BAN CHẤP HÀNH
TRUNG ƯƠNG ĐẢNG
*****

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
*******

Số: 06/CT /TW

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 1996

CHỈ THỊ

VỀ TĂNGCƯỜNG LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG VÀ KIỂM SOÁT MA TÚY

Trong những năm qua, công tác phòng,chống và kiểm soát ma túy ở nước ta đã được các ngành, các cấp từ Trung ươngđến cơ sở triển khai, tổ chức thực hiện theo nội dung Nghị quyết 06/CPngày 29/01/1993 của Chính phủ, bước đầu đạt được một số kết quả: Giảm nhanh diệntích trồng cây thuốc phiện ở các tỉnh miền núi; đẩy mạnh các hoạt động kiểmsoát và thi hành pháp luật đối với việc sản xuất, buôn bán, tàng trữ, tổ chứcsử dụng ma túy; xã hội hóa công tác cai nghiện và giải quyết các vấn đề xã hộisau cai, tăng cường hợp tác quốc tế về kiểm soát ma túy.

Song, hiện nay tệ nạn lạm dụng ma túytrong nhân dân chưa giảm, đặc biệt nghiêm trọng là tình trạng hút và tiêm chíchhêrôin trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên các trường học đang cóchiều hướng tăng. Đây là những dấu hiệu nguy hiểm làm mất an toàn xã hội, bănghoại đạo đức truyền thống, phá vỡ hạnh phúc gia đình, gây ảnh hưởng xấu đếngiống nòi và sự tồn vong của dân tộc. Diện tích trồng cây thuốc phiện tuy đãgiảm nhưng chưa thật vững chắc; tình hình sản xuất, buôn bán và tổ chức sử dụngtrái phép các chất ma túy còn diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi,xảo quyệt.

Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trênthuộc về vai trò, trách nhiệm lãnh đạo, quản lý của các Ủy đảng và cơ quan nhànước đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy thời gian qua.

BỘ CHÍNH TRỊ YÊU CẦU:

1. Các cấp Ủy đảng phải tăng cường lãnhđạo, chỉ đạo đối với công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy, phải coi đây lànhiệm vụ thường xuyên từng bước ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng sử dụng ma túytrong nhân dân. Cần có những biện pháp đặc biệt để chặn đứng ngay việc thanh,thiếu niên nghiện hút, hít và tiêm chích ma túy; xóa bỏ hoàn toàn việc trồngcây thuốc phiện và cây cần sa; kiểm soát chặt chẽ việc sản xuất, buôn bán, vậnchuyển và tổ chức sử dụng ma túy; quản lý nghiêm ngặt việc sản xuất, kinh doanhxuất, nhập khẩu các hóa chất và dược phẩm có chứa chất ma túy.

2. Các cấp ủy, các tổ chức Đảng phảicụ thể hóa nhiệm vụ lãnh đạo chính quyền, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểmsoát ma túy ở từng địa phương, từng đơn vị gắn với nội dung của Nghị quyết 06/CP ,các Nghị định 53/CP , 87/CP và Chỉ thị 13-CT/TW, 33-CT/TW, 64-CT/TW, được thểhiện trong “Kế hoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma túy” của Chính phủ.

3. Ban Cán sự Đảng, Chính phủ chỉ đạoviệc chuẩn bị Luật Phòng, chống và kiểm soát ma túy; nghiên cứu, bổ sung, sửađổi các điều, mục quy định về ma túy trong các bộ luật và luật hiện hành (Bộluật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân..) để sớmtrình ra Quốc hội. Trước mắt sớm ban hành Pháp lệnh về phòng, chống và kiểmsoát ma túy.

4. Các cấp ủy Đảng phải chỉ đạo chặtchẽ việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan nhà nước với các đoàn thể nhân dânvà các tổ chức kinh tế nhằm thực hiện đồng bộ, có kết quả các chủ trương vàbiện pháp sau đây:

- Tuyên truyền sâu rộng trong các tầnglớp nhân dân, đặc biệt trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, giáo viênvà cha mẹ học sinh về hậu quả nguy hại của việc lạm dụng ma túy đối với bảnthân, gia đình và xã hội để chủ động phối hợp phòng ngừa. Tăng cường hơn nữaviệc đưa nội dung phòng, chống ma túy vào chương trình giáo dục ở các trườnghọc. Phát động phong trào toàn dân đấu tranh, tố giác bọn sản xuất, buôn bán,vận chuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng chất ma túy.

