động của hiện tượng El Nino; dự báo vùng Bắc quốc lộ 1A sẽ có trên 8.400ha lúa Đông Xuân sẽ bị thiệt hại, có khả năng sẽ bị mất trắng nếu không có nguồn nước ngọt bổ sung; ngoài ra, 16.000ha nuôi trồng thủy sản sẽ bị ảnh hưởng do thiếu nước mặn bổ sung.

Để bảo vệ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu và giảm nhẹ các thiệt hại có thể xảy ra do tác động của hiện tượng El Nino, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tập trung triển khai khẩn cấp một số nội dung sau đây:

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn thời kỳ cuối năm 2015 và năm 2016 do hiện tượng El Nino tác động trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến các nguồn nước và tình hình sản xuất nông nghiệp; chủ động phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu triển khai các biện pháp công trình và phi công trình, biện pháp điều tiết nước; đồng thời, phối hợp tốt với tỉnh Sóc Trăng để vận hành hệ thống cống phân ranh mặn - ngọt, cố gắng hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp của hai tỉnh Bạc Liêu và Sóc Trăng.

>> Xem thêm:  Thế nào là rửa tiền ? Tội rửa tiền bị phạt tù bao nhiêu năm ? Cách phòng chống rửa tiền ?

- Thường xuyên cập nhật, tổng hợp về tình hình sản xuất, tình hình ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh và báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo, xử lý kịp thời.

- Tổ chức rà soát, thống kê các thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp và đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại (nếu có).

2. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm:

Phối hợp hướng dẫn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan đảm bảo các nguồn vốn cho việc thực hiện các giải pháp phòng, chống tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Bạc Liêu chịu trách nhiệm:

Dự báo, cảnh báo kịp thời về tình hình hạn hán, xâm nhập mặn do tác động của hiện tượng El Nino đối với tỉnh Bạc Liêu để các cơ quan, đơn vị chức năng và Nhân dân chủ động phòng, chống kịp thời.

4. Đài Phát thanh Truyền hìnhtỉnh, Báo Bạc Liêu:

- Tăng thời lượng thông tin kịp thời trên sóng phát thanh, truyền hình, Báo Bạc Liêu các thông tin dự báo, cảnh báo, các thông báo về tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnhBạc Liêu.

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tuyên truyền về các giải pháp phòng, chống tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để phục vụ rộng rãi trong cộng đồng.

5. Các tổ chức chính trị - xã hội:

>> Xem thêm:  Quy định mới về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non

Bằng nhiều hình thức và biện pháp thích hợp, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị chức năng có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu tổ chức tuyên truyền về tác động của hiện tượng El Nino trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu để người dân kịp thời chủ động phòng tránh, ứng phó.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Bạc Liêu chịu trách nhiệm:

- Huy động hệ thống chính trị trên địa bàn tập trung cao độ thực hiện kế hoạch chi tiết phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn thời kỳ cuối năm 2015 và năm 2016 do hiện tượng El Nino tác động trên địa bàn mình quản lý.

- Xây dựng kế hoạch chi tiết và phát động phong trào làm thủy lợi - thủy nông nội đồng ngay từ đầu mùa khô (2015 - 2016).

- Giao Ủy ban nhân dân huyện Hồng Dân triển khai đắp các đập tạm ngăn mặn (theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để bảo vệ lúa Đông Xuân trong khu vực Tam giác Ninh Quới.

- Giao cho Ủy ban nhân dân các huyện: Vĩnh Lợi, Hòa Bình, Phước Long chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện thi công để triển khai đắp hệ thống các đập tạm ngăn mặn (theo hướng dẫn của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) để bảo vệ lúa Đông Xuân trong trường hợp mặn xâm nhập sâu vào vùng ngọt của tỉnh Sóc Trăng và đe dọa toàn bộ tiểu vùng giữ ngọt ổn định của tỉnh Bạc Liêu; dự kiến sau Tết Bính Thân sẽ triển khai đắp các đập khi có ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thành lập các tổ máy bơm để tổ chức bơm chuyền nước phục vụ sản xuất và xử lý các sự cố (nếu có).

- Phát động Nhân dân tích cực tu bổ bờ bao, ao đầm, nạo vét kênh mương nội đồng, bơm trữ nước để chống hạn, mặn.

- Thường xuyên báo cáo theo định kỳ (ngày 01 và ngày 15 hàng tháng) và tổng hợp thiệt hại (nếu có) trên địa bàn do tác động của hiện tượng El Nino gây ra và kịp thời báo cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Chi cục Thủy lợi) để tổng hợp, báo cáo đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội,Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phốBạc Liêu và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện nội dung Chỉ thị này./.

>> Xem thêm:  Những vấn đề về chính sách về phòng chống tệ nạn xã hội

CHỦ TỊCHDương Thành Trung