ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/CT-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 03 năm 2016

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN NĂM 2016

Do tác động của biến đổi khí hậu toàn cầu, những năm gần đây thời tiết, thiên tai diễn biến hết sức bất thường, phức tạp, khó lường. Dự báo trong thời gian tới tần suất các cơn bão đạt cấp siêu bão xuất hiện ngày càng nhiều; mưa lũ với cường suất lớn, hạn hán, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, nắng nóng, rét đậm, rét hại tiếp tục diễn ra nhiều hơn; nguy cơ cạn kiệt nguồn nước, thiếu nước cho sản xuất, sinh hoạt ngày càng nghiêm trọng.

Để chủ động phòng, chống, ứng phó kịp thời và có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do thiên tai gây ra, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt một số việc sau:

I. Về nhiệm vụ chung:

1. Tổ chức triển khai Luật Phòng, chống thiên tai và các văn bản hướng dẫn đến các cấp, ngành đặc biệt là cấp cơ sở (xã, phường; thôn, tổ dân phố). Các cấp, ngành, địa phương và các đơn vị thực hiện rà soát các loại hình thiên tai (quy định tại Luật phòng chống thiên tai) để xác định cụ thể các loại hình thiên tai thường xảy ra trên địa bàn của từng địa phương, đơn vị; trên cơ sở đó chủ động xây dựng kế hoạch phòng, chống và phương án ứng phó tương ứng từng loại hình, cấp độ rủi ro thiên tai trong đó đặc biệt quan tâm đến các kế hoạch, phương án ứng phó với bão mạnh, siêu bão, lũ lớn và nắng nóng - hạn hán.

2. Tăng cường tập huấn, tuyên truyền, cảnh báo thiên tai đến từng phường, xã, thôn, xóm và đến tận người dân, đặc biệt người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi và hải đảo đngười dân sẵn sàng ứng phó trước các tình huống thiên tai bất thường, cực đoan. Chú trọng công tác tuyên truyền, tập huấn cho ngư dân và các chủ phương tiện tàu, thuyền những kiến thức cần thiết về tránh, trú bão, áp thấp nhiệt đới và diễn biến thời tiết nguy hiểm xảy ra trên biển.

3. Tổ chức rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) các cấp, ngành; nâng cao năng lực, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra của Ban Chỉ huy nhằm đảm bảo thống nhất và phối hợp chặt chẽ từ tỉnh đến các địa phương, cơ sở, chủ động đối phó và xử lý kịp thời mọi tình huống xấu xảy ra; đồng thời tổ chức tập huấn, diễn tập các phương án phòng, chống lụt, bão và các loại hình thiên tai khác.

4. Tiếp tục cng cố lực lượng, nâng cấp, hiện đại hóa phương tiện, thiết bị phục vụ công tác phòng, chng thiên tai; quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả phương châm "4 tại ch" (chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; vật tư, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ); có kế hoạch phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng quân đội, công an, lực lượng thanh niên xung kích,... để chủ động gia cố nhà cửa, dự phòng lương thực, thực phẩm, chất đốt, nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm khác đến từng thôn, xã, đặc biệt là những vùng thường xuyên bị chia cắt khi có mưa lũ.

5. Chỉ đạo rà soát, tăng cường quản lý việc xây dựng cơ shạ tầng, nhất là công trình giao thông, thủy lợi, các hệ thống tiêu thoát nước, khu dân cư, đô thị tại khu vực ven sông, suối, ven biển, đồi núi,... đảm bảo hạn chế tác động do thiên tai. Chủ động lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch phát triển của ngành, lĩnh vực.

6. Rà soát, chủ động di dời dân cư ra khỏi các khu vực có nguy cơ chịu ảnh hưởng thiên tai, đặc biệt các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

7. Tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn của các công trình hồ đập, thiết bị phục vụ cho xã lũ, phương tiện, vật tư dự phòng để chủ động ứng phó khi có sự cố và đảm bảo an toàn công trình, vùng hạ du.

8. Bảo đảm mạng lưới thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo, dự báo hoạt động thông suốt trong mùa mưa bão và trong mọi tình huống; thực hiện nghiêm túc chế độ trực ban 24/24 giờ khi thiên tai xảy ra và trong suốt mùa mưa, bão để chủ động xử lý kịp thời các tình huống do thiên tai gây ra.

