ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 4******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 03/2007/CT-UBND

Quận 4, ngày 02 tháng 08 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTHỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ KÉO GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊNĐỊA BÀN QUẬN 4

Trong 6 tháng đầu năm 2007, trênđịa bàn quận 4 công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã được Quận ủy, Ủyban nhân dân quận 4 và Ban An toàn giao thông quận 4 đặc biệt quan tâm, chỉ đạovà phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp. Số vụ tai nạn giao thông và sốngười bị thương đều giảm so cùng kỳ (tổng số 17 vụ, giảm 8 vụ; bị thương 131 người,giảm 35 người), tuy nhiên, số người chết tăng so cùng kỳ (tổng số 13 người,tăng 1 người, trong đó có 1 vụ nghiêm trọng làm chết 2 người).

Phân tích nguyên nhân các vụ tainạn phần lớn là do nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giao thôngcủa người tham gia giao thông còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện các biện phápbảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp, các ngành thiếu đồng bộ, chưađạt yêu cầu đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, nhằm quyết tâm kéo giảmtai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn quận 4 cao điểm trong 6 tháng cuốinăm 2007, Ủy ban nhân dân quận 4 yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thựchiện những biện pháp sau đây:

1. Phòng Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan,đơn vị và Ban An toàn giao thông quận 4 tăng cường công tác phổ biến, giáo dụcpháp luật về giao thông cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và nhân dânquận 4.

2. Trungtâm Văn hóa quận 4:

- Xây dựng kế hoạch và triển khaithực hiện công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng phongtrào trật tự an toàn giao thông trên địa bàn quận 4 bằng nhiều hình thức như:pano, áp phích, triển lãm tranh, phát thanh lưu động…

- Tăng cường tin bài tuyên truyền,phổ biến, giáo dục pháp luật và kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tựan toàn giao thông trên Tờ tin quận 4; nêu gương người tốt, việc tốt; phản ánhcác hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phối hợp thựchiện đĩa phim, hình ảnh tư liệu tuyên truyền về an toàn giao thông để tuyêntruyền rộng rãi đến mọi tầng lớp dân cư.

Công tác tuyên truyền vận độngphải được phổ biến sâu rộng ở tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn thể vàở mọi tầng lớp nhân dân nhằm mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành luậtpháp giao thông của từng người tham gia giao thông. Biện pháp thông tintuyên truyền phải hết sức cụ thể và thiết thực.

3. PhòngGiáo dục:

- Tiếp tục tăng cường giảng dạypháp luật giao thông vào giờ học chính khóa ở tất cả các cấp học nhằm giáo dục,nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp cácban ngành tăng cường các sinh hoạt chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông bằngnhiều hình thức: hội thi, đố vui, nói chuyện chuyên đề, triển lãm hình ảnh,chiếu phim tuyên truyền…

- Chỉ đạo tất cả các trường họccó vị trí mặt tiền đường hoàn tất và phối hợp với các đơn vị Đội Cảnh sát giao thông- Trật tự cơ động - Công an quận 4, ĐộiQuản lý trật tự đô thị quận và Ủy ban nhân dân phường nơi trường trú đóng thựchiện hiệu quả phương án đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị xung quanhkhu vực trường học; có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp học sinh vi phạmLuật Giao thông đường bộ, gắn với tiêu chuẩn đánh giá hạnh kiểm học sinh vàocuối năm học.

4. Phòng Quản lý Đô thị:

- Chủ trì, phối hợp với Đội Cảnhsát giao thông - Trật tự cơ động - Công an quận 4 khảo sát, tổ chức kiểmtra thực địa, tham mưu đề xuất điều chỉnh bổ sung hệ thống đèn tínhiệu, biển báo, sơn đường, dãy phân cách… để đảm bảo giao thông hợp lý,đặc biệt tại các khu vực trọng điểm về tai nạn giao thông và ùn tắcgiao thông như: Nguyễn Tất Thành, Hoàng Diệu, cầu Kênh Tẻ…

- Tăng cường kiểm tra và đề xuấtkhắc phục các hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, tình trạng ngậptrên các tuyến đường do mưa bão, triều cường để bảo đảm an toàn giao thông.

