UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2000/CT- UB

Lâm Đồng, ngày 07 tháng 03 năm 2000

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆNCÁC BIỆN PHÁP CẤP BÁCH CHẤN CHỈNH NHỮNG TỒN TẠI, YẾU KÉM TRONG QUẢN LÝ, SỬ DỤNGĐẤT ĐAI

Ngày 2/3/2000, Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐNDvà UBND tỉnh đã nghe Thanh tra tỉnh báo cáo kết quả thanh tra việc quản lý, sửdụng đất đối với các tổ chức trong nước được Nhà nước giao đất, cho thuêđất.

Kếtquả thanh tra cho thấy trong những năm gầnđây, tình hình quản lý và sử dụngđất trong tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực.Công tác quản lý Nhà nước về đất đai, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đượcquan tâm thực hiện. Tỉnh đã có nhiều chủ trương, chính sách đẩy mạnh việc giaođất nông nghiệp, đất lâmnghiệp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thườngxuyên chỉ đạo công tác kê khai đăng ký, thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụngđất nhằm hạn chế việc lấn chiếm trái phép, sử dụng đất không đúng mục đích. Cácđơn vị được Nhà nước giao đất, cho thuê đất đã đưa đất vào sử dụng, trong 3 nămtrồng được11.800 ha rừng, sản xuất nông lâm kết hợp, trồng cây công nghiệp xencây rừng được1.179 ha. Đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp giao đất khôngđúng thẩm quyền, sử dụng đất không đúng mục đích, lấn chiếm đất trái phép.

Bêncạnh những kết quả đạt được, việc quản lý sửdụng đất vẫn còn nhiều tồn tại,thiếu sót mà chủ yếu là các đơn vị được giao đất,cho thuê đất không sử dụnghết diện tích được giao, để đất bị hoang hoá hoặc sửdụng không đúng mục đích.Tình trạng lấn chiếm đất trái phép vẫn còn khá nghiêmtrọng nhưng chưa được xửlý nghiêm khắc, dứt điểm. Một số đơn vị, địa phương còngiao đất cho cán bộ,công nhân viên sử dụng trái thẩm quyền, chậm kê khai đăngký.

Nhữngtồn tại, thiếu sót nêu trên có nhiều nguyênnhân, nhưng chủ yếu là năng lựcquản lý và đầu tư của nhiều đơn vị được giao đấtcòn hạn chế, quản lý Nhà nướcvề đất đai của chính quyền các cấp và các ngành chứcnăng còn yếu bên cạnh đó,sức ép ngày càng lớn của dân di cư tự do và nhu cầu đấtsản xuất, đất ở củanhân dân trong tỉnh chưa được giải quyết kịp thời.

Đểkhắc phục những tồn tại, thiếu sót nêu trên,tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nướcvề đất đai, UBND tỉnh Chỉ thị:

1.Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúngnhân dân thực hiện tốt pháp luật vềđất đai, không lấn chiếm sử dụng đất tráiphép, chấp hành kê khai, lập thủ tụcquản lý đất đai theo đúng pháp luật. Việctuyên truyền, vận động phải làm chongười dân hiểu biết và tự giác thực hiện cácquy định của Nhà nước về lãnh vựcnày.

2.Tập trung chỉ đạo, xử lý những thiếu sót, tồntại mà Thanh tra tỉnh đã pháthiện, kiến nghị. Việc xử lý cụ thể cần theo hướngsau:

2.1.Phải gắn công tác xử lý những tồn tại về quảnlý, sử dụng đất đai theo kết quảthanh tra với việc tăng cường thực hiện chỉ thịsố 01/CT-TU của Ban Thường vụTỉnh uỷ và chỉ thị số 22/CT-UB của UBND tỉnh.

2.2.Quá trình xử lý cần nghiên cứu kỹ những yếutố tồn tại mang tính lịch sử trướcđây để đảm bảo vừa quản lý đúng pháp luật vừaphát huy được tiềm lực của cácthành phần kinh kế đang sử dụng đất có hiệu quả,phù hợp với quy hoạch nhằm mụcđích ổn định nông thôn, thực hiện tốt mục tiêuphát triển kinh tế xã hội ở địaphương.

2.3.Xác định các vùng trọng điểm để tập trung giảiquyết dứt điểm những tồn tại.Chủ tịch UBND cấp huyện phải chịu trách nhiệm tổchức chỉ đạo thực hiện toàndiện ở địa phương mình theo thẩm quyền. Việc tậptrung giải quyết các tồn tạivà chấn chỉnh quản lý đất đai phải được coi là mộtnhiệm vụ quan trọng, là chỉtiêu thi đua của từng ngành, từng địa phương.

2.4.Tiếp tục thực hiện việc phân định ranh giớiđất nông nghiệp, đất lâm nghiệptrên thực địa. Trước mắt, các địa phương phải thựchiện việc cắm mốc ranh giớiđất lâm nghiệp trên những khu vực trọng yếu trongkhi chưa có điều kiện cắm mốctoàn diện gắn với việc xem xét lập hồ sơ điều chỉnhcục bộ trên những địa điểmđã phân định chưa thật sự hợp lý.

2.5.Phân loại đối tượng, hình thức, thời gian viphạm để có biện pháp xử lý thíchhợp. Đối với các trường hợp lấn chiếm đất lâmnghiệp trái phép để sản xuất nôngnghiệp, trồng cây công nghiệp phải xem xét xửlý theo đúng Nghị định số 163/1999/NĐ-CP ngày 16/11/1999 và kết luận số 70/KL-TUngày 18/10/1997 của BanThường vụ Tỉnh uỷ.