9. Phối hợp với các đơn vị thi công tổ chức kiểm tra, rà soát các công trình đang thi công khi có cảnh báo bão, áp thấp nhiệt đới, mưa lũ để tiến hành lập rào chắn và cắm biển cảnh báo tại các vị trí hố móng, các công trình bị ngập nước do ảnh hưởng mưa lũ gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân.

10. Báo cáo kịp thời về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh các nội dung về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của địa phương, cơ quan, đơn vị mình; chủ động xử lý, giải quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền khi xảy ra các tình huống thiên tai.

II. Nhiệm vụ cụ thể

1. Đối với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Rà soát, cập nhật, xác định những khu vực nguy hiểm (chú trọng các khu vực xung yếu ngập lụt bởi nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão; các khu vực dân cư sinh sống tại vùng đồi núi có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét; các khu vực thoát lũ ở hạ lưu các hồ chứa...) ảnh hưởng khi xảy ra thiên tai để đưa vào kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai của địa phương mình; có kế hoạch bố trí lực lượng sẵn sàng thực hiện việc sơ tán dân ra khỏi vùng trũng, vùng cửa sông, vùng có nguy cơ ảnh hưởng nước biển dâng do bão mạnh, siêu bão và các vùng sạt lở nguy hiểm đến nơi an toàn khi có tình huống thiên tai diễn ra; bố trí lãnh đạo, lực lượng chuyên môn theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai công tác phòng, chống thiên tai ở những vùng trọng điểm, xung yếu.

- Chỉ đạo triển khai thực hiện, bảo đảm hoàn thành kế hoạch tu bổ, sửa chữa đê, kè trước mùa mưa lũ, chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư dự phòng để sẵn sàng đối phó khi mưa, bão, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra.

- Theo dõi chặt chẽ tình hình diễn biến thiên tai, chủ động tổ chức việc phòng tránh, xây dựng phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn trước khi thiên tai xảy ra nhằm đảm bảo tính mạng, tài sản, ổn định đời sng, sản xuất của người dân khi có thiên tai xảy ra; có kế hoạch xây dựng nhà ở với kết cấu phù hợp cho việc tránh lũ, bão; chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mùa vụ để hạn chế thiệt hại do thiên tai.

- Chỉ đạo UBND cấp xã, các đơn vị thuộc địa phương quản lý phối hợp với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi, cấp nước đô thị trên địa bàn trin khai thực hiện theo phương án phòng chống hạn và xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và nguồn nước sinh hoạt cho nhân dân.

- Tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu, thuyền đánh bắt hải sản, tàu thuyền vận tải, du lịch theo phân cấp; phối hợp với các đồn Biên phòng kiểm tra chặt chẽ việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh và các thiết bị đảm bảo an toàn trên các tàu, thuyền trước khi ra bin. Khi có thiên tai, bão, áp thấp nhiệt đới trên biển Đông; phối hợp với các đồn Biên phòng nắm chắc số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền và ngư dân của địa phương mình đang hoạt động trên biển để hướng dẫn di chuyển phòng, tránh, kiên quyết không cho tàu, thuyền ra khơi khi có bão và áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

- Tổ chức tập huấn, diễn tập cho các lực lượng trực tiếp làm công tác phòng, chống thiên tai; chủ động xây dựng phương án đối phó, huy động mọi nguồn lực trên địa bàn để đối phó và khắc phục hậu quả; động viên từng gia đình, cụm dân cư, thôn, xã tự tổ chức dự trữ các mặt hàng thiết yếu, như lương thực, chất đốt, thuốc men, nước uống...vv trong mùa mưa, lũ.

- Chủ động bố trí lực lượng hỗ trợ các đơn vị quản lý hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn quản lý thực hiện công tác ứng cứu, cứu hộ công trình hồ chứa khi có sự cố mất an toàn công trình hồ đập do thiên tai gây ra;

- Các địa phương nơi thường xảy ra lũ quét, sạt lở đất... (Khánh Sơn, Khánh Vĩnh) cần tập trung chỉ đạo các ngành chuyên môn thực hiện tốt công tác dự báo, cảnh báo, tổ chức cắm biển báo các vùng nguy hiểm để có phương án chủ động di dời người và tài sản đến nơi an toàn.

2. Đối với các sở, ngành, đơn vị

2.1. Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh:

- Kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên; làm tốt công tác tham mưu giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 trên địa bàn tỉnh.