- Phối hợp với các cơ quan chứcnăng thường xuyên kiểm tra an toàn giao thông tại các bến đò ngang, kiên quyết xửphạt và đình chỉ hoạt động các bến và phương tiện không đảm bảo điều kiện antoàn giao thông.

5. Đội Quản lý trật tự đô thị:

- Phối hợp các đơn vị tăng cườngcông tác lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặcbiệt là công tác triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đôthị tại các khu vực trường học mặt tiền đường.

- Chuẩn bị lực lượng tham gia tốtcông tác phân luồng, điều hòa giao thông tại các tuyến đường trọng điểm khi cóyêu cầu.

6. Công an quận 4:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sátgiao thông - Trật tự cơ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông trênđịa bàn, thường xuyên thay đổi phương án tuần tra, thực hiện kiểm tracơ động, chốt chặn tại các khu vực trọng điểm về an toàn giao thông.Chủ động phối hợp với các lực lượng: thanh niên xung phong, đoàn viên, thanhniên tình nguyện tăng cường công tác trực chốt, điều hòa giao thông tại cácgiao lộ.

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểmsoát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường vào thời điểm thường xảy ra tai nạngiao thông trong ngày; kiên quyết xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự antoàn giao thông.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhândân và Ban An toàn giao thông quận 4 kế hoạch cụ thể các biện pháp khắc phụctình hình tai nạn giao thông trên địa bàn quận, nhất là tại các “điểm đen”, cáckhu vực trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị. Tham mưu việcxây dựng hai tuyến đường mẫu về an toàn giao thông theo chỉ đạo của Ban An toàngiao thông thành phố.

- Tăng cường lực lượng thường xuyênkiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng.

- Phối hợp với Đội Quản lý trậttự đô thị quận, Ủy ban nhân dân 15 phường xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạmlấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị trong công tác tuyên truyền phổbiến Luật Giao thông đường bộ tại các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và ở mọitầng lớp nhân dân.

- Tham mưu Ban An toàn giao thôngquận về việc xây dựng hai tuyến đường mẫu về an toàn giao thông theo chỉ đạocủa Ban An toàn giao thông thành phố (Đường Hoàng Diệu và đường Khánh Hội).

7. Bệnh viện quận 4:

Đảm bảo đội ngũ y - bác sĩ vàcơ sở vật chất để phục vụ công tác sơ - cấp cứu và điều trị cho những người bịtai nạn giao thông.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch quận4:

Tham mưu kịp thời cho Thường trựcỦy ban nhân dân quận 4 việc phân bổ kinh phí an toàn giao thông cho các hoạtđộng tuyên truyền và các hoạt động khác để bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrên địa bàn quận.

9. Ủy ban nhân dân 15 phường:

Thành lập Ban An toàn giao thông do Chủ tịch Ủy ban nhân dân phườngtrực tiếp chỉ đạo và chịu tráchnhiệm về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địabàn phường; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tácbảo đảm trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trong đó cần tập trung đẩymạnh công tác tuyên truyền, vận động thực hiện sâu rộng đến từng khu phố, tổdân phố, hộ gia đình; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạmlấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông,trả lại đường thông, hè thoáng cho người đi bộ, đặc biệt là khu vực xungquanh trường học, các tuyến đường chính ở khu vực chợ và xung quanh chợ.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốcquận 4 phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộngđến các tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào đảm bảo an toàn giaothông, trật tự đô thị. Gắn các chỉ tiêu về an toàn giao thông, trật tự đô thịvới cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dâncư”.

Đề nghị Liên đoàn Lao động quận4, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận 4 tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, đoànviên gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông.

Đề nghị Quận đoàn 4 vận động lựclượng đoàn viên, thanh niên xung kích hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông - Trậttự đô thị trong công tác trực chốt và điều hòa giao thông. Phát động phong tràođoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đôthị.

11. Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịchỦy ban nhân dân 15 phường chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị phảigương mẫu chấp hành pháp luật giao thông khi tham gia giao thông; vận động cánbộ, công chức, chiến sĩ đội nón bảo hiểm khi điều khiển xe gắn máy hai bánh;gắn nội dung chấp hành pháp luật giao thông vào tiêu chuẩn xem xét, đánh giáthi đua hàng năm.

Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Ủyban nhân dân 15 phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này; báocáo kết quả cho Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động - Công an quận 4 trướcngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận4./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Kim Dung