- Phát hiện và sửa chữa kịp thời chohọc sinh, sinh viên, thanh, thiếu niên nghiện ma túy, tổ chức thật tốt việc điềutrị, phục hồi chức năng cho người nghiện, dạy nghề, tạo việc làm cho họnhằm tái hòa nhập cộng đồng. Tăng cường cơ sở vật chất và kỹ thuật nhằm đảm bảocho các cơ sở chữa bệnh đối với người nghiện ma túy theo tinh thần Nghị định số 20/CP của Chính phủ.

- Bằng mọi biện pháp ngăn chặn các nguồnma túy từ nước ngoài đưa vào Việt Nam; quản lý chặt chẽ việc sản xuất, kinhdoanh dược phẩm có chất ma túy; trừng trị kịp thời và nghiêm khắc đối với nhữngkẻ sản xuất, buôn bán, tàng trữ, tổ chức hoặc cưỡng ép sử dụng ma túy….Tiếp tụcthực hiện cuộc vận động đồng bào vùng cao – miền núi, vùng đồng bào các dân tộcthiểu số dứt khoát không trồng, không nghiện hút thuốc phiện hoặc cần sa và cácchất ma túy khác, đồng thời phát triển nhanh kinh tế - xã hội ở những khu vựcnày.

- Tăng cường hợp tác quốc tế về phòng,chống và kiểm soát ma túy, tranh thủ sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế về lĩnhvực này, nghiên cứu để sớm tham gia các Công ước quốc tế về ma túy.

5. Các cơ quan báo chí, phát thanh,truyền hình và thông tin đại chúng phải đặt công tác tuyên truyền giáo dục phòng,chống ma túy cũng như phòng, chống các tệ nạn xã hội khác là một nhiệm vụ quantrọng, thường xuyên và lâu dài. Thường trực Chương trình quốc gia phòng, chốngvà kiểm soát ma túy cùng với các Bộ, ngành có liên quan như: Lao động –Thương binh và Xã hội, Y tế, Nội vụ …..chỉ đạo chặt chẽ việc thực hiện các chủtrương và biện pháp nêu trên. Mặt trận Tổ quốc, Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻem Việt Nam, các đoàn thể nhân dân như Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, HộiCựu chiến binh Việt Nam, Hội chữ thập đỏ Việt Nam ... tổ chức tuyên truyền, vậnđộng đến từng đoàn viên, hội viên, từng gia đình làm cho mọi người, mọi nhàthấy rõ tác hại nghiêm trọng của ma túy, từ đó mà tự điều chỉnh hành vi củamình, giữ gìn đạo đức, nhân cách, lối sống lành mạnh trong gia đình và cộngđồng.

Ban cán sự Đảng, Chính phủ cần tăngcường chỉ đạo Cơ quan thường trực của Chương trình quốc gia phòng, chống và kiểmsoát ma túy Việt Nam nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ đã đề ra trong “ Kếhoạch tổng thể phòng, chống và kiểm soát ma túy”

6. Các đảng bộ cơ sở phải đưa nhiệmvụ lãnh đạo, chỉ đạo phòng, chống và kiểm soát ma túy cùng với phòng, chống cáctệ nạn xã hội khác vào nội dung sinh hoạt thường kỳ của Đảng bộ, Chi bộ, giáo dụcvà động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu tham gia phòng, chống và kiểm soát matúy. Xử lý thật nghiêm theo kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước những đảngviên nghiện hút ma túy, hoặc bao che những kẻ nghiện hút, tiêm chích ma túy.Khai trừ ngay ra khỏi Đảng những đảng viên có hành vi sản xuất, buôn bán, vậnchuyển, tàng trữ và tổ chức sử dụng ma túy dưới mọi hình thức.

7. Hàng quý (đối với địa bàn trọng điểmhàng tháng), Thường trực cấp ủy phải nghe Ban Cán sự đảng cơ quan chính quyềnbáo cáo và cho ý kiến cụ thể về việc thực hiện các nhiệm vụ này.

Bộ Chính trị yêu cầu các tỉnh Ủy, thànhỦy, các cấp Ủy trực thuộc Trung ương khẩn trương lãnh đạo, chỉ đạo việc thựchiện Chỉ thị này. Sau từng thời gian cụ thể phải báo cáo kết quả tình hình côngtác phòng, chống và kiểm soát ma túy với Bộ Chính trị.

Chỉ thị này được phổ biến đến Chi bộĐảng./.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Khả Phiêu