- Kiểm tra, đôn đốc các sở, ngành, địa phương trong việc rà soát kiểm kê lại các chủng loại, phương tiện, vật tư phục vụ công tác PCTT và TKCN hiện có của địa phương, đơn vị; có kế hoạch bổ sung kịp thời về số lượng, chủng loại vật tư, phương tiện cần thiết để thực hiện công tác PCTT và TKCN, đặc biệt ưu tiên cho các địa phương thường xuyên ảnh hưởng bởi thiên tai.

- Hướng dẫn lập, kiểm tra, rà soát phương án phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2016 của các địa phương, chú trọng xây dựng phương án phòng chng bão mạnh, siêu bão, lũ, lụt, hạn hán; phương án đảm bảo an toàn hồ đập thủy lợi, thủy điện; phương án di dời dân; phương án chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhu yếu phẩm theo phương châm "4 tại chỗ"; tiến hành kiểm tra kế hoạch tập huấn, phương án PCTT và TKCN để chủ động thực hiện hiệu quả công tác PCTT và TKCN khi thiên tai xảy ra.

- Thường xuyên theo dõi, giám sát, chỉ đạo các địa phương, đơn vị về công tác phòng chống thiên tai trong năm 2016 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, đồng thời phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan kiểm tra các đề xuất hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai đối với các địa phương, đơn vị trình UBND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

- Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị hoàn thành kế hoạch tu bổ đê, đập, các công trình thủy lợi đang xây dựng, đảm bảo tiến độ vượt lũ; có phương án bảo vệ an toàn cho các hồ chứa nước, đập và các công trình thủy lợi do tỉnh quản lý;

- Chỉ đạo các địa phương, đơn vị quản lý hồ chứa kiểm tra việc vận hành điều tiết các hồ chứa theo quy trình đã được phê duyệt. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung những nội dung không còn phù hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước mùa mưa, lũ năm 2016.

- Phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, quản lý chặt chẽ số lượng tàu, thuyền và ngư dân hoạt động trên biển, đặc biệt là khi có bão, áp thấp nhiệt đới, thời tiết nguy hiểm và các hình thái thiên tai khác xảy ra trên biển; thực hiện đăng ký, đăng kiểm và chỉ đạo các địa phương tổ chức đăng ký, đăng kiểm tàu, thuyền đánh bắt thủy hải sản theo phân cấp.

- Chỉ đạo các địa phương có kế hoạch sản xuất nông nghiệp hợp lý; phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, bảo vệ sản xuất ở các vùng thường xuyên bị thiên tai; có kế hoạch bảo vệ lồng, bè, ao hồ; kế hoạch nuôi trồng, thu hoạch thủy sản hợp lý để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:

Xây dựng phương án tìm kiếm cứu nạn do thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh (chú trọng phương án ứng cứu, di dời dân và công tác tìm kiếm cứu nạn khi bão mạnh, siêu bão ảnh hưởng đến địa bàn tỉnh), chỉ đạo các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ ứng cứu các tình huống khẩn cấp do thiên tai gây ra; các sự cố hồ, đập; tham gia tìm kiếm cứu nạn; giúp đỡ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực trong phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai.

2.4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh:

Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT và các địa phương, đơn vị có liên quan kiểm tra chặt chẽ việc trang bị phương tiện đảm bảo an toàn cho ngư dân hoạt động trên biển theo quy định, nhất là thiết bị thông tin liên lạc, phao cứu sinh; phối hợp với chính quyền địa phương nắm chắc số lượng, vị trí tàu thuyền trên biển, số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản của người dân, tổ chức hướng dẫn di chuyển, tránh trú khi có bão, áp thấp nhiệt đới và phối hợp thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn khi xảy ra sự cố.

2.5. Công an tỉnh:

Chỉ đạo xây dựng phương án đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội khi có thiên tai xảy ra; phối hợp với lực lượng quân đội và chính quyền địa phương trong việc sơ tán dân khi thiên tai xảy ra, tham gia cứu hộ, cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai; bố trí lực lượng, phối hợp với thanh tra giao thông tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông tại khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai, kiểm soát chặt chẽ phương tiện giao thông qua các đoạn đường ngập lụt.

