Chỉ thị

CHỈ THỊ

CỦA THỐNGĐỐC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
SỐ 05/2002/CT-NHNN NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2002 VỀ VIỆC
TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN, AN NINH
TRONG HOẠT ĐỘNG IN, ĐÚC TIỀN

Thời gian qua, Nhà máyin tiền Quốc gia và các cơ sở in tiền khác thuộc Ngân hàng Nhà nước đã chútrọng và có nhiều cố gắng làm tốt công tác đảm bảo an toàn, an ninh trong việcin tiền và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, cũng có một số vấn đềtồn tại như: việc quản lý tuân thủ quy trình in tiền, quản lý người ra vào nhàmáy còn thiếu chặt chẽ; thiết bị và cơ sở vật chất phục vụ công tác giám sát;bảo vệ an toàn, an ninh chưa được đầu tư hiện đại hoá tương xứng với yêu cầubảo vệ an toàn, an ninh của một cơ sở in tiền.

Để nâng cao kỷ cương,kỷ luật và tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh trong hoạt động in, đúc tiền,Thống đốc Ngân hàng Nhà nước chỉ thị:

1. Nhà máy in tiền Quốc gia và Côngty Đầu tư, Thương mại dịch vụ ngân hàng phải tăng cường ngay các biện pháp nhằmchấn chỉnh, nâng cao kỷ luật sản xuất và bảo đảm an toàn, an ninh của nhà máytrong hoạt động in, đúc tiền. Cụ thể:

- Rà soát lại quy trình in, đúc tiềnhiện hành của nhà máy; bổ sung, hoàn thiện quy trình in, đúc tiền, đảm bảo tínhkhoa học và phù hợp với yêu cầu phát triển công nghệ mới. Đồng thời, quản lý vàgiám sát chặt chẽ việc tuân thủ quy trình in, đúc tiền tại tất cả các giaiđoạn.

- Xây dựng các tiêu chuẩn, quy địnhcụ thể về bảo đảm an toàn, an ninh của nhà máy. Thực hiện ngay việc đánh giáthực trạng hệ thống thiết bị kiểm tra, giám sát và các cơ sở vật chất khác hiệncó, trên cơ sở đó, có kế hoạch đầu tư, trang bị bổ sung phù hợp; sớm ứng dụngcác thiết bị điện tử trong việc kiểm tra, kiểm soát người ra vào nhà máy và khuvực sản xuất.

- Không được cho người không có phậnsự vào khu vực bên trong Nhà máy in tiền Quốc gia, khu vực in tiền của Công tyĐầu tư, Thương mại dịch vụ Ngân hàng- thuộc Ngân hàng Nông nghiệp và phát triểnNông thôn Việt Nam; người đến công tác phải có giấy giới thiệu kèm chứng minhthư nhân dân. Việc cung cấp thông tin liên quan đến hoạt động in, đúc tiền chỉđược thực hiện khi có sự chấp thuận của người có thẩm quyền và phải đảm bảođúng pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

- Thường xuyên giáo dục, nâng cao ýthức, trách nhiệm bảo vệ bí mật Nhà nước của cán bộ, công nhân viên của Nhà máy, đặc biệt là trong hoạt động in,đúc tiền.

- Nhà máy in tiền Quốc gia phổ biến,quán triệt đến cán bộ, công nhân viên và tổ chức công đoàn của Nhà máy quy địnhcủa Chính phủ (Nghị định số 51/CP ngày 29/8/1996 về việc giải quyết yếu cầu củatập thể lao động tại doanh nghiệp không được đình công và Nghị định số 67/2002/NĐ-CP ngày 9/7/2002 về việc sửa đổi, bổ sung danh mục các doanh nghiệpkhông được đình công ban hành kèm theo Nghị định số 51/CP ngày 29/08/1996 củaChính phủ) về các doanh nghiệp không được đình công, trong đó có Nhà máy intiền Quốc gia.

- Đánh giá lại đội ngũ cán bộ, côngnhân viên cả về trình độ chuyên môn, tay nghề kỹ thuật và phẩm chất đạo đức đểbố trí lao động hợp lý theo yêu cầu, tính chất công việc. Không sử dụng nhữngngười phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật kém vào các bộ phận liên quan trực tiếpđến hoạt động in, đúc tiền.

Khi có các sai phạm liên quan đến việc thực hiện quy trìnhin, đúc tiền, trong công tác quản lý, bảo vệ tài sản, bảo vệ bí mật Nhà nướctrong nhà máy, Giám đốc nhà máy phải khẩn trương xác định rõ nguyên nhân, tráchnhiệm của tập thể, cá nhân liên quan và xử lý theo đúng pháp luật và báo cáoNgân hàng Nhà nước.

2. Vụ Tổng kiểm soát tổ chức kiểmtra, giám sát thường xuyên và chặt chẽ hoạt động in, đúc tiền tại Nhà máy intiền Quốc gia và các doanh nghiệp được Ngân hàng nhà nước giao nhiệm vụ in, đúctiền theo đúng quy định. Trường hợp phát hiện có vi phạm phải kịp thời xác địnhnguyên nhân, đề xuất biện pháp xử lý và báo cáo Thống đốc Ngân hàng Nhà nước;đồng thời, thông báo cho Giám đốc nhà máy để có biện pháp khắc phục ngay.

3. Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Kho quỹthường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Công an trong công tácbảo vệ, thu nhận và chỉ đạo xử lý những thông tin liên quan đến hoạt động in,đúc tiền.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ Phát hành và Khoquỹ, Vụ trưởng Vụ Tổng Kiểm soát, Giám đốc Nhà máy in tiền Quốc gia, Giám đốcCông ty Đầu tư, Thương mại dịch vụ ngân hàng thuộc Ngân hàng Nông nghiệp vàPhát triển Nông thôn Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành chỉ thị này.