ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 1980

CHỈ THỊ

VỀVIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC BẢO VỆ PHỤC VỤ CUỘC VẬN ĐỘNG CẢI TẠO NÔNG NGHIỆP

Để quán triệt tinh thần Nghịquyết 9, thực hiện Chỉ thị 42/CT-UB và Chỉ thị 44/CT củaThành ủy nhằm bảo vệ vững chắc cho công cuộc hợp tác hóa nông nghiệp ngoạithành, xây dựng mới tập đoàn, hợp tác xã theo phương châm tích cực và vữngchắc, tạo sự đoàn kết nhất trí, duy trì tốt an ninh chính trị và trật tự xã hộiở khu vực nông thôn. Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ thị cho chánh quyền các cấp,các ban, ngành liên quan thực hiện tốt công tác bảo vệ phục vụ cải tạo nôngnghiệp trên các mặt sau:

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, giáodục, phổ biến chủ trương, chánh sách của Đảng và pháp luật Nhà nước: làm quántriệt từ trong cấp ủy Đảng, đảng viên, cán bộ, công nhân viên chức Nhà nước rađến tập đoàn, hợp tác xã và tận bà con nông dân lao động, tập trung vào các vấnđề: cải tạo và sản xuất nông nghiệp, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dânđối với Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, phát huy cho được vai trò làm chủ tập thể củanông dân lao động để tự giác chấp hành và góp phần giám sát việc chấp hành cácchánh sách, chế độ, pháp luật Nhà nước. Qua đó hạn chế các phản ứng tiêu cựccủa nông dân trên con đường hợp tác hóa, tránh được sự lợi dụng, lôi kéo gâyrối của bọn phản động.

2. Xóa bỏ triệt để các hình thứcbóc lột của phú nông, tư sản nông thôn: Dự kiến trước phản ứng giai cấp để cókế hoạch xử lý kịp thời và ngăn chặn được sự bóc lột trỗi dậy để tranh giànhruộng đất của tập đoàn, hợp tác xã và bà con nông dân lao động hoặc phá hoạisức kéo, máy móc, gây tai hại cho việc phát triển sản xuất nông nghiệp.

3. Kiên quyết trấn áp bọn phảncách mạng: Phải kịp thời phát hiện những tổ chức chống phá cách mạng, chống phátrong phong trào hợp tác hóa nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp mới nhen nhómlên, cũng như các luận điệu chống phá chủ trương, chánh sách của Đảng và Nhànước thông qua các hình thức: rỉ tai, tung tin đồn nhảm gây hoang mang hoặctrực tiếp kích động quần chúng, đả kích cán bộ nhiệt tình, nông dân tích cực,tung khẩu hiệu chống đối, truyền đơn, thơ nặc danh, hăm dọa, …

4. Ngăn ngừa và giải quyết cóhiệu quả các loại tội phạm hình sự: trộm cắp, cờ bạc, đánh “số đề”, rượu chè bebét gây mất trật tự xã hội. Chú ý các hành động mang tính chất phá hoại sảnxuất: lấn ranh đất trái phép, tùy tiện đào ao, lên liếp, lập vườn trên đất canhtác, phá các công trình thủy lợi, điện, nước, đắp đập ngăn bờ làm ảnh hưởng sảnxuất chung, phá hoại kinh tế: đầu cơ, tích trữ, buôn lậu, …

5. Tăng cường bảo vệ tài sản củaNhà nước, tập thể (tập đoàn, hợp tác xã) và bà con nông dân lao đông: tập trungchống tham ô, ăn cắp ở các khâu vật tư nông nghiệp (phân, xăng, thuốc…), máymóc, lương thực.

6. Tăng cường xây dựng và bảo vệđội ngũ cán bộ cơ sở trong đó có lực lượng Công an xã, ấp và lực lượng bảo vệtrong các hợp tác xã và các tập đoàn. Kiên quyết khắc phục nhanh chóng mặt quanliêu, cửa quyền, ức hiếp quần chúng, hối lộ, tham ô của cán bộ, đảng viên, nhânviên huyện, xã, tập đoàn, hợp tác xã, tạo điều kiện phát huy mạnh mẽ quyền làmchủ tập thể của nông dân lao động. Phát động đấu tranh có hiệu quả trước tiêntrong đội ngũ đảng viên, cán bộ, công nhân viên, ban quản lý tập đoàn, hợp tácxã. Qua đó thanh lọc và có kế hoạch tăng cường, bảo vệ tốt đội ngũ cán bộ cơsở.

