BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/CT-BXD

Hà Nội, ngày 11 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG ĐẢM BẢO AN TOÀN HỆ THỐNG GIÀN GIÁO SỬ DỤNG TRONG THICÔNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Trong thời gian gần đây, tình trạng mất an toàncủa hệ thống giàn giáo sử dụng trong thi công (sau đây gọi tắt là giàn giáo) cóchiều hướng gia tăng, đã dẫn đến các sự cố nghiêm trọng tại một số công trìnhxây dựng dân dụng và nhà ở riêng lẻ tại một số địa phương như: Sập mái bê tôngtại công trình xây dựng nhà thờ Ngọc Lâm (xã Linh Sơn, huyện Đồng Hỷ, tỉnh TháiNguyên) ngày 17/01/2013, sập 600m2 sàn bê tông tầng 3 công trình xâydựng siêu thị của Lotte Mart (phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh BìnhDương) ngày 04/08/2013, sập đổ mái bê tông tum cầu thang tầng 5 công trình trụsở Chi cục Thuế huyện Yên Dũng (tỉnh Bắc Giang) ngày 30/08/2013, sập giàn giáotại công trình nhà ở tư nhân ở xã Đại Lâm, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang vàosáng 04/10/2013 làm một số người chết và bị thương, …

Nguyên nhân chủ yếu các sự cố nêu trên là docông tác thiết kế, lắp đặt và khai thác sử dụng giàn giáo không đảm bảo antoàn. Cụ thể như: giàn giáo không được tính toán, thiết kế theo qui định; vậtliệu chế tạo giàn giáo không đúng qui cách, việc lắp đặt giàn giáo chủ yếu theokinh nghiệm, không kiểm tra chặt chẽ, việc chất tải trên giàn giáo không đúngtheo qui trình hoặc vượt tải trọng cho phép trong quá trình thi công, ...

Để chấn chỉnh tình hình trên, ngăn ngừa khả năngxảy ra sự cố công trình trong quá trình thi công và hạn chế tai nạn lao động,nhằm đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng yêu cầucác chủ đầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình và các nhà thầuthi công xây dựng thực hiện tốt các việc sau:

1. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng:

a) Thiết kế, tính toán kết cấu giàn giáo theođúng qui định tại Qui chuẩn xây dựng Việt Nam và các tiêu chuẩn: TCXDVN296:2004 - Giàn giáo - Các yêu cầu về an toàn, TCVN 4055:2012 - Tổ chức thicông và các tiêu chuẩn khác có liên quan đến giàn giáo; phê duyệt thiết kế vàbiện pháp lắp đặt.

b) Lắp đặt và khai thác, sử dụng giàn giáo tuânthủ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của chủ đầu tư theo nội dungcủa hợp đồng và quy định của pháp luật có liên quan, trong đó lưu ý:

- Chỉ sử dụng những giàn giáo được chế tạo đảmbảo chất lượng, đáp ứng yêu cầu kỹ thuật qui định.

- Các cột hoặc khung chân giáo phải được đặttrên nền đã được tính toán đảm bảo chịu lực và ổn định cho giàn giáo.

- Trong quá trình thi công đổ bê tông phải đảmbảo các điều kiện an toàn, ổn định cho giàn giáo, cụ thể như: không tập kếtkhối lượng lớn bê tông tại cùng một vị trí trên giàn giáo, không để các thiếtbị gây tải trọng động ảnh hưởng đến sự làm việc ổn định của giàn giáo, ...

- Phải có biện pháp nghiêm ngặt đảm bảo an toànvề điện khi lắp dựng, sử dụng giàn giáo ở gần đường dây tải điện.

c) Thường xuyên kiểm tra an toàn của giàn giáo(đặc biệt là tại những thời điểm thời tiết xấu và có những hoạt động thi côngảnh hưởng đến an toàn, ổn định của giàn giáo) và ghi lại kết quả kiểm tra trongnhật ký thi công.

d) Huấn luyện cho các cán bộ kỹ thuật và côngnhân trực tiếp tham gia lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo.

2. Đối với chủ đầu tư xây dựng công trình:

a) Tổ chức kiểm tra công tác lắp đặt giàn giáocủa nhà thầu theo thiết kế đã được phê duyệt. Định kỳ hoặc đột xuất tổ chứckiểm tra việc lắp dựng giàn giáo trong quá trình thi công xây dựng. Nhà thầugiám sát thi công xây dựng công trình (trong trường hợp được chủ đầu tư thuê)có trách nhiệm giúp chủ đầu tư trong quá trình kiểm tra nêu trên.

b) Kiên quyết tạm dừng thi công và yêu cầu nhàthầu khắc phục khi phát hiện dấu hiệu vi phạm các quy định làm mất an toàn củagiàn giáo, xử lý hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xử lý theo qui định tạiĐiều 24, Điều 29, Điều 46 Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủvề Quản lý chất lượng công trình xây dựng; Điều 5 và Điều 8 Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Quy định về an toànlao động trong thi công xây dựng công trình và tại các qui định hiện hành.

3. Sở Xây dựng và các Sở có quản lý công trìnhxây dựng chuyên ngành của các địa phương tăng cường công tác kiểm tra và yêucầu tạm dừng thi công, xử lý nghiêm các chủ đầu tư và các nhà thầu xây dựng viphạm các qui định làm mất an toàn của giàn giáo; báo cáo về Bộ Xây dựng thôngtin nhà thầu vi phạm nghiêm trọng, để xảy ra sự cố do không tuân thủ các quiđịnh về đảm bảo an toàn của giàn giáo trên địa bàn.

Giao Viện Khoa học công nghệ xây dựng (IBST)hướng dẫn công tác thiết kế, lắp đặt, khai thác sử dụng và tháo dỡ giàn giáobằng tre, gỗ.

Cục Giám định nhà nước về Chất lượng công trìnhxây dựng có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quankiểm tra thực hiện chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, NN & PTNT, CT, LĐ TB&XH;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Sở Xây dựng; Sở GTCC, Sở GTVT, Sở NN và PTNT, Sở CT các tỉnh và TP trực thuộc TW;
- Lưu: VP, GĐ;

BỘ TRƯỞNG
Trịnh Đình Dũng