ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/CT-UBND

Tĩnh, ngày 19 tháng 01 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN TRIN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TT NGUYÊN ĐÁN

Thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 22/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăngcường công tác quản lý điều hành nhằm bình ổn giá cả thị trường, bo đảm trật tự an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Bính Thân 2016, Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ Hội xuân 2016; nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII (nhiệm kỳ 2015-2020) và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 theo Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XVI, Kỳ họp thứ 15; đồng thời tổ chức cho nhân dân vui Tết, đón Xuân vui vẻ, an toàn và tiết kiệm; Ủy ban nhân dân tnh yêu cầu Giám đốc các s, Thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Các s, ngành, địa phương, đơn vị kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua; đồng thời khẩn trương xây dựng các chương trình hành động cụ thể thiết thực, bám sát các Nghị quyết của HĐND tnh, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Tĩnh lần thứ XVIII và các chỉ đạo của UBND tỉnh để tập trung thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2016.

2. Tiếp tục chđạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2016 toàn diện trên tất cả lĩnh vực, phấn đấu đạt và vượt cả 3 chỉ tiêu (diện tích, năng suất và sản lượng); triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2016 theo Chỉ thị s 04-CT/TU, ngày 18/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đy mạnh sn xuất nông nghiệp năm 2016 và Quyết định số 4483/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 ca Ủy ban nhân dân tỉnh; thường xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, sâu bệnh và có biện pháp khắc phục kịp thời; tăng cường các biện pháp phòng chng dịch bệnh gia súc, gia cầm, tập trung lực lượng để xử lý kịp thời khi mới xuất hiện. Tổ chức tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát việc kinh doanh, chế biến, vận chuyn lâm sn, phòng chống cháy rừng, tuyệt đối không đxảy ra cháy rừng trong dịp Tết. Đẩy mạnh phong trào ra quân làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng, xây dựng nông thôn mới.

3. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, các sở, ngành chức năng, các địa phương tăng cường phối hợp, chđạo, kim tra, tạo điều kiện đcác cơ sở sản xuất, kinh doanh khắc phục khó khăn, triển khai các biện pháp giảm giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo phong trào thi đua sôi nổi ngay từ những ngày đầu năm nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đáp ứng nhu cầu đời sng dân sinh. Đi với các dự án trọng điểm, dự án gấp rút hoàn thành đưa vào hoạt động trong năm 2016 cần phải bố trí lao động hợp lý để vừa bảo đảm sản xuất liên tục vừa có thi gian cho cán bộ, công nhân nghỉ Tết, đón Xuân, kịp thi hoàn thành khối lượng đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả.

4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước thông tin kịp thời chính sách tiền tệ; chỉ đạo kịp thời có hiệu quả các công cụ lãi suất, tỷ giá; chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn đảm bảo hoạt động an toàn, thông suốt của hệ thống máy rút tiền ATM và các biện pháp trả lương kịp thời; tiếp tục chỉ đạo các ngân hàng thương mại đm bảo đủ nguồn vn, đơn giản thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, hộ sản xuất, chủ trang trại, hợp tác xã và cá nhân vay vốn đầu tư phát triển, sản xuất, kinh doanh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch năm 2016 và những năm tiếp theo.

5. Các cơ quan, đơn vị, đa phương chuẩn bị và tổ chức các hoạt động đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình nghèo, các đi tượng chính sách; hỗ trợ, cứu trợ đúng đối tượng. Không sử dụng tiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể hoặc có nguồn gốc từ ngân sách, công quỹ, các nguồn tài trợ để tổ chức liên hoan, chiêu đãi hoặc thưởng, biếu, cho, tặng không đúng chế độ quy định của Nhà nước; tăng cường chỉ đạo công tác phòng chống tham nhũng, hạn chế và triệt để tiết kiệm chi tiêu trong việc tổ chức hội nghị, tổng kết, gặp mặt cuối năm. Không sử dụng xe công và phương tiện, thiết bị khác của nhà nước, tập thể... để phục vụ các hoạt động cá nhân.

6. Sở Công Thương, Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban chđạo chống buôn lậu và hàng giả tỉnh (Ban Chỉ đạo 389 tnh) phối hợp với các ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã:

- Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch số 678/KH-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tnh triển khai công tác quản lý, bình ổn giá trên địa bàn tỉnh các tháng cuối năm 2015, dịp Tết Nguyên đán Bính Thân và năm 2016; Kế hoạch số 722/KH-BCĐ389 ngày 14/12/2015 của UBND tỉnh về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hànggiả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Thân 2016; đẩy mạnh sản xut, bảo đảm cân đi cung cầu hàng hóa, dịch vụ trước trong và sau dịp Tết Nguyên đán Bính Thân năm 2016.