7. Biện pháp thực hiện:

a) Phải gắn chặt công tác bảo vệcải tạo nông nghiệp với phong trào hợp tác hóa và sản xuất nông nghiệp: vấn đềmấu chốt là các ban, ngành liên quan từ thành, huyện, quận đến xã, phường phảinắm vững và quán triệt cao chủ trương, chánh sách cải tạo nông nghiệp của Đảngvà Nhà nước trên các mặt: mục đích, ý nghĩa, bước đi, hình thức, nguyên tắc,quy mô, điều kiện, chánh sách, phương châm xây dựng tập đoàn, hợp tác xã.

+ Dưới sự lãnh đạo toàn diện củacấp ủy tại chỗ, chánh quyền các cấp đóng vai trò tổ chức chỉ đạo, phối hợp cácban , ngành thực hiện các nhiệm vụ trên.

+ Ngành trực tiếp làm tham mưucho cấp ủy và Ủy ban Nhân dân các cấp là Ban cải tạo nông nghiệp và lực lượngcông an.

b) Trên cơ sở nắm vững chủtrương, chánh sách của Đảng và pháp luật Nhà nước, phải đi sâu, nắm chặt tìnhhình: Qua đó phân loại đối tượng, thành phần, thống kê, phân tích nghiên cứu cóhệ thống các vụ, việc, các hiện tượng diễn biến phức tạp để có kế hoạch biệnpháp xử lý thỏa đáng và kịp thời. Cần lưu ý: việc xác định đối tượng, thànhphần phải xem xét kỹ, nhất thiết phải thông qua cấp ủy địa phương và tham khảoý kiến của quần chúng tốt.

+ Đối với loại phản cách mạng,các tổ chức chống phá hợp tác hóa nông nghiệp thì kiên quyết trấn áp bằng nhiềuhình thức kể cả việc đưa ra quần chúng đấu tranh phê phán; tập trung cải tạolao động và xử lý bằng luật pháp.

+ Đối với thành phần bóc lột,kiên quyết xóa phần bóc lột theo chánh sách (quyết định số 188-CP ngày25-9-1978 và quyết định 318-CP ngày 14-12-1978 của Hội đồng Chánh phủ).

+ Đối với các loại tội phạm hìnhsự, căn cứ vào mức độ vi phạm mà xử lý theo pháp luật hiện hành.

+ Đối với các phản ứng tiêu cựccủa nông dân lao động, cấp ủy và chánh quyền địa phương phải kiểm tra việc thựchiện các chánh sách của Đảng và Nhà nước đối với bà con ra sao? Sai, đúng chỗnào? Để khắc phục thiếu sót kịp thời và giáo dục bà con nông dân uốn nắn mặtsai với phương châm, kiên quyết thuyết phục, giáo dục cho bà con nhận rõ, phấnkhởi đi vào làm ăn tập thể. Những phần tử quá lạc hậu nên đưa ra quần chúng gópý xây dựng, phê phán tư tưởng và hành động sai có lý có tình.

+ Mọi biện pháp xử lý phải làmnhanh chóng và kịp thời thông báo kết quả ra quần chúng để có tác dụng giáo dụcchung.

c) Công tác bảo vệ tài sản củaNhà nước, tập thể và của nông dân lao động:

+ Xây dựng cho được chế độ, nộiquy bảo vệ tài sản ở từng tập đoàn, hợp tác xã và các đơn vị vật tư nôngnghiệp, kho tàng và các cơ quan quản lý.

+ Tập đoàn, hợp tác xã phải thựchiện tốt chế độ 5 công khai, trong đó hết sức chú ý đến chế độ công khai vậttư, tiền vốn. Các cấp ủy, Ủy ban phải thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chếđộ công khai và có biện pháp giải quyết kịp thời. Đi đôi việc xử lý các hànhđộng tham ô, ăn cắp bằng biện pháp hành chánh, cần thực hiện dần chế độ tráchnhiệm vật chất đối với từng cá nhân và tổ chức.

d) Tăng cường phát động phongtrào bảo vệ an ninh Tổ quốc, tấn công chánh trị và cải tạo tại chỗ các loại đốitượng, phải gắn nội dung phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác phát độngquần chúng tấn công chánh trị, cải tạo chỗ các loại đối tượng vào công cuộc vậnđộng cải tạo và sản xuất nông nghiệp tại từng địa phương, từng tập đoàn, hợptác xã. Đồng thời phải gắn chặt và tiến hành đồng bộ với việc thực hiện Chỉ thị44 của Thành ủy ở vùng nông thôn ngoại thành.

- Cần phát hiện và phát huygương người tốt việc tốt để động viên khen thưởng kịp thời, đồng thời quan tâmbồi dưỡng, xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt cho phong trào, đặc biệt là đảmbảo trong ban chấp hành của mỗi đoàn thể, mỗi ban quản lý tập đoàn, quản trịhợp tác xã phải lựa chọn phân công một đồng chí đảng viên hoặc đoàn viên tốt,tích cực làm ủy viên chuyên lo công tác bảo vệ, có kế hoạch bồi dưỡng để cácđồng chí này phát huy vai trò, hoàn thành tôt nhiệm vụ.

