ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 06/CT-UB

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 3 năm 1982

CHỈ THỊ

VỀVIỆC VẬN ĐỘNG PHONG TRÀO NHÂN DÂN ĐÓNG GÓP TÀI CHÁNH CHO NHỮNG CÔNG TRÌNH LỚNCỦA NHÀ NƯỚC Ở CÁC TỈNH PHÍA NAM

Công trình xây dựng nhà máy thủyđiện Trị An và những công trình khác (công trình xây dựng đường sắt thành phốHồ Chí Minh - Mỹ Tho, mở rộng nhà máy xi măng Hà Tiên..) là những công trìnhtrọng điểm mang tính chất khu vực, có tầm quan trọng lớn đối với kinh tế, đờisống vật chất và văn hóa cũng như quốc phòng của nhiều tỉnh miền Nam. Chủ tịchHội đồng Bộ trưởng đã ban hành Chỉthị số 190/CT ngày 12-10-1981 về việc xây dựng nhà máy thủy điện Trị An ; Cáccông trình phụ của thủy điện Trị An đã bắt đầu khởi công xây dựng. Các côngtrình khác cũng đang được tích cực chuẩn bị về mặt thiết kế. Ban chấp hành Đảngbộ và Hội đồng nhân dân thành phố ta đã có nghị quyết về việc động viên nhândân thành phố cùng với Trung ương và nhân dân các tỉnh bạn, đóng góp sức ngườisức của cho công trình này.

Để biến ý chí và quyết tâm trànđầy của Trung ương, của Đảng bộ và nhân dân thành phố thành hành động cụ thể,trưc tiếp và thiết thực của mỗi người đối với các công trình lớn nói trên, thựchiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm : Trung ương, địa phương vànhân dân cùng làm “, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị :

1. Các cấp chánh quyền và tất cảcác ban, ngành, sở, các đơn vị Trung ương và địa phương phát động một phongtrào hành động cách mạng trong đông đảo quần chúng nhân dân ở các khối phố, ấp,phường, xã, trong cán bộ, công nhân, viên chức Nhà nước, trong lao động tậpthể, cá thể, và mọi tầng lớp nhân dân trong thành phố cũng như kiều bào củathành phố ở nước ngoài cùng nhau thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật,cải tiến tổ chức, quản lý, phát triển sản xuất, kinh doanh, tăng năng suất laođộng, thực hành tiết kiệm về các mặt, tạo ra nguồn tài chánh để đóng góp vàoviệc xây dựng các công trình lớn của Nhà nước ở các tỉnh phía Nam.

Trong năm 1982, toàn thể nhândân thành phố phấn đấu để có thể đóng góp được 200 triệu đồng cho các côngtrình này. Sang những năm sau, khi kinh tế và đời sống của nhân dân ta đượcnâng lên thì mục tiêu phấn đầu thể hiện ở mức huy động tài chánh cũng sẽ đượcnâng lên.

2. Về các hình thức và biện phápvận động : các cấp, các ngành cần vận dụng hình thức vận động thật linh hoạtcho phù hợp với từng địa phương, từng đơn vị cơ sở, từng tầng lớp nhân dân vàtừng người (già trẻ, gái trai, lương giáo, đơn vị sản xuất, kinh doanh, đơn vịhành chánh, sự nghiệp v.v...) làm cho mọi người nhận thức đầy đủ ý nghĩa và tầmquan trọng của các công trình xây dựng, phát huy sáng kiến, nô nức tham giađóng góp vào các công trình, coi đây là hành động thiết thực tham gia vào sựnghiệp công nghiệp hóa đất nước.

Trước mắt, tổ chức huy động tàichánh dưới các hình thức sau đây :

a/ Tổ chức lạc quyên ủng hộ côngtrình xây dựng : mọi người dân (bao gồm đồng bào trong nước và kiều bào ở nướcng oài ) và tập thể đều có thể đóng góp tiền, chủ yếu trích từ số tiền tiếtkiệm của cá nhân và gia đình, từ các khoản thu do tăng năng suất, lao động thêmgiờ, tổ chức các buổi lao động xã hội chủ nghĩa, và các hoạt động kinh tế vàvăn hóa khác, tùy hoàn cảnh và tính chất của từng cơ quan, đơn vị, để gây quỹủng hộ các công trình.

b/ Vận động đơn vị, cá nhân vàtập thể, đồng bào trong nước và kiều bào ở nước ngoài tham gia đóng góp dướihình thức cho vay mượn vốn. Số tiền vay mượn sau này sẽ được hoàn trả lại.

c/ Tổ chức những đợt xổ số kiếnthiết đặc biệt, mở rộng các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lấytiền đóng góp cho các công trình.

