ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 07/2007/CT-UBND

Hóc Môn, ngày 06 tháng 09 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTHỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ KÉO GIẢM TAI NẠN GIAO THÔNG VÀ ÙN TẮC GIAO THÔNG TRÊNĐỊA BÀN HUYỆN HÓC MÔN

Trong 6 tháng đầu năm 2007, trênđịa bàn huyện Hóc Môn công tác giữ gìn trật tự an toàn giao thông đã được Huyệnủy, Ủy ban nhân dân và Ban An toàn giao thông huyện đặc biệt quan tâm, chỉ đạovà phối hợp thực hiện bằng nhiều biện pháp. Qua phân tích nguyên nhân các vụtai nạn, phần lớn là do nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về giaothông của người tham gia giao thông còn hạn chế; việc tổ chức thực hiện cácbiện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông của các cấp, các ngành thiếu đồngbộ, chưa đạt yêu cầu đề ra.

Thực hiện Chỉ thị số 19/2007/CT-UBND ngày 16 tháng 7 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố, nhằm quyết tâm kéo giảmtai nạn và ùn tắc giao thông trên địa bàn huyện Hóc Môn, cao điểm trong cáctháng cuối năm 2007, Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn yêu cầu các cơ quan, đơn vị,trung tâm và UBND các xã - thị trấn nghiêm túc thực hiện những biện pháp sauđây:

1. Phòng Tư pháp:

Chủ trì phối hợp với các cơ quan,đơn vị và Ban An toàn giao thông huyện Hóc Môn tăng cường công tác phổ biến,giáo dục pháp luật về giao thông cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức vànhân dân của huyện.

2. Phòng Văn hóa Thông tin - Thểthao: chỉ đạo các đơn vị trung tâm thuộc Phòng quản lý thực hiện các nội dung

Trung tâm Văn hóa huyện Hóc Môn: Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác thông tin tuyên truyền,vận động nhân dân hưởng ứng phong trào trật tự an toàn giao thông trên địa bànhuyện Hóc Môn bằng nhiều hình thức như: pano, áp phích, triển lãm tranh, phátthanh lưu động… Công tác tuyên truyền vận động phải được phổ biến sâurộng ở tất cả các cơ quan, đơn vị, đoàn thể và ở mọi tầng lớp nhândân nhằm mục tiêu nâng cao ý thức chấp hành luật pháp giao thông củatừng người tham gia giao thông. Biện pháp thông tin tuyên truyền phảihết sức cụ thể và thiết thực.

Đài Truyền thanh - Bản tinHóc Môn: Tăng cường số lượng tin bài tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luậtvà kết quả thực hiện các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên Đàivà Bản tin Hóc Môn; nêu gương người tốt, việc tốt; phản ánh các hành vi vi phạmtrật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phối hợp thực hiện đĩa phim, hìnhảnh tư liệu tuyên truyền về an toàn giao thông để tuyên truyền rộng rãi đến mọitầng lớp dân cư.

3. Phòng Giáodục:

- Tiếp tục tăng cường giảng dạypháp luật giao thông vào giờ học chính khóa ở tất cả các cấp học nhằm giáo dục,nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp cácban, ngành tăng cường các sinh hoạt chuyên đề về bảo đảm an toàn giao thông bằngnhiều hình thức: hội thi, đố vui, nói chuyện chuyên đề, triển lãm hình ảnh,chiếu phim tuyên truyền…

- Chỉ đạo tất cả các trường học có vị trí mặt tiền đường hoàn tất và phốihợp với các đơn vị Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động - Công an huyện,Đội Quản lý trật tự đô thị huyện Hóc Môn và Ủy ban nhân dân xã - thị trấn nơitrường trú đóng thực hiện hiệu quả phương án đảm bảo an toàn giao thông, trậttự đô thị xung quanh khu vực trường học; có biện pháp xử lý nghiêm các trườnghợp học sinh vi phạm Luật Giao thông đường bộ, gắn với tiêu chuẩn đánh giá hạnhkiểm học sinh vào cuối năm học.

4. Phòng Quản lý Đô thị:

- Chủ trì, phối hợp với Đội Cảnh sát giao thông - Trật tự cơ động - Côngan huyện Hóc Môn khảo sát, tổ chức kiểm tra thực địa, tham mưu đề xuấtđiều chỉnh, bổ sung hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, sơn đường, dãyphân cách… để đảm bảo giao thông hợp lý, đặc biệt tại các khu vực trọngđiểm về tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.

- Chủ trì, phối hợp cơ quan, ban,ngành chức năng tăng cường kiểm tra và đề xuất khắc phục các hư hỏng về kết cấuhạ tầng giao thông đường bộ, tình trạng ngập trên các tuyến đường do mưa bão,triều cường để bảo đảm an toàn giao thông.

5. Đội Quản lý trật tự đô thị:

- Phối hợp các đơn vị tăng cườngcông tác lập lại trật tự đô thị, an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặcbiệt là công tác triển khai phương án đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đôthị tại các khu vực trường học mặt tiền đường.

