ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 08/2007/CT-UBND

Quận 8, ngày 11 tháng 09 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀ TĂNGCƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNG, KIỀM CHẾ TĂNG GIÁ TRONG NHỮNG THÁNGCUỐI NĂM 2007 VÀ ĐẦU NĂM 2008

Thực hiện Chỉ thị số 18/2007/CT-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp cấp bách kiềmchế tốc độ tăng giá thị trường; căn cứ Công văn số 4463/BTM-TTTN ngày 03 tháng8 năm 2007 của Bộ Thương mại về việc bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá;Công văn số 4669/VPCP-KTTH ngày 24 tháng 8 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ,Công điện khẩn số 04/BTC-QLG ngày 06 tháng 8 năm 2007 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính;Chỉ thị số 24/2007/CT-UBND ngày 31 tháng 8 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thànhphố về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độ tăng giá thị trường trongnhững tháng cuối năm 2007 và đầu năm 2008;

Nhằm góp phần bình ổn thị trường vàkiềm chế tăng giá trên địa bàn quận, Ủy ban nhân dân quận 8 chỉ thị Thủ trưởng cácngành chức năng và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường tập trung thực hiện mộtsố việc cụ thể sau:

1. Trưởng Phòng Kinh tế quận 8 tổ chứctốt công tác theo dõi sát, phân tích diễn biến giá cả thị trường trên địa bànquận. Phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cườngcông tác kiểm tra sau đăng ký kinh doanh (hậu kiểm), tạo mọi điều kiện giúp cácdoanh nghiệp mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu, thúc đẩy phát triển sảnxuất kinh doanh; phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất,thương mại, dịch vụ năm 2007 để đảm bảo cân đối cung cầu hàng hóa, gắn với kếhoạch cung ứng hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán; phát hiện và xử lý kịp thời vàkiên quyết các hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất kinh doanh; chủ độngthực hiện tốt công tác phòng, chống lụt, bão, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn.

2. Trưởng Phòng Y tế quận 8 tăng cườngcác biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh cúm A ở người, dịch bệnh sốt xuấthuyết, các dịch bệnh động vật có nguy cơ lây sang người; phối hợp với các ngànhchức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường công tác kiểm tra và xử lýnghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩm. Chủ trì,phối hợp ngành chức năng theo dõi, kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các doanhnghiệp không chấp hành các quy định của Nhà nước về quản lý giá thuốc trên thịtrường.

3. Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạchquận 8 tổ chức tốt công tác theo dõi, tổng hợp và phân tích diễn biến thị trườnggiá cả, nhất là một số mặt hàng chủ yếu, như xăng dầu, lương thực, thực phẩm,xi măng, sắt thép, phân bón,…; thường xuyên và kịp thời báo cáo và đề xuất cácgiải pháp bình ổn thị trường cho Ủy ban nhân dân quận 8 và Sở Tài chính thànhphố; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tậptrung thực hiện hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2007 và kiểm soátchặt chẽ việc thu chi ngân sách, tổ chức thực hiện nghiêm ngặt các giải pháptiết kiệm, chống lãng phí; đảm bảo kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnhđộng vật. Tham mưu Ủy ban nhân dân quận 8 thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngànhKinh tế, Tài chính, Quản lý thị trường, Thuế, Tài nguyên và Môi trường, Y tế,Quản lý đô thị tổ chức kiểm soát hoạt động của thị trường, phát hiện và xử lýnghiêm, kịp thời theo quy định đối với hiện tượng độc quyền, liên minh độcquyền cạnh tranh không đúng pháp luật về giá, lợi dụng chủ trương điều chỉnhgiá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai,dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý, đầu cơ găm hàng đẩy giá lên cao, kinh doanhhàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảmbảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hàng trốn lậu thuế… làm phương hại đến lợi íchcủa người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước.

4. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường8B tăng cường công tác kiểm tra, quản lý thị trường, chống gian lận thương mại,kiểm tra chất lượng hàng hóa theo tiêu chuẩn đã công bố gắn với kiểm tra niêmyết giá, đăng ký giá và bán hàng theo giá niêm yết.

5. Trưởng Trạm Thú ý quận 8 thực hiệnnghiêm túc công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm, các loại dịch bệnh trên heo;phối hợp với các ngành chức năng và Ủy ban nhân dân 16 phường tăng cường côngtác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng chăn nuôi, vận chuyển,chế biến, kinhdoanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái quy định, bảo đảm vệ sinh và an toàn chongười tiêu dùng.

6. Trưởng Phòng Văn hóa – Thông tin– Thể thao, Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận 8 hướng dẫn nội dung và tổ chức tuyêntruyền, hỗ trợ công tác bình ổn giá trên địa bàn, tạo sự đồng thuận của dư luậnxã hội đối với công tác quản lý, điều hành giá cả của Nhà nước.

7. Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phườngtăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức thực hiện các biện pháp quản lý, điềuhành bình ổn thị trường, kiềm chế tăng giá, nhằm đảm bảo phát triển kinh tế địaphương, ổn định đời sống nhân dân. Vận động sâu rộng trong nhân dân thực hiệnnghiêm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm; về công tác phòng, chống dịchcúm gia cầm, các loại dịch bệnh trên heo; phối hợp với các ngành chức năng quậntăng cường công tác kiểm tra và xử lý nghiêm tình trạng chăn nuôi, vận chuyển,chế biến, kinh doanh sản phẩm gia súc, gia cầm trái quy định. Chủ động, kịpthời phối hợp các ngành chức năng quận kiểm tra, kiểm soát giá cả thị trường.

8. Trưởng Ban Quản lý các chợ trên địabàn quận theo dõi, nắm chắc diễn biến giá cả một số mặt hàng thiết yếu liên quanđến đời sống người dân, kịp thời báo cáo về Phòng Tài chính – Kế hoạch, Phòng Kinhtế quận 8 và Ủy ban nhân dân phường; tăng cường tuyên truyền, vận động thươngnhân thực hiện nghiêm việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, thựchiện văn minh thương nghiệp.

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc vàcác đoàn thể quận phối hợp với các cơ quan, ban ngành và Ủy ban nhân dân 16 phườngtổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân về chủ trương và biện pháp góp phầnbình ổn thị trường và kiềm chế tăng giá trên địa bàn quận như đã nêu trên; nắmbắt và phản ánh kịp thời với Ủy ban nhân dân quận 8 về tình hình dư luận xã hộiliên quan đến giá cả thị trường, dịch bệnh động vật, cúm A trên người, dịch bệnhsốt xuất huyết…

Ủy ban nhân dân quận 8 yêu cầu Thủ trưởngcác ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân 16 phường khẩn trương tổchức thực hiện Chỉ thị này và chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo theo quyđịnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Võ Thị Hiền