2.6.Đẩy mạnh và thực hiện tốt công tác kê khai,đăng ký đất đai trong các tổ chức đượcNhà nước giao đất, cho thuê đất. Thủ trưởngcác đơn vị, giám đốc các doanhnghiệp có trách nhiệm thực hiện việc kê khai,đăng ký. Công tác này phải hoànthành sớm để đến cuối năm 2000 lập xong hồ sơ quảnlý.

2.7.Những trường hợp giao đất, cho thuê đất, thuhồi đất trước đây nhưng hồ sơ chưahoàn chỉnh, tiếp tục kiểm tra, rà xét lập lạicác thủ tục theo quy định.

3.Để thực hiện tốt các biện pháp xử lý, chấn chỉnh,khắc phục tồn tại, giao nhiệmvụ cho các ngành chức năng của tỉnh như sau:

3.1.Thanh tra tỉnh hoàn thiện báo cáo kết quảthanh tra, đồng thời chủ trì, phốihợp cùng Sở Địa chính, Sở Nông nghiệp và pháttriển nông thôn, Chi cục Kiểm lâmlập hồ sơ các trường hợp cần phải xử lý trên địabàn từng huyện, thị xã BảoLộc, thành phố Đà Lạt để UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụthể cho UBND cấp huyện,ngành liên quan tổ chức thực hiện. Việc nầy phải hoànthành và báo cáo UBNDtỉnh trước ngày 20/3/2000.

3.2.Đối với những trường hợp giao đất, cho thuêđất, thu hồi đất cần phải xử lý,điều chỉnh thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh, giaoSở Địa chính lập thủ tục trìnhUBND tỉnh quyết định. Đồng thời, Sở Địa chínhtăng cường hơn nữa công tác thanhtra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất đối vớicác tổ chức được Nhà nước giao,cho thuê đất; hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất,cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất cho những đơn vị còn tồn đọng. Việc xử lýnhững tồn tại này phảihoàn thành trong quý II/2000.

3.3.Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đẩy mạnhviệc thanh tra, kiểm tra cácLâm trường, Ban Quản lý rừng, đề xuất xử lý nghiêmtrách nhiệm của từng đơn vịtrong việc để rừng bị phá, đất lâm nghiệp bị lấn chiếmmà không phát hiện, ngănchặn kịp thời. Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị này cương quyếtthu hồi diện tíchbị lấn chiếm để đưa vào trồng rừng, thường xuyên kiểm tra việcthực hiện phươngán của các đơn vị được giao đất, cho thuê đất lâm nghiệp đểphát hiện các trườnghợp không thực hiện đúng phương án, không đưa đất vào trồngrừng mà chỉ trồngcây công nghiệp nhằm chấn chỉnh và xử lý nghiêm.

3.4.Chi cục Kiểm lâm tăng cường hơn nữa công tácthanh tra, kiểm tra việc chấp hànhLuật bảo vệ và phát triển rừng ở các Lâm trường,Ban Quản lý rừng, tổ chức, hộgia đình, cá nhân được giao khoán lý bảo vệ rừng rừngđể phát hiện, xử lý hoặcđề xuất xử lý nghiêm các trường hợp để rừng bị xâm hại.

3.5.Cục Thuế có trách nhiệm chỉ đạo các Chi cụcThuế phối hợp chặt chẽ với cơ quanĐịa chính, chính quyền các cấp kiểm tra cáctrường hợp thuê đất nhằm tính đúng,tính đủ diện tích và thu đủ tiền thuê đất,truy thu tồn đọng tiền thuê đất ởcác đơn vị theo quy định.

3.6.Sở Tài chính vật giá chủ trì, phối hợp với CụcThuế, Sở Địa chính thống nhất đềxuất UBND tỉnh xử lý những tồn tại về tài chínhcủa các đơn vị còn nợ tiền thuêđất nhưng gặp khó khăn trong hoạt động, cácDoanh nghiệp công ích và tổng Côngty Dâu Tằm tơ như đề nghị của Thanh tra tỉnh.Việc này phải hoàn thành trướctháng 6/2000.

3.7. Các Lâm trường, Ban quản lý rừng phải tổ chứcquảnlý tốt diện tích rừng và đất rừng được giao, chấm dứt tình trạng để rừngbị phá,bị lấn chiếm thêm. Đơn vị nào thiếu tinh thần trách nhiệm, không pháthiện ngănchặn kịp thời các trường hợp phá rừng, lấn chiếm rừng, đất lâm nghiệpsẽ bị xửlý nghiêm theo điểm 3, chỉ thị số 50/1998/CT-UB ngày 11/11/1998 củaUBND tỉnh.

3.8. Các Lâm trừơng ,Ban quản lý rừng ,các tổchứcvà cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất có trách nhiệm lập thủ tụcđể đượcxét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong năm 2000 theo đúng Chỉthị số 18/1999/TTg ngày 1/7/1999 của Chính phủ

4. Giao Thanh tra tỉnh theo dõi, kiểm tra đônđốcviệc thực hiện chỉ thị này, định kỳ vào ngày 25 hàng tháng báo cáo kết quảxử lýcác tồn tại, sai phạm trong quản lý đất đai theo kết quả thanh tra vềUBND tỉnhcho đến khi xử lý xong các vấn đề mà Thanh tra tỉnh đã đề nghị.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các địaphương,ngành, đơn vị chức năng nghiêm túc tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc,báo cáoUBND tỉnh để xem xét giải quyết./.

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCHPhan Thiên