- Trong quá trình chỉ đạo mỗiquận, huyện, phường, xã phải chọn một số điểm để tập trung chỉ đạo rút kinhnghiệm nhằm xây dựng và nhân điển hình, Ủy ban Nhân dân thành phố chọn xã BìnhMỹ huyện Củ Chi và xã Phước Long huyện Thủ Đức để tập trung chỉ đạo.

e) Nhanh chóng củng cố thêmngành công an nhất là cấp huyện, xã: Tổ chức bộ phận chuyên trách để làm lựclượng nòng cốt cho công tác bảo vệ phục vụ cải tạo nông nghiệp về mặt tổ chứcnội bộ ngành:

+ Các bộ phận bảo vệ chánh trị,bảo vệ kinh tế, bảo vệ nội bộ, cảnh sát hình sự cùng cấp phải phối hợp chặt chẽnhau để thống nhất đánh giá, biện pháp và cách xử lý.

+ Tích cực dựa vào quần chúngxây dựng mạng lưới làm chỗ dựa cho công cuộc bảo vệ cải tạo nông nghiệp và giữgìn trật tự trị an ở nông thôn.

8. Phân công và tổ chức thựchiện:

a) Cấp thành:

+ Ban Cải tạo nông nghiệp cónhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức, chỉ đạo phong trào hợp tác hóanông nghiệp ngoại thành. Có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Sở công an, cấpủy, chánh quyền địa phương và các đoàn thể để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên.

+ Sở Công an làm cơ quan thammưu giúp Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức chỉ đạo thực hiện và kiểm tra, đônđốc việc thực hiện các nhiệm vụ của công tác bảo vệ cải tạo nông nghiệp ngoạithành, có nhiệm vụ bồi dưỡng, hướng dẫn và chỉ đạo chặt chẽ nghiệp vụ chuyênmôn cho các ngành các cấp dưới.

+ Các ngành thanh tra, Viện Kiểmsát nhân dân, kết hợp chặt chẽ với công an tập trung giải quyết kịp thời cácđơn khiếu tố, điều tra xử lý các vi phạm để tăng cường pháp chế xã hội chủnghĩa.

+ Ngành văn hóa thông tin phátthanh và truyền hình có kế hoạch tuyên truyền rộng rãi trên đài, báo các chủtrương, chánh sách, pháp luật đến tận cơ sở và bà con nông dân, động viên quầnchúng tích cực tham gia cải tạo và sản xuất nông nghiệp, đưa sinh khí mới vàosinh hoạt, đời sống hàng ngày ở nông thôn.

b) Cấp huyện, quận, phường, xã:

+ Chánh quyền phải trực tiếp tổchức và chỉ đạo toàn diện, làm quán triệt cho từng xã, ấp, tập đoàn, hợp tác xãvà nông dân lao động. Huy động lực lượng địa phương để giải quyết từng yêu cầutrong từng thời gian nhất định, chọn và chỉ đạo để rút kinh nghiệm nhằm thựchiện tốt nhiệm vụ đề ra.

+ Đoàn thanh niên, Hội phụ nữ vàtổ chức nông hội ở mỗi huyện, quận, xã, phường, có kế hoạch phối hợp chặt chẽtrong việc phát dộng, giáo dục đoàn viên, hội viên của mình tinh thần làm chủtập thể, gương mẫu thực hiện chủ trương, chánh sách về cải tạo và bảo vệ côngcuộc hợp tác hóa nông nghiệp, mạnh dạn phát hiện và đấu tranh những biểu hiệntiêu cực, tham ô, trộm cắp, ức hiếp quần chúng và những biểu hiện chống đốicách mạng của các phần tử phản cách mạng và phần tử xấu.

+ Trước khi tiến hành triểnkhai, cấp ủy và Ủy ban Nhân dân huyện, xã phải tổ chức kiểm điểm, đánh giá đầyđủ tình hình, kết quả công tác bảo vệ phục vụ cải tạo nông nghiệp thời gian qua(1978 – 1979). Chọn điển hình tốt để phổ biến rút kinh nghiệm, có kế hoạch,biện pháp cụ thể để thực hiện chỉ thị này.

Sở Công an thành phố có kế hoạchcụ thể hướng dẫn các nơi tổ chức thực hiện và giúp Ủy ban Nhân dân thành phốtheo dõi, kiểm tra, đôn đốc chung và riêng cho các điểm. Trong quá trình thựchiện, các cấp, các ngành cần đảm bảo chế độ thỉnh thị, báo cáo về Ủy ban Nhândân thành phố và Sở Công an như quy định.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Minh Tánh