Dù vận dụng hình thức huy độngnào cũng phải thực hiện đúng nguyên tắc tự nguyện đóng góp, không gò ép về mứcđóng góp và hình thức đóng góp.

Các đơn vị quốc doanh tuyệt đốikhông được lấy quỹ của Nhà nước để đóng góp dưới bất cứ hình thức nào.

3. Tổ chức đóng góp và thu nhận:

- Tất cả các tập thể, đơn vị ởcác quận nội thành trực tiếp liên hệ, đóng góp tại địa điểm giao dịch thốngnhất của thành phố đặt ở cơ quan Sở Tài chánh thành phố (số 142 Xô Viết NghệTĩnh, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh).

Riêng ở 6 huyện ngoại thành, đểthuận tiện cho đồng bào đi lại, Ban Tài chánh Huyện tổ chức một nơi tiếp nhậntiền đóng góp.

Các đơn vị quốc doanh, tập thể,có thể đóng góp bằng séc chuyển khoản hoặc séc định mức, các cơ quan thu nhậnchịu trách nhiệm làm thủ tục cần thiết.

4. Thành lập “Ban Vận động đónggóp xây dựng các công trình lớn của Nhà nước ở các tỉnh phía Nam”. Dưới sự lãnhđạo của cấp ủy Đảng và trên cơ sở hiệp thương với Mặt trận tổ quốc và các đoànthể, Ủy ban nhân dân thành phố ra quyết định thành lập Ban Vận động ở cấp thànhphố với các thành phần sau :

Đại diện Ủy ban Mặt Trận Tổ quốcthành phố làm Trưởng Ban vận động, đại diện Ban chấp hành các đoàn thể, Liênhiệp Công đoàn thành phố, Thành đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội liênhiệp Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ban Liên lạc công thương, Hội trí thức yêunước, Ban Liên lạc Công giáo, Phật giáo, Ban Liên lạc Việt kiều của thành phố ;lãnh đạo các ngành: Tài chánh, Ngân hàng, Văn hóa thông tin, Sở Ăn uống vàKhách sạn, Bộ Tư lệnh quân khu 7, Bộ Tư lệnh thành phố, Công an thành phố.

Trên cơ sở hiệp thương với Ủyban Mặt trận và Ban Chấp hành các đoàn thể cấp quận, huyện, phường, xã (chú ýmời một số cá nhân tiêu biểu của ngành, giới) Ủy ban nhân dân quận, huyện,phường, xã ra quyết định thành lập Ban vận động với những thành phần tương tự ởcấp quận, huyện, phuờng, xã.

Danh sách Ban vận động ở cấpthành phố và quận, huyện, phường, xã phải được công bố cho nhân dân địa phươngrõ.

Ở các cơ quan, đơn vị, xí nghiệpTrung ương trên địa bàn thành phố và các cơ quan đơn vị của địa phương thuộccác sở, ban, ngành, và đoàn thể, thủ trưởng cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ tráchtổ chức cuộc vận động trên cơ sở phối hợp với các đoàn thể và dưới sự lãnh đạocủa cấp ủy Đảng, không thành lập Ban vận động.

Sở Tài chánh chịu trách nhiệm dựthảo bản hướng dẫn hoạt động cụ thể củ Ban vận động ở cấp thành phố và quận,huyện, phường, xã đảm bảo thực hiện đúng các điểm 1, 2 và 3 của chỉ thị này.Nội dung bản hướng dẫn phải lưu ý nêu cao yêu cầu động viên, giáo dục quầnchúng về tinh thần yêu nước, tinh thần làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, phấnkhởi với tiền đồ xán lạn của đất nước để các cá nhân và tập thể thi đua tự giáctự nguyện đóng góp ; đảm bảo có biên nhận cho từng cá nhân hoặc tập thể thamgia đóng góp ; có biện pháp đề phòng những phần tử xấu phá rối cuộc vận độngdưới các hình thức : quy định các hình thức kiểm tra, kiểm soát hoạt động quyêngóp ở các địa phương và đơn vị cơ sở, cũng như phải quy định những hình thứckhen thưởng kịp thời và công bố kết quả đóng góp của các cá nhân và tập thể đểđộng viên phong trào. Ủy ban nhân dân thành phố ban hành bản hướng dẫn hoạtđộng kèm theo quyết định thành lập Ban vận động.

Ủy ban nhân dân thành phố yêucầu Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Thủ trưởng các sở, ban, ngành quán triệttinh thần chỉ thị này, coi đây là một cuộc vận động cách mạng sâu rộng trongcác tầng lớp nhân dân, khẩn trương triển khai tổ chức thực hiện tốt cuộc vậnđộng để mọi công dân thể hiện được lòng yêu nước xã hội chủ nghĩa, tích cựctham gia đóng góp phần mình vào công trình tập thể lớn mang nhiều ý nghĩa sâusắc và thiết thực.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn