VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN
TỐI CAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2003/CT-VKSTC-VP

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2003

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC CỦA NGÀNHKIỂM SÁT NHÂN DÂN NĂM 2004

Năm 2004, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TWngày 2-1-2002 của Bộ Chính trị, thực hiện Nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinhtế - xã hội năm 2004 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ tư, quán triệt và triểnkhai thực hiện Bộ luật tố tụng hình sự mới, Viện kiểm sát nhân dân tối cao xácđịnh công tác trọng tâm của toàn ngành năm 2004 là: Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ vềtổ chức và hoạt động ngành Kiểm sát nhân dân; khẩn trương triển khai thực hiệnNghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự mới trong toànngành nâng cao trách nhiệm trong việc thực hành quyền công tố và kiểm sát cáchoạt động tư pháp; phối hợp với các cơ quan tư pháp đấu tranh có hiệu quả đốivới các tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, các tội phạm về tham nhũng, buônlậu, ma tuý và các loại tội phạm có tổ chức, bảo đảm việc áp dụng các biện phápngăn chặn và việc điều tra, truy tố, xét xử, quản lý và giáo dục người chấphành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, khônglàm oan người vô tội; nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết cácvụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việckhác theo quy định của pháp luật; tăng cường công tác kiểm sát thi hành án,phối hợp với các cơ quan chức năng có biện pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành cácbản án, quyết định về hình sự, dân sự đã có hiệu lực pháp luật nhưng chưa đượcthi hành; quản lý chặt chẽ và giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo thuộctrách nhiệm của Viện kiểm sát, tiến hành kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tốcáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp. Củng cố và tăng cườngnăng lực hoạt động cho các Viện kiểm sát, nhất là đối với cấp huyện, xây dựngngành Kiểm sát nhân dân trong sạch, vững mạnh.

I- CÁC NHIỆM VỤ VỀ THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ VÀKIỂM SÁT HOẠT ĐỘNG TƯ PHÁP

1- Về thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt độngtư pháp trong lĩnh vực hình sự

* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điềutra các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp phối hợp chặt chẽ với các ngànhnắm chắc thông tin về tội phạm, giải quyết kịp thời, chính xác các tin báo, tốgiác về tội phạm; chấp hành nghiêm chỉnh chế độ trực nghiệp vụ, bảo đảm pháthiện và xử lý kịp thời mọi hành vi phạm tội; kiểm sát chặt chẽ việc khởi tố vụán, khởi tố bị can, bảo đảm việc khởi tố vụ án, khởi tố bị can có căn cứ vàđúng pháp luật. Từ ngày 1/7/2004 các Viện kiểm sát thực hiện việc phê chuẩn quyếtđịnh khởi tố bị can theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới.

Lãnh đạo Viện kiểm sát các cấp phân công Kiểm sátviên kiểm sát điều tra, theo dõi chặt chẽ quá trình điều tra để chủ động đề rayêu cầu điều tra ngay từ khi khởi tố vụ án, hạn chế đến mức thấp nhất các trườnghợp khởi tố bị can sai, sau đó đình chỉ điều tra do bị can không phạm hoặc đìnhchỉ điều tra để lọt tội phạm. Đối với những trường hợp đình chỉ do khởi tố oanhoặc đình chỉ dẫn đến lọt tội thì tập thể lãnh đạo Viện phải nghe kỹ, tìm ranguyên nhân, trách nhiệm để kiểm điểm, xử lý nghiêm túc. Đối với các vụ ántrọng điểm phức tạp, Viện trưởng Viện kiểm sát phải trực tiếp chỉ đạo thực hànhquyền công tố và kiểm sát điều tra ngay từ đầu và trong suốt quá trình giảiquyết vụ án. Đối với những vụ trọng án không quả tang, cần khám nghiệm hiệntrường để thu thập chứng cứ thì lãnh đạo Viện kiểm sát phải trực tiếptham gia. Viện kiểm sát các cấp phải theo dõi chặt chẽ tiến độ giải quyết vụ ánđể có những biện pháp bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố đúng thẩm quyền, đúngthời hạn luật định, hạn chế đến mức thấp nhất việc để quá thời hạn điều tra vàthời hạn truy tố.

Viện kiểm sát các cấp cần nâng cao trách nhiệm trongviệc quyết định và phê chuẩn quyết định áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhấtlà các biện pháp bắt, tạm giữ, tạm giam, bảo đảm việc áp dụng, thay đổi, huỷ bỏcác biện pháp ngăn chặn có căn cứ, đúng pháp luật. Đối với các trường hợp phứctạp, khó khăn trong việc xác định căn cứ để quyết định hoặc phê chuẩn việc ápdụng các biện pháp ngăn chặn thì Viện trưởng Viện kiểm sát trực tiếp xem xét,quyết định.

Theo Nghị quyết của Quốc hội về việc thi hành Bộluật tố tụng hình sự, từ ngày 1/7/2004 những Toà án cấp huyện đủ điều kiện sẽ thựchiện việc tăng thẩm quyền xét xử. Theo tinh thần đó, ở những nơi Toà án cấp huyệnthực hiện thẩm quyền xét xử mới thì Viện kiểm sát cũng thực hiện việc tăng thẩmquyền khi thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnhvực hình sự. Do vậy, đối với những Viện kiểm sát này, từ ngày 1/7/2004 thựchiện các quy định về việc quyết định và phê chuẩn lệnh tạm giam, gia hạn tạmgiam, gia hạn điều tra theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới. Đối vớinhững Viện kiểm sát cấp huyện chưa thực hiện việc tăng thẩm quyền thì vẫn thựchiện các thẩm quyền này theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 1988.

