ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 3
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 03/2011/CT-UBND

Quận 3, ngày 15 tháng 12 năm 2011

CHỈ THỊ

VỀTHỰC HIỆN CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ NGHĨA VỤ QUÂN SỰ; TUYỂN CHỌN, GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨVÀ PHỤC VỤ CÓ THỜI HẠN TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN; CÔNG TÁC TUYỂN SINHQUÂN SỰ VÀ CÔNG TÁC ĐĂNG KÝ, QUẢN LÝ, HUẤN LUYỆN, KIỂM TRA SẴN SÀNG ĐỘNG VIÊN,SẴN SÀNG CHIẾN ĐẤU LỰC LƯỢNG DỰ BỊ ĐỘNG VIÊN NĂM 2012

Để thực hiện tốt Chỉ thị số 594/2011/CT-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố vềcông tác đăng ký nghĩa vụ quân sự; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và phụcvụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân; công tác tuyển sinh quân sự vàđộng viên quân đội năm 2012 và Công văn số 171-CV/QU ngày 08 tháng 12 năm 2011của Quận ủy Quận 3 về việc lãnh đạo thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dânnhập ngũ năm 2012. Ủy ban nhân dân Quận 3 chỉ thị:

1. Ban Chỉ huy Quân sự Quận 3xây dựng kế hoạch và hướng dẫn Hội đồng nghĩa vụ quân sự 14 phường tổ chứctriển khai kiểm tra công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự cho nam công dân tuổi 17;đăng ký bổ sung các đối tượng là công dân từ đủ 18 đến hết 25 tuổi chưa đăng kýnghĩa vụ quân sự lần đầu; thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũvà phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, tuyển sinh quân sự năm2012, tổ chức kiểm tra các mặt công tác để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu giaoquân nghĩa vụ quân sự năm 2012 theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp vớicác đơn vị nhận quân xây dựng kế hoạch giao, nhận quân chặt chẽ, thống nhất,tạo điều kiện cho các phường thực hiện tốt công tác giao quân nghĩa vụ quân sự.Thực hiện phúc tra đăng ký, quản lý lực lượng dự bị động viên, tổ chức sắp xếpquân nhân dự bị và phương tiện kỹ thuật vào các đơn vị dự bị động viên theo chỉtiêu trên giao; thực hiện tốt kế hoạch huấn luyện kiểm tra sẵn sàng động viên,sẵn sàng chiến đấu năm 2012.

2. Công an Quận 3 xây dựng kếhoạch và chỉ đạo Công an 14 phường quản lý, theo dõi cập nhật nhân hộ khẩu đểchủ động tham mưu Ủy ban nhân dân phường, phối hợp với Hội đồng nghĩa vụ quânsự phường thực hiện công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự, công tác tuyển sinh quânsự năm 2012 và công tác quản lý chặt chẽ lực lượng Dự bị động viên, tổ chức xácminh, kết luận chính xác về lịch sử chính trị gia đình và bản thân những côngdân đủ điều kiện chuẩn bị gọi nhập ngũ theo Thông tư số 76/2006/TTLT-BQP-BCA ngày 03 tháng 05 năm 2006 của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an; phối hợp với cácngành liên quan xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự theoquy định. Phối hợp tổ chức thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân phụcvụ trong lực lượng Công an nhân dân, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháytheo chỉ tiêu thành phố giao năm 2012.

3. Ủy ban nhân dân 14 phường,củng cố kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự đúng thành phần, số lượng; phối hợpchặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện đạt hiệu quả công tác đăng kýnghĩa vụ quân sự, tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2012. Phấn đấu hoànthành 100% chỉ tiêu giao quân nghĩa vụ quân sự ở hai cấp, tỷ lệ Đảng viên đạt2% trở lên (Chỉ tiêu Bộ Tư lệnh Thành phố giao), với thời gian sinh hoạt Đảngtại khu phố ít nhất 6 tháng và 80% thanh niên nhập ngũ là đoàn viên; nắm chắcvà tuyển chọn những thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp chuyênnghiệp, trung cấp nghề, cao đẳng nghề, cao đẳng - đại học phấn đấu từ 15% trởlên để đưa vào phục vụ trong quân đội. Việc xét miễn, hoãn thanh niên thi hànhnghĩa vụ quân sự phải đảm bảo đúng quy định và kiên quyết xử lý các trường hợpvi phạm theo Luật Nghĩa vụ quân sự. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quânđội, chăm lo cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Tổ chức đón tiếp chu đáo và tạođiều kiện cho quân nhân xuất ngũ về địa phương có việc làm ổn định, giải quyếtkịp thời khó khăn của những gia đình có con em đang phục vụ tại ngũ để quânnhân an tâm công tác hoàn thành nhiệm vụ.

4. Các thành viên Hội đồng nghĩavụ quân sự Quận phối hợp chặt chẽ trong thực hiện các nhiệm vụ:

- Tổ chức tuyên truyền sâu rộngtrong nhân dân, nhất là với nam công dân trong độ tuổi nhập ngũ về luật nghĩavụ quân sự, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống lực lượng vũtrang Thành phố, khơi dậy tinh thần yêu nước của thế hệ trẻ thanh niên quận 3hăng hái lên đường bảo vệ tổ quốc.

- Tổ chức Hội trại tòng quân vàlễ giao nhận quân long trọng, chu đáo, tiết kiệm tạo khí thế sôi nổi trong ngàythanh niên Quận 3 tham gia quân đội thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc.

- Hội đồng khám sức khỏe nghĩavụ quân sự tổ chức khám sức khỏe cho số thanh niên trong kế hoạch tuyển chọnnhập ngũ năm 2012, đảm bảo 100% số thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đượckiểm tra xét nghiệm đầy đủ, phát hiện loại bỏ kịp thời các trường hợp nhiễmHIV, nghiện ma túy, để việc giao quân được đảm bảo không có trường hợp sai sót.

- Phòng Giáo dục - Đào tạo Quậntạo điều kiện thuận lợi cho Ủy ban nhân dân 14 phường trong việc xác minh trìnhđộ học vấn của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ.

- Công an Quận phối hợp với cácngành chức năng và Ủy ban nhân dân 14 phường tiến hành xử lý nghiêm số đốitượng vi phạm Luật Nghĩa vụ quân sự và Pháp lệnh về Lực lượng dự bị động viêntheo quy định của pháp luật, nhất là số đối tượng vắng mặt nơi thường trú,không chấp hành lệnh điều động khám sức khỏe, lệnh gọi nhập ngũ, lệnh gọi huấnluyện và kiểm tra sẵn sàng chiến đấu.

5. Giao Phòng Tài chính - Kếhoạch Quận đảm bảo kinh phí phục vụ cho công tác đăng ký nghĩa vụ quân sự,tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, phục vụ có thời hạn trong lực lượng Côngan; Hội trại tòng quân, thăm chiến sĩ mới, công tác động viên quân đội, tuyểnsinh quân sự năm 2012.

Ủy ban nhân dân Quận yêu cầu Thủtrưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 14 phường thực hiệnnghiêm Chỉ thị này, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh để được xem xét,giải quyết./.

Tm. Ủy Ban Nhân Dân
Chủ Tịch
Nguyễn Thị Lệ