- Khảo sát, nắm chắc nhu cầu thị trường, chỉ đạo chuẩn bị hàng hóa đủ số lượng, đảm bảo chất lượng, đa dạng sn phẩm, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Chủ động triển khai các biện pháp ổn định thị trường, không để thiếu hàng hoặc tăng giá đột biến; trong đó chú ý đến địa bàn đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng khó khăn,... Hỗ trợ, khuyến khích cho doanh nghiệp tổ chức các chuyến hàng Việt về vùng sâu, vùng xa, vùng tái định cư và khu vực nông thôn.

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn, kiểm tra việc niêm yết giá, bán theo giá niêm yết, xử lý nghiêm các vi phạm trong kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các chợ, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, lễ hội. Kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và sử dụng trái phép pháo, thuốc nổ các loại, chất gây nghiện, đồ chơi có tính bạo lực, sản phẩm văn hóa đồi trụy; ngăn chặn và xử lý kịp thời việc vận chuyển và buôn bán gia súc, gia cầm và các sản phẩm khác không rõ nguồn gốc, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm v.v

S Công Thương chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện các phương án nâng cấp, sửa chữa hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn trước, trong và sau Tết.

7. Sở Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với các tổ chức đoàn thể, đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành phố, thị xã rà soát nắm chắc tình hình đi sống nhân dân để có kế hoạch hỗ trợ, cứu trợ, đặc biệt là các đối tượng: người có công với cách mạng, chính sách xã hội, vùng bị thiệt hại do thiên tai, các vùng tái định cư. Vận động các tổ chức, các tầng lớp nhân dân phát huy truyn thng tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình nghèo, người già không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, lang thang cơ nhỡ; tuyệt đối không để cho bất kỳ người dân nào thiếu đói trong dịp Tết. Chuẩn bị quà và các điều kiện khác để phục vụ đủ và kịp thời các đột xuất xảy ra.

8. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với các s, ngành, các địa phương tổ chức tốt các chương trình, hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi gii trí, thi đấu thể thao; tăng cường công tác kiểm tra, bài trừ các tệ nạn xã hội, các kiểu cờ bạc núp dưới hình thức vui chơi, giải trí...; tuyên truyền, vận động nhân dân không tổ chức ăn uống linh đình, gây tốn kém lãng phí, làm ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt bình thường. Tránh lợi dụng Tết để tổ chức liên hoan lãng phí; nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang sử dụng rượu, bia trong giờ hành chính, buổi trưa ngày làm việc, say rượu, bia trong dịp Tết. Phối hợp với các địa phương tăng cường quản lý lễ hội, các điểm văn hóa tâm linh. Phối hợp với Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tnh xây dựng chương trình phong phú, hấp dẫn, phù hợp với tập quán, đáp ứng nhu cu văn hóa tinh thn cho nhân dân ăn Tết, đón Xuân đảm bảo vui tươi, lành mạnh.

9. Sở Giao thông vận ti chđộng phối hợp các Ban Quản lý bến xe khách và các địa phương tăng cường chđạo, kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị vận tải không để xảy ra việc tăng giá vé, cước phí trong những ngày Tết, tổ chức đưa đón hành khách chu đáo, an toàn, không xy ra tình trạng ứ đọng khách tại các bến xe trong dịp Tết. Đảm bảo các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, các điểm giao cắt giữa các công trình đang thi công với các tuyến đường đang khai thác trên địa bàn tỉnh thông suốt, không có sự cố hư hỏng cầu, đường xảy ra.

10. SGiáo dục và Đào tạo phi hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh tuyên truyn giáo dục đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.

11. SY tế phối hợp vi các sở, ngành chức năng và UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát các hoạt động y, dược, việc tuân thủ các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, không để dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm xẩy ra trong dịp Tết, bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân. Chỉ đạo các bệnh viện tuyến tỉnh và bệnh viện đa khoa các huyện, thành phố, thị xã duy trì hoạt động bình thường, trực cấp cứu 24/24 giờ, bố trí đủ lượng thuốc để xử lý kịp thời các tình huống khẩn cấp có thể xảy ra; tchức thăm hỏi, động viên các bệnh nhân nặng đang phải điều trị tại các bệnh viện trong dịp Tết.