Các Viện kiểm sát phải nâng cao trách nhiệm trongviệc bắt khẩn cấp để bảo đảm việc bắt khẩn cấp có căn cứ và đúng pháp luật. Kểtừ 1/7/2004 các Viện kiểm sát thực hiện nghiêm túc quy định của Bộ luật tố tụnghình sự mới là trong trường hợp cần thiết, Viện kiểm sát trực tiếp gặp,hỏi người bị bắt trước khi xem xét, quyết định phê chuẩn hoặc không phê chuẩnlệnh bắt khẩn cấp.

Viện trưởng Viện kiểm sát các cấp chịu trách nhiệmvề những sai sót trong việc áp dụng các biện pháp ngăn chặn, nhất là các biệnpháp bắt, tạm giữ, tạm giam xảy ra ở địa phương mình. Phấn đấu không để xảy raviệc người bị tạm giam không có lệnh tạm giam hợp pháp.

Viện kiểm sát các cấp chủ động phối hợp với các cơquan tư pháp nhằm đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm. Tập trung đẩynhanh tiến độ giải quyết án, nhất là đối với những vụ án lớn, án trọng điểm vềtham nhũng. Nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, bảo đảm việc truy tốđúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợpViện kiểm sát truy tố oan. Khi quyết định truy tố đối với các vụ án xâm phạm anninh quốc gia, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng hoặc đối với các vụ án phức tạpvề chứng cứ, quan điểm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng khác nhau hay các vụán được dư luận đặc biệt quan tâm thì cần đưa ra tập thể lãnh đạo Viện hoặc Uỷban kiểm sát xem xét và Viện trưởng phải là người quyết định việc truy tố. Hạnchế đến mức thấp nhất việc Toà án trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để yêu cầu điềutra bổ sung. Đối với các vụ án do Toà án trả lại yêu cầu điều tra bổ sung cầnkịp thời kiểm tra, phân tích rõ lý do hoàn trả, xác định đúng, sai để có biệnpháp xử lý, đồng thời, làm rõ nguyên nhân của việc trả hồ sơ để khắc phục.

Từ ngày 1/7/2004, các Viện kiểm sát thực hiện theoquy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới về thẩm quyền ra quyết định đình chỉ.Theo đó, tất cả các quyết định đình chỉ điều tra sẽ do cơ quan điều tra thựchiện, Viện kiểm sát chỉ xem xét, quyết định đình chỉ vụ án sau khi Cơ quan điềutra đã kết thúc điều tra chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát đề nghị truy tố. Đốivới các vụ án do cơ quan điều tra đình chỉ điều tra, sau khi nhận được hồ sơ vụán cùng quyết định đình chỉ điều tra của Cơ quan điều tra, nếu thấy quyết địnhđình chỉ điều tra có căn cứ thì Viện kiểm sát trả lại hồ sơ vụ án cho Cơ quanđiều tra để giải quyết theo thẩm quyền. Nếu thấy quyết định đình chỉ điều trakhông có căn cứ thì Viện kiểm sát ra quyết định huỷ bỏ quyết định đình chỉ điềutra và yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra; nếu thấy đủ căn cứ để truytố thì huỷ bỏ quyết định đình chỉ điều tra và ra quyết định truy tố.

Viện kiểm sát cấp tỉnh quản lý chặt chẽ số án đìnhchỉ, nhất là số án đình chỉ do bị can không phạm tội của cấp mình và cấp huyệnđể báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, đồng thời tiến hành kiểm điểm, làmrõ trách nhiệm của những cá nhân, đơn vị đã để xảy ra oan hoặc đình chỉ khôngđúng dẫn đến bỏ lọt tội phạm. Viện kiểm sát các cấp phối hợp với cơ quan điềutra xác định rõ thực trạng việc khởi tố, điều tra sau đó đình chỉ điều tra dobị can không phạm tội để bàn biện pháp khắc phục, nhất là các trường hợp hìnhsự hoá các quan hệ dân sự, kinh tế; có biện pháp quản lý và thường xuyên yêucầu cơ quan điều tra hoặc tự mình rà soát số vụ án tạm đình chỉ điều tra để kịpthời phục hồi điều tra khi có đủ căn cứ.

* Công tác điều tra của cơ quan điều tra thuộc Việnkiểm sát nhân dân tối cao:

Cục điều tra có trách nhiệm tiếp nhận, thu thập vàxác minh các tin báo, tố giác về một số loại tội xâm phạm hoạt động tư pháp thuộcthẩm quyền điều tra của mình. Viện kiểm sát các cấp, các đơn vị thuộc Viện kiểmsát nhân dân tối cao trong phạm vi hoạt động của mình có trách nhiệm thông báongay cho Cục điều tra những thông tin tội phạm thuộc thẩm quyền điều tra củaCục điều tra. Khi xử lý tin báo, tố giác về tội phạm, Cục điều tra phải xemxét, quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án theo quy định của pháp luật vàthông báo cho các cơ quan, đơn vị, cá nhân đã cung cấp thông tin tội phạm vềquyết định của mình. Nâng cao hơn nữa chất lượng công tác điều tra, bảo đảm cácvụ án đã khởi tố đều được truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.Cục điều tra có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện Quy chế 144/ QĐ-ĐT/2003ngày 7/11/2003 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về xử lý tin báo, tố giác tộiphạm thuộc thẩm quyền điều tra của cơ quan điều tra Viện kiểm sát nhân dân tốicao và dự báo tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp để tham mưu với Viện trưởngViện kiểm sát nhân dân tối cao về các biện pháp tăng cường công tác thực hànhquyền công tố, đấu tranh phòng chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp.

* Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xétxử các vụ án hình sự:

Viện kiểm sát các cấp cần có biện pháp nâng cao chấtlượng thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên toà. Kiểm sát viênđược phân công thực hành quyền công tố tại phiên toà cần nghiên cứu kỹ hồ sơ,chuẩn bị trước đề cương thẩm vấn, tranh luận, dự thảo luận tội hoặc kết luận.Tại phiên toà Kiểm sát viên phải chủ động trong việc tham gia thẩm vấn, tranhluận theo tinh thần của Nghị quyết 08-NQ/TW của Bộ Chính trị và Bộ luật tố tụnghình sự mới. Trong quá trình xét xử nếu có tình tiết mới phát sinh làm cho việcđánh giá tính chất vụ án thay đổi cơ bản so với trước thì Kiểm sát viên thựchành quyền công tố tại phiên toà kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện xem xét, quyếtđịnh. Trong trường hợp không thể báo cáo được thì Kiểm sát viên tự quyết địnhvà thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và Quy chế Kiểm sát xétxử hình sự. Phải kịp thời kháng nghị đối với những bản án, quyết định của Toàán có vi phạm pháp luật, bảo đảm việc kháng nghị có căn cứ, đúng pháp luật.

Cần có các biện pháp nhằm khắc phục tình trạng Việnkiểm sát truy tố, Toà án tuyên không phạm tội. Đối với các trường hợp Toà ántuyên không phạm tội cần phân tích cụ thể từng trường hợp theo mỗi giai đoạn xétxử ở từng cấp. Nếu Toà án tuyên không phạm tội là không đúng thì Viện kiểm sátphải kịp thời kháng nghị. Tất cả các trường hợp Toà án tuyên không phạm tội cầnđược quản lý chặt chẽ, báo cáo đầy đủ lên Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp vàViện kiểm sát nhân dân tỉnh, thành phố phải tổng hợp báo cáo lên Viện kiểm sátnhân dân tối cao. Viện trưởng các Viện thực hành quyền công tố và kiểm sát xétxử phúc thẩm báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về những trườnghợp Toà phúc thẩm Toà án nhân dân tối cao tuyên không phạm tội. Vụ thực hànhquyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ cáctrường hợp Toà án tuyên không phạm tội ở các giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm,giám đốc thẩm, trong đó phân tích rõ các trường hợp Viện kiểm sát đã khángnghị, không kháng nghị, các trường hợp Toà án chấp nhận kháng nghị, không chấpnhận kháng nghị để báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong trườnghợp Toà án tuyên không phạm tội thuộc trường hợp oan theo quy định tại Nghịquyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thì phải kịp thời kiểm điểm, làm rõtrách nhiệm của đơn vị và cá nhân để xem xét, xử lý. Vụ 3 Viện kiểm sát nhân dântối cao giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao theo dõi, chỉ đạo việc kiểmđiểm các trường hợp để xảy ra oan do Toà án tuyên không phạm tội.

Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hìnhsự có trách nhiệm theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra về nghiệpvụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự; sơ kết, tổngkết công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử các vụ án hình sự củaViện kiểm sát các cấp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tốicao. Trong quý I năm 2004 Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sựphối hợp với các cơ quan và đơn vị hữu quan tiến hành sơ kết hai năm tổ chứccác phiên toà theo tinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó hướngdẫn các Viện kiểm sát địa phương thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơthẩm các vụ án hình sự theo đúng tinh thần của Nghị quyết 08 và các quy địnhcủa Bộ luật tố tụng hình sự.

Về việc thực hiện Nghị quyết 388/2003/NQ-UBTVQH11 ngày 17/3/2003 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội:

Viện kiểm sát các cấp tổ chức quán triệt tới tấtcả cán bộ, Kiểm sát viên Nghị quyết 388 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về bồi thườngthiệt hại cho người bị oan do người có thẩm quyền trong hoạt động tố tụng hìnhsự gây ra và Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện Nghị quyết trên khi Thôngtư được ban hành. Trong quý 1 năm 2004, Viện kiểm sát các cấp hoàn thành việckiểm điểm trách nhiệm và xử lý cán bộ có liên quan tới các trường hợp đình chỉdo bị can không phạm tội thuộc trách nhiệm của Viện kiểm sát và các trường hợpViện kiểm sát truy tố oan dẫn đến Toà án tuyên không phạm tội của năm 2002 vànăm 2003 để báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Việc xử lý phải thực hiệnnghiêm túc, tránh xuê xoa, hình thức. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sátđiều tra án hình sự có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo lãnhđạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện Nghị quyết 388 của Việnkiểm sát nhân dân các cấp.

