UBND TỈNH QUẢNG TRỊ--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2007/CT-UBND

Đông Hà, ngày 10 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

V/V TĂNG CƯỜNG CÔNGTÁC PHÒNG CHỐNG BỆNH TRUYỀN NHIỄM GÂY DỊCH TRONG MÙA XUÂN - HÈ

Theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới, tình hìnhmột số bệnh truyền nhiễm gây dịch có xu hướng gia tăng và diễn biến phức tạp. Từđầu năm 2007 đến nay, thế giới ghi nhận 18 trường hợp mắc cúm A (H5N1), trong đócó 11 trường hợp tử vong tại các nước Trung Quốc, Ai cập, Lào, Nigeria, Indonesia.Tính đến ngày 19/3/2007, Bộ Y tế Burkina Faso thông báo ghi nhận 7.333 trườnghợp mắc viêm màng não do não mô cầu, trong đó 583 trường hợp tử vong, tỷ lệ tửvong là 8%; Tính đến giữa tháng 3 năm 2007 nước cộng hoà Tanzania ghi nhận 58trường hợp mắc bệnh sốt thung lũng Rift (RVF), trong đó có 14 trường hợp tửvong .

Tại Việt Nam, một số trường hợp bệnh gây dịchvẫn đang diễn biến phức tạp như cúm A H5N1, sởi, hội chứng chân tay miệng, bệnhviêm não do virút... Đặc biệt, sốt xuất huyết là một trong 10 bệnh truyền nhiễmcó tỷ lệ mắc và tử vong cao. Tuy đang là mùa khô nhưng số người mắc do sốt xuấthuyết vẫn duy trì ở mức cao và có nguy cơ xảy ra dịch trong năm 2007.

Tại Quảng Trị, trong những tháng đầu năm đã cómột số bệnh dịch xảy ra rãi rác ở các địa phương như: Bệnh thuỷ đậu ở thị xãĐông Hà, Triệu Phong; Bệnh quai bị xảy ra ở Hướng Hoá... Quảng Trị cũng đang ởtrong vùng nguy cơ dịch do ảnh hưởng từ các địa phương lân cận như Quảng Bìnhcó dịch với Hội chứng tay - chân - miệng, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào códịch cúm A H5N1...

Để công tác phòng, chống các loại dịch bệnh đượcthực hiện một cách chủ động, hiệu quả cao, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủtrưởng các Ban, ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện thị xã khẩn trương tổchức thực hiện tốt các hoạt động sau:

1. Ngành Y tế:

- Phối hợp với các ngành liên quan chủđộng xây dựng kế hoạch phòng chống dịch cụ thể, đặc biệt những vùng có ổ dịchcũ và các địa bàn có nguy cơ cao.

- Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tăng cường côngtác giám sát, phát hiện các trường hợp mắc; Xử lý triệt để ổ dịch, không để bùngphát dịch lớn, chú ý các ổ dịch cũ, các khu vực trọng điểm, đầu mối giao thông...Tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, hướngdẫn sử dụng nước sạch.

- Chỉ đạo các cơ sở điều trị trên địa bàn chuẩn bịđầy đủ cơ số thuốc, phương tiện cấp cứu, điều trị... để kịp thời chẩn đoán, thudung và điều trị bệnh nhân trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.

- Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khoẻ cần cungcấp tin bài, hình ảnh nhanh chóng, kịp thời cho Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh để phát sóng định kỳ và đột xuất trong các trường hợp cần thiết.

2. Sở Văn hoá - Thông tin,Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị:

Phốihợp với ngành Y tế tăng cường truyền thông, giáo dục về công tác phòng chốngcác loại dịch bệnh dịch bệnh. Đặc biệt, chú trọng 4 biện pháp phòng chống dịchcúm gia cầm lây sang người để mọi người hiểu và chủ động tham gia vào các hoạtđộng phòng chống dịch trên địa bàn .

3. Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể: Trên cơsở chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình, phốihợp chặt chẽ với ngành Y tếtrong công tác phòng và chống dịch bệnh; Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ,công nhân viên chức - lao động, đoàn viên, hội viên của đơn vị mình tích cực thamgia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

4. UBND các huyện thị xã:

UBND các huyện, thị xã chỉ đạo cơ quan y tế địa phương,chủ động phối hợp với các phòng, ban lập kế hoạch phòng, chống dịch; Chủ độngchuẩn bị thuốc, hoá chất, vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch; Tổ chức tốtcông tác truyền thống phòng, chống dịch đến với mọi tầng lớp nhân dân, với phươngchâm: phòng ngừa chủ động.

UBND các huyện: Hướng Hoá và Đakrông, nơi có cáccửa khẩu Quốc tế cần phối hợp với trạm kiểm dịch biên giới kiểm tra chặt chẽ kháchnhập cảnh từ các vùng đang có dịch đến, vùng có ổ dịch cũ, không để dịch xâmnhập và bùng phát trên địa bàn.

UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, Thủ trưởng cácBan, Ngành, Đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện thị xã triển khai thực hiện nghiêmtúc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Sở Y tế) để theo dõi, chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- Bộ Y tế;
- Viện Pasteur Nha Trang;
- Viện SR-CT- KST Quy Nhơn;
- TT/TU, TT/ HĐND tỉnh;
- CT, các PCT;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ;
- Các Sở, Ban ngành, Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã;
- Chánh, Phó VP, CV;
- Lưu VT, VX.

TM. UBND TỈNH QUẢNG TRỊCHỦ TỊCH
Lê Hữu Phúc