2.6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo, kiểm tra các đơn vị liên quan đảm bảo ưu tiên cho mạng thông tin phòng, chống lụt, bão, động đất, sóng thần,... đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt trong mọi tình huống, đặc biệt là hệ thống thông tin liên lạc ở các công trình hồ chứa nước, vùng sâu, vùng xa, vùng hải đảo, vùng dễ bị chia cắt và vùng có các công trình trọng điểm; chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin chính xác, kịp thời, cảnh báo về thời tiết, lũ, bão, động đất, sóng thần; các chủ trương, chính sách và công tác khắc phục hậu quả thiên tai.

2.7. Sở Giao thông Vận tải:

Xây dựng kế hoạch cụ thể của ngành về bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện ứng cứu và thay thế khi cầu, đường có sự cố hư hỏng, đảm bảo giao thông thông suốt, nhất là các tuyến đường lên các huyện miền núi; chuẩn bị lực lượng, vật tư, phương tiện để tham gia phối hợp xử lý khi xảy ra sự cố đối với hệ thống hồ, đập và đê điều.

2.8. Sở Công Thương, Công ty cổ phần Điện lực Khánh Hòa :

- Có kế hoạch, phương án đảm bảo cung cấp, phát điện khi có thiên tai diễn ra, chú trọng ưu tiên cung cấp điện cho các trạm bơm để phục vụ công tác chống hạn; thường xuyên kiểm tra đánh giá chất lượng và sửa chữa kịp thời các hư hỏng của các công trình thuộc ngành; có biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối trong khi lũ, bão; phối hợp với Ban Dân tộc, UBND các huyện, thị xã và thành phố có kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu cung ứng cho nhân dân, nhất là ở các vùng sâu, vùng xa, vùng có khả năng bị ngập, úng và kéo dài; phối hợp với chính quyền các cấp thực hiện tốt việc dự phòng tại chỗ, trong mùa mưa bão.

- Chỉ đạo các đơn vị quản lý hồ chứa thủy điện vận hành theo quy trình đã được phê duyệt nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và giảm ngập lụt cho vùng hạ du; thực hiện lập các phương án bảo đảm an toàn các công trình hồ chứa thủy điện trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

2.9. Các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội :

Theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương, đơn vị chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh có phương án cân đối, ưu tiên bố trí vốn đầu tư, tu bổ sửa chữa, khắc phục công trình hư hỏng do bão, mưa lũ gây ra (kể cả các công trình sửa chữa đđảm bảo an toàn trước mùa mưa bão); đề xuất các biện pháp, chính sách hỗ trợ kịp thời về tài chính, bố trí dự phòng ngân sách để hỗ trợ cho các địa phương và các ngành để khắc phục hậu quả thiên tai.

2.10. Sở Y tế:

Tổ chức theo dõi chặt chẽ công tác phòng, chống thiên tai của các địa phương; chịu trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc dự phòng thuc chữa bệnh và phòng, chng dịch bệnh trước, trong và sau thiên tai; chỉ đạo các đơn vị dự trữ đủ cơ số thuốc phòng và chữa trị, để có thể cung cấp kịp thời cho những vùng xảy ra thiên tai nhất là các huyện miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh và các xã vùng sâu, vùng xa, hải đảo. Xây dựng phương án huy động lực lượng y, bác sỹ; trang thiết bị ứng cứu khi có thiệt hại do thiên tai gây ra.

2.11. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo phòng Giáo dục các huyện, thị xã, thành phố, các trường học xây dựng phương án bảo vệ trường, lớp khi có thiên tai xảy ra, bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới 2016-2017; chủ động đề xuất việc cho học sinh nghỉ học đối với từng vùng trên địa bàn tỉnh khi có mưa, lũ lớn và các loại thiên tai khác xảy ra, có kế hoạch học bù vào những ngày nghỉ khác.

2.12. Sở Tài nguyên và Môi trường:

Xây dựng kế hoạch và phương án ứng phó thiên tai theo quy định; kiểm tra việc bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, đặc biệt về môi trường sinh thái và ô nhiễm nguồn nước trước, trong và sau thiên tai. Đồng thời, có kế hoạch phối hợp với các sở, ngành liên quan phổ biến, tuyên truyền kiến thức, kinh nghiệm về công tác vệ sinh môi trường và bảo vệ ngun nước; chủ động chỉ đạo thực hiện công tác báo tin động đất, cảnh báo sóng thần cho các sở, ngành, địa phương và nhân dân biết để triển khai các biện pháp phòng tránh.