* Công tác kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quảnlý và giáo dục người chấp hành án phạt tù:

Tăng cường kiểm sát thường kỳ và bất thường tại nhàtạm giữ, trại tạm giam và trại giam nhằm bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, quảnlý và giáo dục người chấp hành án phạt tù theo đúng quy định của pháp luật. Việnkiểm sát cấp huyện hàng ngày kiểm sát nhà tạm giữ, báo cáo Viện kiểm sát cấptỉnh về số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam và kết quả xử lý. Viện kiểm sát cấptỉnh, thành phố hàng tuần kiểm sát trại tạm giam, quản lý, theo dõi và báo cáoViện kiểm sát nhân dân tối cao về tình hình bắt giữ, xử lý trong tuần. Viện trưởngViện kiểm sát các cấp trực tiếp kiểm sát nhà tạm giữ, trại tạm giam, trại giamtheo quy định tại Chỉ thị số 03/2002/CT-VKSTC ngày 23/1/2002 và Chỉ thị số 02/2003/CT-VKSTC ngày 9/1/2003 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Quản lý chặtchẽ số người bị bắt, tạm giữ, tạm giam, người chấp hành án phạt tù, phát hiệnkịp thời các trường hợp sắp hết hạn tạm giữ, tạm giam để thông báo cho cơ quantiến hành tố tụng kịp thời giải quyết. Nếu thấy việc tạm giữ, tạm giam không cócăn cứ và trái pháp luật thì ra quyết định trả tự do cho người đã bị tạm giữ,tạm giam theo quy định của pháp luật, kiên quyết khắc phục tình trạng để quáhạn tạm giữ, tạm giam. Kịp thời phát hiện các vi phạm trong quá trình tạm giữ,tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành án phạt tù để kháng nghị, kiếnnghị yêu cầu khắc phục. Các trường hợp có dấu hiệu phạm tội phải được xem xét,khởi tố, điều tra theo quy định của pháp luật.

2- Về kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự,hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quyđịnh của pháp luật:

Viện kiểm sát nhân dân các cấp tiếp tục quán triệttinh thần và nội dung Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 về công táckiểm sát giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinhtế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Tập trung làm tốtcông tác kiểm sát việc lập hồ sơ đối với các vụ án mà Toà án đưa ra xét xử,nhằm giải quyết đúng đắn vụ án. Viện kiểm sát các cấp cử Kiểm sát viên tham giatất cả các phiên toà xét xử các vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính,kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật.

Các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố, Vụ kiểm sát việcgiải quyết các vụ án dân sự và Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính,kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong phạm vithẩm quyền có trách nhiệm xem xét các báo cáo và đơn đề nghị kháng nghị giámđốc thẩm, nếu thấy có căn cứ kháng nghị thì tiến hành kháng nghị kịp thời, khắcphục tình trạng để kéo dài hoặc hết thời hiệu kháng nghị đối với các bản án đãcó hiệu lực pháp luật mà có vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Nâng cao chất lượng kháng nghị của Viện kiểm sátđối với các bản án, quyết định về dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh tế, lao động,hành chính và những việc khác theo quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhândân các tỉnh, thành phố quản lý chặt chẽ các trường hợp đã kháng nghị của Việnkiểm sát cấp mình và Viện kiểm sát cấp dưới để tổng hợp báo cáo lên Viện kiểmsát nhân dân tối cao. Viện kiểm sát cấp trên phải thông báo cho Viện kiểm sátcấp dưới biết về kết quả kháng nghị theo đề nghị của Viện kiểm sát cấp dưới.

Viện kiểm sát các cấp cần tăng cường công tác tổngkết rút kinh nghiệm, bồi dưỡng nghiệp vụ để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ,Kiểm sát viên thực hiện công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự, hônnhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quyđịnh của pháp luật.

3- Về kiểm sát thi hành án:

- Trong lĩnh vực thi hành án hình sự:

Tăng cường phối hợp với các ngành Công an, Toà ánđể quản lý và nắm chắc các trường hợp người bị kết án phạt tù có hiệu lực từ 01/12/2003chưa thi hành án để tổ chức thi hành theo đúng quy định của pháp luật. Đồngthời, phối hợp với các ngành hữu quan tổ chức rà soát, phân loại và có biệnpháp giải quyết một cách cơ bản các bản án, quyết định về hình sự đã có hiệulực pháp luật nhưng chưa được thi hành, nhất là số có hiệu lực pháp luật từ năm2003 trở về trước; khắc phục những vướng mắc trong việc thi hành án, đặc biệtlà đối với những đối tượng bị phạt tù mà bản án đã có hiệu lực pháp luật nhưngcòn ở ngoài xã hội.

Quản lý chặt chẽ những trường hợp được tạm đình chỉthi hành án và hoãn thi hành án phạt tù, khi thấy không còn điều kiện để tạmđình chỉ hoặc hoãn thi hành án thì yêu cầu cơ quan thi hành án tổ chức thi hànhngay. Tăng cường kiểm sát việc thi hành án đối với các trường hợp được hưởng ántreo, bị phạt cải tạo không giam giữ và việc thi hành các hình phạt bổ sung,kịp thời phát hiện và kiến nghị khắc phục những vi phạm, đảm bảo việc thi hànhán được nghiêm chỉnh, đúng pháp luật. Vụ kiểm sát thi hành án tổng hợp tìnhhình kiểm sát việc thi hành án thuộc loại này để hướng dẫn các Viện kiểm sátđịa phương thực hiện. Tập trung làm tốt việc tổng kết 10 năm công tác kiểm sátthi hành án hình sự, trên cơ sở đó đề ra những giải pháp khắc phục những tồntại, yếu kém.