- Chuẩn bị lực lượng tham gia tốtcông tác kiểm tra xây dựng trái phép, lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh,buôn bán gây cản trở giao thông tại các tuyến đường trọng điểm khi có yêu cầu.

6. Công an huyện Hóc Môn:

- Chỉ đạo lực lượng Cảnh sátgiao thông - Trật tự cơ động tăng cường kiểm tra, kiểm soát giao thông trênđịa bàn, thường xuyên thay đổi phương án tuần tra, thực hiện kiểm tracơ động, chốt chặn tại các khu vực trọng điểm về an toàn giao thông.Chủ động phối hợp với các lực lượng: đoàn viên, thanh niên tình nguyện tăngcường công tác trực chốt, điều hòa giao thông tại các giao lộ.

- Chỉ đạo tăng cường tuần tra kiểmsoát và xử lý vi phạm trên các tuyến đường vào thời điểm thường xảy ra tai nạngiao thông trong ngày; kiên quyết xử phạt nghiêm các hành vi vi phạm trật tự antoàn giao thông.

- Tham mưu Thường trực Ủy ban nhândân và Ban An toàn giao thông huyện Hóc Môn kế hoạch cụ thể các biện pháp khắcphục tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn huyện nhất là tại các “điểm đen”,các khu vực trọng điểm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị.

- Tăng cường lực lượng thường xuyênkiểm tra và xử lý kiên quyết tình trạng xe chở hàng quá khổ, quá tải trọng.

- Phối hợp với Đội Quản lý trậttự đô thị huyện, Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn xử phạt nghiêm các trường hợpvi phạm lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh, buôn bán gây cản trở giaothông.

- Xây dựng kế hoạch phối hợp vớicác đơn vị trong công tác tuyên truyền phổ biến Luật Giao thông đường bộ tạicác cơ quan, đơn vị, đoàn thể và ở mọi tầng lớp nhân dân.

7. Trung tâm Y tế Hóc Môn:

Đảm bảo đội ngũ y - bác sĩ và cơsở vật chất để phục vụ công tác sơ - cấp cứu và điều trị cho những người bị tainạn giao thông.

8. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyệnHóc Môn:

Tham mưu kịp thời cho Thường trựcỦy ban nhân dân huyện việc phân bổ kinh phí an toàn giao thông cho các hoạtđộng tuyên truyền và các hoạt động khác để bảo đảm trật tự an toàn giao thôngtrên địa bàn huyện.

9. Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn:

Thành lập Ban An toàn giao thôngdo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã (thị trấn) trực tiếp chỉ đạo và chịu tráchnhiệm về tình hình trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địabàn; xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo đảmtrật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, trong đó cần tập trung đẩy mạnhcông tác tuyên truyền, vận động thực hiện sâu rộng đến từng khu phố, ấp; tổ dânphố, hộ gia đình; kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm lấnchiếm lòng lề đường để kinh doanh, buôn bán gây cản trở giao thông, trảlại đường thông, hè thoáng cho người đi bộ, đặc biệt là khu vực xungquanh trường học, các tuyến đường chính ở khu vực chợ và xung quanh chợ.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốchuyện Hóc Môn xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng đếncác tầng lớp nhân dân tham gia hưởng ứng phong trào đảm bảo an toàn giao thông,trật tự đô thị. Gắn các chỉ tiêu về an toàn giao thông, trật tự đô thị với cuộcvận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn dân cư”.

Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện,Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu Chiến binh huyện Hóc Môn tăng cườngtuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên gương mẫu chấp hành pháp luật giaothông khi tham gia giao thông.

Đề nghị Huyện đoàn Hóc Môn vận độnglực lượng đoàn viên, thanh niên xung kích có kế hoạch phối hợp và hỗ trợ lựclượng Cảnh sát giao thông - Trật tự đô thị trong công tác trực chốt và điều hòagiao thông. Phát động phong trào đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng đảmbảo an toàn giao thông, trật tự đô thị.

11. Thủ trưởng các đơn vị, phòng,ban, ngành, trung tâm, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã - thị trấn chỉ đạo cánbộ, công chức, viên chức tại đơn vị phải gương mẫu chấp hành pháp luật giaothông khi tham gia giao thông; vận động cán bộ, công chức, chiến sĩ đội nón bảohiểm khi điều khiển xe gắn máy hai bánh; gắn nội dung chấp hành pháp luật giaothông vào tiêu chuẩn xem xét, đánh giá thi đua hàng năm của cá nhân và đơn vị.

Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịchỦy ban nhân dân các xã - thị trấn có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thịnày; báo cáo kết quả cho Thường trực Ban An toàn giao thông huyện Hóc Môn (Côngan huyện) trước ngày 15 hàng tháng để tổng hợp, báo cáo cho Thường trực Ủy bannhân dân huyện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Khỏe