2.13. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Xây dựng phương án ứng phó thiên tai theo quy định; chỉ đạo các doanh nghiệp, các công ty lữ hành có phương án ứng phó thiên tai; thống kê số du khách đang lưu trú tại các khu du lịch, các khu nghỉ dưỡng tại các biển đảo, hướng dẫn di dời đảm bảo an toàn cho du khách; thường xuyên báo cáo tình hình triển khai thực hiện ứng phó, số lượng thống kê du khách tại các khu du lịch biển đảo cho Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh khi có thiên tai xảy ra.

2.14. Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Trung Bộ:

Thực hiện tốt công tác dự báo, phát các bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lũ, áp thấp nhiệt đới, bão, lũ quét,... phù hợp với từng vùng trên địa bàn tỉnh, dự báo sớm mức báo động lũ tại các sông, ngập lụt vùng hạ du đphục vụ công tác chỉ huy, chỉ đạo điều hành được chủ động và có hiệu quả.

2.15. Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa:

Phối hợp chặt chẽ với cơ quan dự báo, cảnh báo, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh và các cơ quan liên quan thực hiện đưa tin chính xác, kịp thời về tình hình diễn biến của thiên tai và các chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh để các cơ quan, các địa phương và nhân dân biết thực hiện và tổ chức phòng, tránh.

2.16. Các đơn vị quản lý hồ chứa nước, các hệ thống công trình thủy lợi:

- Đối với công tác đảm bảo an toàn công trình hồ chứa trong mùa mưa, lũ:

Chủ động thực hiện công tác kiểm tra, sửa chữa công trình hồ chứa thuộc đơn vị quản lý; Xây dựng các phương án bảo đảm an toàn đập trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định (đối với các hồ chứa do doanh nghiệp, công ty khai thác công trình thủy lợi quản lý thì các phương án bảo đảm an toàn hchứa do UBND tỉnh phê duyệt; đối với các hồ chứa thuộc các xã, hợp tác xã quản lý thì các phương án bảo đảm an toàn hồ chứa do UBND cấp huyện phê duyệt).

Phối hợp với các địa phương bị ảnh hưởng do xả lũ hồ chứa, kiểm tra xác định vùng có nguy cơ ngập lụt, khơi thông các trục tiêu đtiêu úng, đồng thời xây dựng kế hoạch thông báo, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân.

- Đối với công tác phòng, chống hạn hán:

Chủ động tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình bằng nguồn vốn sửa chữa hàng năm và có kế hoạch nạo vét hệ thống kênh mương, các cửa vào lấy nước, trạm bơm tưới theo phân cấp quản lý;

Phối hợp với các địa phương trong triển khai phương án phòng, chống hạn hán, xâm nhập mặn, xác định cụ thể từng vùng có khả năng thiếu nước để có kế hoạch chống hạn và biện pháp cấp nước hợp lý; quản lý phân phối nước chặt chẽ và linh hoạt; tổ chức tưới hiệu quả và tiết kiệm nước;

Tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình nguồn nước nhằm chủ động xử lý tình huống, kịp thời điều chỉnh kế hoạch cấp nước khi nguồn nước thay đi phục vụ tốt yêu cầu của sản xuất và đời sống nhân dân; thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT tình hình thực hiện.

2.17. Các sở, ngành khác:

Theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai của sở, ngành mình, đồng thời phải chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư cần thiết để tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả thiên tai theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, tổ chức chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo TW về PCTT (để b/cáo);
- Ủy ban Quốc gia TKCN (để b/cáo);
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (để b/cáo);
- TTTU, TT.HĐND tnh (để b/cáo)
- UBND t
nh (CT và các PCT);
- Các sở, ban, ngành; các Ban đảng;
- BCH PCTT v
à TKCN tnh;
- UBMTTQ và các ĐT cấp tỉnh;
- UBND các huyện, tx, tp;
- Đài PTTH, Báo KH, Cty CP Điện lực KH;
- Đài Khí tượng Thủy văn KV NTB;
- Các Cty TNHH MTV KTCTTL Nam và Bắc KH;
- Chi cục Thủy lợi; BQL KKT Vân Phong;
- Các BQL DA: GTTL, T/điểm, D/dụng;
- Công ty CP Phát
triển điện Miền Trung;
- Công ty CP Khai thác Thủy điện Sông Giang;
- LĐ VP UBND tỉnh; TT Công báo t
nh;
- Lưu: VT, HP, YB.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Công Thiên