12. Các lực lượng: Công an, Bộ Chỉ huy Quân sự tnh, Bộ chhuy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Quán triệt Công điện số 2313/CĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đảm bảotrật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Bính Thân và Lễ Hội xuân 2016; Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch UBND tnh về việc triển khai thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, có phương án cụ thể thực hiện các nhiệm vụ trên. Đồng thời phối hợp thường xuyên, đồng bộ, nắm chắc tình hình, chủ động xử lý các vn đề phát sinh. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, vận chuyển tàng trữ, đốt pháo. Tổ chức ra quân liên tục truy quét tội phạm hình sự, băng nhóm xã hội đen, tai tệ nạn xã hội, buôn bán vận chuyn, sử dụng ma túy, đảm bảo an toàn giao thông v.v...

13. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp hiểu và tham gia thực hiện tt các chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước đặc biệt là những nội dung nêu tại Văn bản này.

14. Điện lực Hà Tĩnh và Công ty Cấp nước Hà Tĩnh kiểm tra và có giải pháp quyết liệt cụ thể để đảm bảo cấp điện, nước đầy đủ kịp thi, an toàn phục vụ trước, trong và sau Tết cho nhân dân, doanh nghiệp và đảm bảo quốc phòng - an ninh.

15. Các cơ quan, đơn vị, địa phương phân công, bố trí lãnh đạo và cán bộ trực 24/24 giờ tại công sở và các khu vực cần thiết trong các ngày nghỉ để bảo vệ tài sn, xử lý những công việc đột xuất, thường xuyên trong dịp Tết Nguyên đán; nht là các cơ quan, đơn vị, tchức có trách nhiệm trực tiếp giải quyết công việc liên quan đến người dân, doanh nghiệp, các nhà đầu tư... không để công việc ùn tắc; đồng thời tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, các cấp, các ngành liên quan theo từng nội dung đã nêu trong Chỉ thị này và nhiệm vụ được giao (Báo cáo lịch trực lãnh đạo các s, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã và đin thoại liên lạc về Văn phòng UBND tỉnh trước ngày 29/01/2016).

16. UBND các huyện, thành ph, thị xã:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, đồng thời tchức thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo điều kiện cho nhân dân đi lại trong dịp tết an toàn, thuận lợi, đồng thời bố trí trực ban liên tục để xử lý kịp thời những sự cố xảy ra.

- Chủ động btrí các lực lượng và chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trên địa bàn; xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, kiểm soát vận chuyển và giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn đảm bảo đúng quy định.

- Có kế hoạch cung ứng và giải quyết hợp lý, kịp thời các nguồn kinh phí (lương, lương hưu, các chế độ trợ cấp, vốn phục vụ sản xuất kinh doanh...) để bo đảm nhân dân có điều kiện đón Tết vui vẻ, đồng thời tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh.

- Chuẩn bị lực lượng cứu hộ, cứu nạn, ứng cứu và xlý kịp thời các sự cố, tai nạn xảy ra; xử lý nghiêm các trường hp vi phạm trật tự, an toàn giao thông theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức lực lượng chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và xử lý kịp thời các tội phạm và tệ nạn xã hội ngay tại cơ sở; chủ động đập tan âm mưu phá hoại ca bọn phn động và các thế lực thù địch lợi dụng dịp Lễ, Tết để kích động, gây rối, phá hoại v.v...

17. Đề nghị Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức cấp dưới phối hợp với chính quyn các cp và các đơn vị có liên quan tham gia tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các doanh nghiệp, tổ chức, tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các nội dung trên.

18. Văn phòng UBND tỉnh theo dõi và đôn đốc việc triển khai thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan liên quan theo quy đnh.

Chủ tịch UBND tnh yêu cầu Giám đốc các s, Thủ trưng các ban, ngành, Chủ tịch UBND huyện, thành phố, thị xã tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- TT T
nh y, TT HĐND tnh, UBMTTQ tnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND t
nh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- Huyện
y, Thành ủy, Thị ủy;
- TT HĐND huyện, thành ph
, thị xã;
- UBND huyện, thành phố, thị xã;
- Đảng ủy khối cơ quan cấp t
nh;
- Đảng ủy khối doanh nghiệp;
- Chánh, Phó VP/UB;
- Các tổ chuyên viên;
- Lưu: VT, TH.
Gửi: + Bản giấy: Các TP không nhận được ĐT;
+ Điện tử: Các TP còn lại.

CHỦ TỊCH
Lê Đình Sơn