Viện kiểm sát các cấp tham gia đầy đủ việc xét miễn,giảm thời hạn chấp hành hình phạt và xoá án tích của Toà án, kịp thời đề nghịđưa ra khỏi danh sách những trường hợp không đủ điều kiện, bảo đảm việc xétmiễn, giảm thời hạn chấp hành hình phạt và việc xoá án tích đúng quy định củapháp luật.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các cấp và Thủtrưởng các đơn vị: Vụ 1, Vụ 2, Vụ 3, Vụ 4, Vụ 10, các Viện thực hành quyền côngtố và kiểm sát xét xử phúc thẩm thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao trực tiếptheo dõi, quản lý các trường hợp bị kết án tử hình qua từng giai đoạn tố tụngđể báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cục thống kê tội phạm có trách nhiệmtheo dõi, tổng hợp và định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối caovề vấn đề này.

- Trong lĩnh vực thi hành án dân sự, các loại ánvà việc khác theo quy định của pháp luật:

Viện kiểm sát các cấp phối hợp với các ngành hữuquan tổ chức rà soát, phân loại và có biện pháp giải quyết một cách cơ bản các bảnán, quyết định về dân sự, các loại án và các việc khác theo quy định của phápluật đã có hiệu lực nhưng chưa được thi hành. Việc phân loại, đưa vào diện cáctrường hợp không có điều kiện thi hành phải được kiểm sát chặt chẽ, bảo đảm đúngluật định. Có biện pháp giải quyết những vướng mắc trong việc thi hành nhữngbản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng không thi hành được.

Viện kiểm sát các cấp tăng cường kiểm sát việc tuântheo pháp luật trong việc thi hành án của cơ quan thi hành án, Chấp hành viên,các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan và kiểm sát việc giảiquyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc thi hành án, kiểm sát 100% các trườnghợp cưỡng chế thi hành án, tăng cường kiểm sát việc thu, chi tiền thi hành án,nhất là các khoản thu cho ngân sách và kiểm sát thi hành án các vụ việc dưới500.000 đồng tại cấp xã, phường. Qua công tác kiểm sát thi hành án chú ý pháthiện vi phạm trong việc thi hành án để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu sửa chữa,khắc phục.

4- Về giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộctrách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại,tố cáo về các hoạt động tư pháp của các cơ quan tư pháp:

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân các địa phương,Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao phải quản lýchặt chẽ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc giải quyết khiếu nại, tố cáothuộc trách nhiệm của đơn vị mình, bảo đảm việc tiếp nhận, giải quyết khiếu nại,tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Viện kiểm sát nhân dân các cấp chủđộng phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc giải quyết các khiếu nại, tốcáo về hoạt động tư pháp theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trungương.

Thực hiện nghiêm túc chế độ tiếp công dân đến khiếunại, tố cáo; bảo đảm tất cả các trường hợp khiếu nại, tố cáo đã giải quyết đềucó kết luận bằng văn bản để trả lời người khiếu nại, tố cáo. Tập trung giảiquyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, bức xúc, đơn do cáccơ quan Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đoàn đại biểu Quốc hội, đại biểuQuốc hội, Uỷ ban mặt trận Tổ quốc và các cơ quan báo chí chuyển đến. Tăng cườngkiểm sát việc giải quyết các khiếu nại, tố cáo về các hoạt động tư pháp của cáccơ quan tư pháp theo quy định của pháp luật.

Vụ khiếu tố có trách nhiệm phối hợp với các ngànhhữu quan và các đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tối cao đề xuất xây dựng Thông tưliên tịch hướng dẫn áp dụng Chương XXXV về khiếu nại tố cáo trong Bộ luật tốtụng hình sự mới; theo dõi, quản lý chặt chẽ kết quả giải quyết khiếu nại, tốcáo và kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan tư pháp trongtoàn ngành để định kỳ báo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

II- CÔNG TÁC XÂY DỰNG NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN.

1- Công tác tổ chức cán bộ:

Tiếp tục kiện toàn bộ máy làm việc theo quyết địnhvề tổ chức bộ máy của Viện kiểm sát nhân dân tối cao được Uỷ ban Thường vụ quốchội phê chuẩn; trình Uỷ ban Thường vụ Quốc hội xem xét, phê chuẩn về tổng biênchế và số lượng Kiểm sát viên các cấp; tiếp tục hoàn thành việc quy hoạch cánbộ lãnh đạo trong toàn ngành và thực hiện việc luân chuyển cán bộ theo Nghị quyết11 của Bộ Chính trị, điều động, bổ sung biên chế cho các đơn vị trọng điểm, cónhiều việc; kiện toàn tổ chức bộ máy ở một số Viện kiểm sát, nhất là đối vớinhững đơn vị mới được thành lập.

Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố phối hợpvới các cơ quan Toà án, Công an, Tư pháp ở địa phương rà soát, xác định các đơnvị cấp huyện đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền theo quy định của Bộluật tố tụng hình sự mới để đề xuất các ngành tư pháp ở Trung ương trình Uỷ banThường vụ Quốc hội xem xét, quyết định. Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sátđiều tra án hình sự, Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh,Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự, các Viện thực hành quyềncông tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm, Vụ tổ chức, cán bộ, Vụ kế hoạch - tàichính có trách nhiệm phối hợp giúp lãnh đạo Viện xác định những Viện kiểm sátnhân đân cấp huyện có đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền từ ngày 1/7/2004theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự mới. Việc phối hợp để xác định những đơnvị cấp huyện có đủ điều kiện thực hiện việc tăng thẩm quyền mới phải được tiếnhành ngay từ quý 2 năm 2004.

Sau khi có Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hộivề những đơn vị cấp huyện được thực hiện việc tăng thẩm quyền theo quy định củaBộ luật tố tụng hình sự mới, Vụ tổ chức, cán bộ có trách nhiệm phối hợp với Việnkiểm sát nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề xuất với Lãnhđạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao sắp xếp và điều động bổ sung cán bộ cho cácViện kiểm sát nhân dân cấp huyện được quyết định thực hiện việc tăng thẩm quyền.

Đẩy nhanh tiến độ hoàn chỉnh trình độ cử nhân luậtcho đội ngũ Kiểm sát viên, phấn đấu trong thời hạn sớm nhất tất cả Kiểm sátviên trong độ tuổi cần đào tạo đều có trình độ cử nhân luật theo đúng yêu cầucủa Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân và Pháp lệnh Kiểm sát viên Viện kiểmsát nhân dân nhưng vẫn phải bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác đã được đềra. Tiếp tục triển khai việc đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức về chính trị,nghiệp vụ kiểm sát, tin học, ngoại ngữ, quản lý nhà nước, chỉ đạo điều hành...cho đội ngũ cán bộ trong ngành, bảo đảm đáp ứng các tiêu chuẩn của từng chứcdanh cán bộ theo quy định của pháp luật. Khuyến khích việc bồi dưỡng và xâydựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên có chuyên môn giỏi ở các địa phương, đơn vị.Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức,ý thức tổ chức kỷ luật, bản lĩnh người cán bộ kiểm sát cho đội ngũ cán bộ, Kiểmsát viên trong ngành. Tăng cường xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vữngmạnh. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêmminh những cán bộ, Kiểm sát viên vi phạm kỷ luật và pháp luật, nhất là vi phạmpháp luật trong việc giải quyết các vụ án, gây thiệt hại đến lợi ích của Nhànước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.

Hai trường Cao đẳng Kiểm sát (ở Hà Nội và Thành phốHồ Chí Minh) tiếp tục làm nhiệm vụ đào tạo trình độ Cao đẳng kiểm sát đối vớisố đã tuyển sinh, tổ chức các lớp hoàn chỉnh kiến thức cử nhân luật, các lớpđào tạo nghiệp vụ kiểm sát cho cán bộ trong ngành theo chương trình đã được lãnhđạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định. Tiếp tục mở các lớp tập huấn vàbồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý, chỉ đạo điềuhành chuyên ngành cho cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý trong ngành, mở rộng quanhệ hợp tác quốc tế về công tác đào tạo và bồi dưỡng Kiểm sát viên. Vụ Tổ chứccán bộ có trách nhiệm chủ trì phối hợp với hai trường Cao đẳng Kiểm sát và cácđơn vị hữu quan xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai các lớp bồi dưỡng cán bộtrong năm 2004, trình Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối caoxem xét, quyết định vào quý 1 năm 2004.

2- Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành:

Bộ luật tố tụng hình sự được Quốc hội thông qua tháng12/2003 đã phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan tiến hành tố tụng ở từngcấp theo từng giai đoạn tố tụng, phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn của từng chứcdanh tố tụng Trong quý 2 năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân tối cao sẽ phối hợpvới các cơ quan tư pháp ở Trung ương biên soạn tài liệu tổ chức tập huấn chocán bộ, Kiểm sát viên, Điều tra viên, Thẩm phán, Chấp hành viên trên toàn quốc.Trên cơ sở đó, Viện kiểm sát các cấp phải quán triệt tới toàn thể cán bộ, Kiểmsát viên đơn vị mình nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát theo quy định của Bộluật tố tụng hình sự mới để thực hiện có hiệu quả chức năng thực hành quyềncông tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự. Từ ngày 1/7/2004các Viện kiểm sát thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật tốtụng hình sự mới (đối với việc tăng thẩm quyền của Toà án cấp huyện và tương ứnglà tăng thẩm quyền của Viện kiểm sát cấp huyện ở từng địa phương sẽ thực hiệntheo Nghị quyết riêng của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội).

Sau khi Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương cóChương trình hành động năm 2004, Viện kiểm sát nhan dân tối cao tổ chức quán triệtvà đề ra chương trình cụ thể của ngành Kiểm sát nhân dân thực hiện các côngviệc theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tốicao tiếp tục rà soát, nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức, hoạt động củađơn vị và các Quy chế nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ do Hiến pháp, Luật tổchức Viện kiểm sát nhân dân năm 2002 và Bộ luật tố tụng hình sự mới quy định,đặc biệt Quy chế thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơthẩm án hình sự; hoàn thành Quy chế về mối quan hệ phối hợp giữa các đơn vịtrực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Viện kiểm sát nhân dân tỉnh,thành phố; xây dựng Quy chế về công tác đối ngoại nhằm tăng cường quản lý côngtác đối ngoại của ngành Kiểm sát nhân dân. Toàn ngành tiếp tục thực hiện Quychế dân chủ ở cơ sở; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hộinghị lần thứ 8 khoá IX về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; thựchiện nghiêm chỉnh Pháp lệnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Pháp lệnhchống tham nhũng và Pháp lệnh về cán bộ công chức trong ngành Kiểm sát nhândân.

Cùng với việc tuân thủ các quy định của pháp luật,Viện kiểm sát các cấp phải thực hiện nghiêm túc Quy chế về thông tin, báo cáo,quản lý công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt Quy chế kiểm tra,Quy chế phối hợp giữa các đơn vị, đảm bảo chế độ tập trung thống nhất, kỷ luậtnghiệp vụ trong ngành. Hoàn thành và triển khai ứng dụng Đề án thống kê hình sự- thống kê tội phạm liên ngành, Đề án tin học hoá quản lý Nhà nước trong ngànhKiểm sát, triển khai xây dựng Trung tâm tích hợp số liệu tại Viện kiểm sát nhândân tối cao nhằm tăng cường hiệu quả của công tác quản lý, phục vụ tốt cho việcthực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Viện kiểm sát cấp trên cần tăng cường công tác kiểmtra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát cấp dưới. Viện kiểm sátcấp dưới có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, kịp thời về hoạt động của mình cho Việnkiểm sát cấp trên theo quy định của ngành. Trong năm 2004, Viện kiểm sát nhândân tối cao sẽ trực tiếp kiểm tra đột xuất một số Viện kiểm sát nhân dân cấphuyện, kiểm tra việc thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại một sốphiên toà cấp tỉnh. Đối với những vụ án lớn, phức tạp hoặc những vụ, việc dư luậnquan tâm thì Viện kiểm sát cấp trên kịp thời có biện pháp hỗ trợ Viện kiểm sátcấp dưới để phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng ở địa phương giải quyết kịpthời, đúng pháp luật. Việc thỉnh thị và trả lời thỉnh thị phải thực hiện đúngQuy chế về thông tin, báo cáo, quản lý công tác trong ngành và các Quy chế nghiệpvụ.

Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tốicao tiếp tục chủ trì phối hợp quản lý, theo dõi các chuyên đề nghiệp vụ theo Chỉthị số 03/2002/CT-VKSTC ngày 23-1-2002 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Cụthể là: Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án hình sự (Vụ 1) quảnlý, theo dõi vấn đề đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ điều tra, trong đó có vấnđề đình chỉ điều tra do bị can không phạm tội và vấn đề hình sự hoá các tranhchấp dân sự, kinh tế, đồng thời, theo dõi việc thực hiện Nghị quyết 388 của Uỷban Thường vụ Quốc hội trong toàn ngành, chủ trì cùng Vụ 2, Vụ 3 xây dựng Quychế thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hìnhsự; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án an ninh (Vụ 2) quản lý,theo dõi các trường hợp trả hồ sơ để điều tra bổ sung giữa các cơ quan tiếnhành tố tụng; Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử hình sự (Vụ 3) quảnlý, theo dõi các trường hợp Viện kiểm sát truy tố mà Toà án tuyên không phạmtội; Vụ kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, quản lý và giáo dục người chấp hành ánphạt tù (Vụ 4) quản lý, theo dõi vấn đề bắt, giam, giữ. Viện kiểm sát các địaphương phải theo dõi, nắm chắc từng trường hợp cụ thể thuộc các chuyên đề đểtổng hợp, báo cáo đầy đủ, kịp thời về Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát các cấp phải thường xuyên theo dõi,xử lý các thông tin liên quan đến trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân trongngành do báo chí đăng tải. Các nội dung đăng tải liên quan đến trách nhiệm củaViện kiểm sát nào thì Viện trưởng Viện kiểm sát đó phải trực tiếp xem xét, trảlời và báo cáo Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Trong trường hợp nội dung đăngtải liên quan tới trách nhiệm của đơn vị nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tốicao thì Thủ trưởng đơn vị đó có trách nhiệm xem xét trả lời và báo cáo lãnh đạoViện kiểm sát nhân dân tối cao. Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao theodõi, tổng hợp thông tin liên quan đến trách nhiệm của ngành Kiểm sát mà báo chíđăng tải, đôn đốc việc trả lời của các đơn vị trong ngành Kiểm sát và định kỳbáo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Viện kiểm sát các cấp cần nâng cao trách nhiệm trongcông tác phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Trong quá trình thực hiệnchức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp, Viện kiểmsát các cấp cần chú ý phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của các cơ quan cóthẩm quyền trong hoạt động tư pháp để ban hành kiến nghị yêu cầu khắc phục.Đồng thời, thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt độngtư pháp, Viện kiểm sát các cấp cần phát hiện những thiếu sót, sơ hở trong côngtác quản lý nhà nước để kiến nghị các cấp, các ngành, các cơ quan quản lý nhànước có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục nhằm ngăn ngừa có hiệu quả tội phạm vàvi phạm pháp luật xảy ra.

3- Công tác hướng dẫn thi hành pháp luật, nghiêncứu khoa học, xây dựng và tuyên truyền pháp luật:

Viện khoa học kiểm sát có trách nhiệm lập kế hoạch,tổ chức nghiên cứu khoa học trong ngành Kiểm sát nhân dân, triển khai ứng dụngkết quả nghiên cứu khoa học vào thực hiện nhiệm vụ của ngành. Đồng thời, phốihợp với các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức tập huấnnghiệp vụ, hướng dẫn giải quyết những vướng mắc về áp dụng pháp luật trong thựctiễn hoạt động của ngành.

Ngay từ đầu năm 2004, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạoViện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện khoa học kiểm sát chủ trì phối hợp với cáccơ quan và đơn vị hữu quan biên soạn nội dung tập huấn Bộ luật tố tụng hình sựmới được Quốc hội thông qua để kịp tổ chức tập huấn trong quý 2 năm 2004; tiếnhành rà soát các văn bản hướng dẫn áp dụng pháp luật trước đây để huỷ bỏ, sửađổi, bổ sung hoặc kiến nghị huỷ bỏ, sửa đổi, bổ sung đối với những văn bản khôngcòn phù hợp; Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ ban hành các Thông tư liên tịch hướngdẫn áp dung các quy định của pháp luật, nhất là hướng dẫn các quy định của Bộluật tố tụng hình sự mới và một số quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 chưađược hướng dẫn và đang có những vướng mắc, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trongcông tác hướng dẫn áp dụng pháp luật của các cơ quan tư pháp nói chung, củangành Kiểm sát nói riêng. Đối với những vướng mắc trong việc áp dụng các vănbản pháp luật liên quan đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của ngành Kiểmsát cần phải có sự giải thích của Uỷ ban Thường vụ quốc hội thì Viện khoa họckiểm sát phải kịp thời báo cáo lãnh đạo Viện để đề xuất Uỷ ban Thường vụ Quốchội xem xét, giải thích.

Các đơn vị của Viện kiểm sát nhân dân tối cao cótrách nhiệm tham gia xây dựng các Luật, Pháp lệnh theo chương trình xây dựngpháp luật của Quốc hội.

Chú trọng công tác hướng dẫn, tuyên truyền, giáodục pháp luật trên báo chí của ngành. Nâng cao chất lượng của Tạp chí kiểm sát theohướng tăng cường các bài viết nghiên cứu, trao đổi lý luận khoa học pháp lý vàthực tiễn phục vụ công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tưpháp; tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật mới và thông tin về kết quảcác mặt hoạt động của các đơn vị trong ngành. Nâng cao hơn nữa chất lượng báoBảo vệ pháp luật theo hướng tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường lối,chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong năm 2004, tập trung vàoviệc tuyên truyền Bộ luật tố tụng hình sự mới; tuyên truyền về hoạt động củangành Kiểm sát trong công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật và tộiphạm; phản ánh kịp thời, chính xác hoạt động của các đơn vị trong toàn ngành;phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, điển hình tiên tiến; đấu tranh chốngcác hiện tượng tiêu cực trong xã hội, làm cho tờ báo ngày càng gần gũi với côngchúng cả nước.

Tiếp tục tăng cường và mở rộng quan hệ đối ngoạivới Viện kiểm sát và Viện công tố các nước, thực hiện các dự án đã ký kết với nướcngoài và các tổ chức quốc tế, bảo đảm tính hiệu quả và thiết thực.

4- Công tác hậu cần:

Toàn ngành tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng trụsở và cung cấp trang thiết bị, phương tiện làm việc cho Viện kiểm sát nhân dân theotinh thần Nghị quyết 08 của Bộ Chính trị đã được Chính phủ phê duyệt. Trên cơsở nguồn kinh phí được cấp trong năm 2004, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phânbổ kinh phí cho các đơn vị trực thuộc và Viện kiểm sát nhân dân các tỉnh, thànhphố căn cứ vào yêu cầu công tác, tình hình cụ thể của mỗi địa phương. Viện kiểmsát các cấp phải công khai việc phân bổ kinh phí cho các đơn vị cấp dưới, bảođảm việc chi tiêu, sử dụng kinh phí có hiệu quả, tiết kiệm, hợp lý theo đúngquy định của Luật ngân sách và quy định của ngành. ưu tiên việc phân bổ kinhphí cho các đơn vị mới chia tách, các Viện kiểm sát cấp huyện, bảo đảm yêu cầucủa việc tăng thẩm quyền cấp huyện theo quy định của Bộ luật tố tụng hìnhsự mới. Viện kiểm sát cấp trên phải thường xuyên kiểm tra việc sử dụng kinh phícủa Viện kiểm sát cấp dưới, Viện kiểm sát cấp dưới phải thực hiện đầy đủ chế độbáo cáo Viện kiểm sát cấp trên về việc quản lý, sử dụng nguồn kinh phí do ngànhcấp và nguồn kinh phí do ngân sách địa phương hỗ trợ. Năm 2004 toàn ngành tiếnhành tổng kiểm kê tài sản nhằm nắm chắc thực trạng tài sản để có kế hoạch tiếptục lập Đề án trình cơ quan có thẩm quyền đầu tư trang bị phương tiện làm việcvà kinh phí để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Viện kiểm sát nhândân tối cao sẽ có văn bản riêng chỉ đạo và hướng dẫn về công tác hậu cần củangành.

Vụ Kế hoạch - Tài chính có trách nhiệm theo dõi,hướng dẫn và kiểm tra công tác tài chính - kế toán, việc chi tiêu, sử dụng kinhphí được cấp của các Viện kiểm sát nhân dân địa phương, các đơn vị dự toán thuộcViện kiểm sát nhân dân tối cao nhằm khắc phục các thiếu sót trong việc tổ chứccông tác kế toán, hạch toán, quản lý, chi tiêu ngân sách và định kỳ tổng hợpbáo cáo lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Chỉ thị này được quán triệt đến toàn thể cán bộ,công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân. Các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sátnhân dân tối cao căn cứ vào Chỉ thị này để xây dựng chương trình công tác vàhướng dẫn nghiệp vụ cho các Viện kiểm sát địa phương. Viện kiểm sát các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Viện kiểm sát quân sự Trung ương sớm xây dựngkế hoạch công tác, tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2004. Chương trình,kế hoạch, hướng dẫn công tác năm 2004 của các đơn vị trực thuộc Viện kiểm sátnhân dân tối cao, của các Viện kiểm sát tỉnh, thành phố gửi về Văn phòng Viện kiểmsát nhân dân tối cao chậm nhất vào ngày 20/2/2004.

Văn phòng Viện kiểm sát nhân dân tối cao có tráchnhiệm giúp lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao nắm tình hình và đôn đốc,kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị này đạt kết quả tốt./.

VIỆN TRƯỞNG
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAOHà Mạnh Trí