ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 1987

CHỈ THỊ

VỀVIỆC CHĂM SÓC, BẢO VỆ QUẢN LÝ TỐT CÁC CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH TRONG THÀNH PHỐ.

Hệ thống công viên và cây xanhtrong thành phố Hồ Chí Minh là những công trình đô thị có giá trị lớn về vănhóa, nghệ thuật và bảo vệ môi trường sống. Công viên thành phố là những thắngcảnh nơi tham quan du lịch, giải trí, nghỉ ngơi, nơi tổ chức các hoạt động vănhóa, phục vụ các tầng lớp nhân dân lao động thành phố, phục vụ khách từ các địaphương trong cả nước và khách quốc tế. Từ sau ngày giải phóng, nhân dân vàchánh quyền thành phố đã dành khá nhiều công, của chăm lo xây dựng và pháttriển hệ thống công viên và cây xanh.

Nhưng hiện nay, công tác quản lýcông viên và cây xanh chưa được tốt, còn lỏng lẻo. Một số cây quý, kiểng quý,chim thú quý v.v… chưa được đặc biệt bảo vệ, chăm sóc và phát triển. Hiện tượngtiêu cực thường xảy ra nhưng không được ngăn chặn xử lý: Những phần tử xấuthường tụ tập ở các công viên để gây rối, cướp giựt, bói toán, lường gạt, buônbán trái phép, làm ăn bất chính và gây ra những tệ nạn xã hội khác. Nhiều ngườichưa có ý thức đầy đủ về lợi ích của công viên và cây xanh đối với đời sống xãhội; bảo vệ môi trường sống, những hiện tượng bẻ nhánh, leo trèo cây, leo lêntượng đài, lột vỏ cây, trêu nghịch chim thú, giẫm đạp thảm cỏ, vườn hoa thườngxảy ra thậm chí còn để một số người ăn, ở, trú ngụ bất hợp pháp, nấu nướng,phơi phóng ngay tại công viên.

Các cơ quan chánh quyền, đoànthể chưa tích cực hỗ trợ cho cơ quan quản lý công viên trong việc quản lý bảovệ công viên và cây xanh.

Tất cả những biểu hiện tiêu cựctrên, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa và văn minh xã hội chủ nghĩa, gâynhiều thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa, đưa lại nhiều dư luận xấu trongcán bộ và nhân dân thành phố.

Để đưa công tác quản lý côngviên và cây xanh vào nề nếp, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Sở Côngtrình đô thị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công an thành phố và các sở,ban, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp như sau:

1/ Ủy ban nhân dân quận, huyện,thị trấn, phường xã thường xuyên có biện pháp giáo dục nhắc nhở cho nhân dân ýthức đúng đắn về công viên và cây xanh, trách nhiệm của mọi người trong việcgiữ gìn trật tự về sinh trong công viên, thực hiện đầy đủ nội quy của côngviên. Các trường học, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ dân phố v.v… cầnđưa vấn đề bảo vệ công viên và cây xanh vào sinh hoạt cho các đối tượng họcsinh, thanh thiếu niên và nhân dân.

2/ Cơ quan công an tăng cườnghoạt động giữ gìn trật tự trong công viên, cương quyết xử lý những hành vi phạmpháp và những vi phạm nội quy công viên dù lớn hay nhỏ. Đối với những người lợidụng địa bàn công viên để làm ăn phi pháp, nhất là đối với bọn lưu manh cướpgiựt, bọn xì ke ma túy và gái mãi dâm, phải có biện pháp kiên quyết tập trungcải tạo, không để người xấu lợi dụng sử dụng địa bàn công viên để hoạt động.

3/ Sở Công trình đô thị, công tycông viên và cây xanh, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị trấn, phường xã, theođúng chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, kiểm tra, đánh giá đúng tình hình cáccông viên và cây xanh trong phạm vị quản lý của mình, có biện pháp tổ chức tốtcông tác quản lý công viên, vườn hoa, vườn thú, vườn chơi trẻ em và toàn bộ hệthống cây xanh trong thành phố.

Sở Công trình đô thị có tráchnhiệm dự thảo quy định về phân công, phân cấp quản lý công trình đô thị, trongđó có việc quản lý, xây dựng và phát triển công viên và cây xanh. Cần nghiêncứu và ban hành gấp các quy định về công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ côngviên, xác định rõ trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của các cấp cácngành có liên quan đến công tác này. Ngành công viên và cây xanh cần thườngxuyên tổ chức giáo dục cán bộ, nhân viên trong ngành học tập, thực hiện nghiêmtúc nghị định 217/CP về bốn chế độ: chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độbảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân.

4/ Các đồng chí trực tiếp phụtrách quản lý các công viên và cây xanh phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhândân quận, huyện hay Công ty công viên cây xanh hoặc Sở Công trình đô thị (tùytheo phân cấp quản lý) về việc quản lý công viên, phải tổ chức tốt công tác quảnlý công viên theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao phải thường xuyên tổ chứcphổ biến và công bố bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn dukhách tham quan thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của công viên như: Nghiêm cấmsăn bắn chim, câu bắt cá, trèo bẻ phá cành, tượng đài, trêu nghịch chim thú,giẫm đạp thảm cỏ, vườn hoa, nhóm họp để gây rối, bói toán, cư trú bất hợp pháp,nấu nướng, phơi phóng, phóng uế bừa bãi trong các công viên làm ảnh hưởng đếnnếp sống văn hóa văn minh xã hội chủ nghĩa.

Các hoạt động trong phạm vi địabàn quản lý của công viên như hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu bóng, nhiếpảnh và các hoạt động dịch vụ khác trong công viên, báo chí, giải khát v.v… phảitheo đúng chế độ thủ tục của Nhà nước và đặt dưới sự quản lý trực tiếp của cơquan quản lý công viên.

Đi đôi với việc tổ chức và bảotồn các loài cây và chim thú quý, phải luôn luôn chú trọng đầu tư vào công tácsưu tập, bảo vệ chăm sóc và phát triển các loại cây, hoa kiểng, chim thú quý,tổ chức giới thiệu bằng các hình thức cho nhân dân và du khác về các loài cây,thú quý trong công viên. Phải luôn luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa họckỹ thuật trao đổi kinh nghiệm về học thuật, về tiến bộ trong nghệ thuật liênquan đến lĩnh vực chuyên môn, tổ chức các hội nghị người nuôi chim thú, trồngcây kiểng, hoa phong lan v.v… tổ chức áp dụng và phổ biến các kiến thức tiến bộvề khoa học kỹ thuật và nghệ thuật trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

Thành phố Hồ Chí Minh là trungtâm chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật của cả nướcsau Thủ đô Hà Nội. Các công viên và cây xanh trong thành phố là những côngtrình đô thị rất quan trọng đối với sinh hoạt và môi trường sống của nhân dânthành phố. Nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảovệ nếp sống văn hóa, văn minh xã hội chủ nghĩa tại các công viên và cây xanh lànhiệm vụ có ý nghĩa chính trị rất quan trọng.

Sở Công trình đô thị thành phốcần chủ động phối hợp với Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dânquận, huyện, thị trấn, phường xã và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan,tổ chức phổ biến rộng rãi cho toàn cán bộ, nhân dân thông suốt và có kế hoạchtriển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam