UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*******

Số: 08/2007/CT-UBND

Kon Tum, ngày 03 tháng 12 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP ĐIỀU HÀNH GIÁ CẢ, BÌNH ỔN THỊ TRƯỜNGTRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2007 VÀ PHỤC VỤ TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TÝ 2008

Nhằm đảm bảo bình ổn giá cả thịtrường, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Chỉ thịsố 07/2007/CT-UBND ngày 17 tháng 08 năm 2007 về một số biện pháp cấp bách kiềmchế tốc độ tăng giá thị trường. Các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã đã triển khai thực hiện, tuy nhiên vào những tháng cuối năm 2007, giá cảhàng hóa, dịch vụ có chiều hướng tăng cao, nhất là chuẩn bị đón Tết Nguyên đánMậu Tý 2008.

Để thực hiện nhiệm vụ kiềm chếtăng giá, bình ổn thị trường, phục vụ tốt Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 theo tinhthần Chỉ thị số 23/2007/CT-TTg ngày 31 tháng 10 năm 2007 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, bình ổn thịtrường trong những tháng cuối năm 2007 và phục vụ Tết Nguyên Đán; Công điệnngày 22 tháng 11 năm 2007 củaBộ Tài chính, Uỷban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Thủ trưởng sác sở, ban,ngành; chủ tịch Uỷ ban các huyện, thị xã; Giám đốc các doanh nghiệp, các hộ sảnxuất kinh doanh tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 07/2007/CT-UBND ngày 17 tháng 8năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về một số biện pháp cấp bách kiềm chế tốc độtăng giá thị trường; phải coi công tác bình ổn giá ở địa phương, ngành mình làtrách nhiệm và nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, tăng cường công tác quản lýthị trường, có các biện pháp cụ thể (hành chính, kinh tế)không để xẩy rahiện tượng lợi dụng việc điều chỉnh giá bán xăng và các loại dầu để tăng giácác sản phẩm một cách không hợp lý; thực hiện triệt để tiết kiệm xăng dầu ởtất cả các cơ quan hành chính, sự nghiệp, các tổ chức đảng, đoàn thể theo chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời triển khai thực hiện tốt những công việcsau:

- Sở Thương mại và Du lịch chủtrì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện,thị xã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hoá, dịch vụ;chuẩn bị lượng hàng hoá, dịch vụ phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trongdịp Tết Nguyên đán, nhất là các mặt hàng: lương thực, thực phẩm, bánh mứt kẹo,bia, rượu, quần áo, văn hoá phẩm, phương tiện đi lại… Củng cố, phát triển mạnglưới bán hàng đến tận vùng sâu, vùng xa để cung ứng hàng hoá, dịch vụ đầy đủ;giá cả tương đối ổn định trên cơ sở đảm bảo chất lượng và an toàn cho ngườitiêu dùng, không để xảy ra mất cân đối cung cầu, không gây đột biến giá cả vàodịp trước và sau Tết Nguyên đán.

Tăng cường công tác quản lý thịtrường, chống các hành vi gian lận thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêudùng, góp phần bình ổn thị trường và tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh giữacác thành phần kinh tế; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trườngnhững ngày giáp Tết và sau Tết, xử lý nghiêm các trường hợp lưu thông, buôn báncác mặt hàng cấm như: pháo nổ các loại, đồ chơi nguy hiểm, độc hại ...

Có kế hoạch tổ chức tốt Hội chợXuân và các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đántrên địa bàn tỉnh; mở rộng các mối liên kết, phối hợp với các doanh nghiệp cungứng hàng hoá tổ chức các đợt bán hàng khuyến mãi, giảm giá, khai thác thêmnhiều hàng hoá mới và hàng truyền thống để Hội chợ Xuân vừa là nơi mua bán hàngvừa là điểm giao lưu văn hoá vui chơi lành mạnh, giàu bản sắc dân tộc.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợpvới các ngành chức năng có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã tăngcường kiểm soát và quản lý giá các mặt hàng có xu hướng tăng cao như: xăng dầu,thuốc chữa bệnh, sắt thép, gas; chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạchcác huyện, thị xã đẩy mạnh việc kiểm soát quản lý giá trên địa bàn, không đểtình trạng đầu cơ nâng giá, không thực hiện niêm yết giá; tham mưu Uỷ ban nhândân tỉnh hoặc xử lý theo thẩm quyền đối với những cơ sở sản xuất, kinh doanhtăng giá bất hợp lý, trái pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích của người tiêu dùngvà lợi ích của Nhà nước.

- Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng có liên quan và Uỷ ban nhândân các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tạicác cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm, các cơ sở giết mổ, kinh doanh gia súc,gia cầm theo đúng qui định của Nhà nước. Có kế hoạch cung ứng đầy đủ các loạigiống (cây trồng, vật nuôi), phân bón phục vụ kịp thời cho sản xuất; thực hiệntốt công tác kiểm dịch động vật, ngăn chặn và xử lý nghiêm việc vận chuyển,buôn bán gia cầm, gia súc chưa qua kiểm dịch.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phối hợp với các ngành chức năng có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thịxã thực hiện các giải pháp thích hợp để kích cầu đầu tư, đẩy nhanh việc giảingân vốn đối với các dự án đầu tư của Nhà nước; tập trung xử lý, tháo gỡ nhữngách tắc hiện nay về thủ tục đối với các dự án chưa giải ngân được hoặc giảingân chậm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân của các dự án này, nhất là các dự án,công trình đưa vào khai thác sử dụng năm 2007, 2008.

- Kho bạc nhà nước tỉnh chủ độngphối hợp với Sở Tài chính, chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các huyện tiếp tục tổ chứcthực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãngphí, nhất là tiết kiệm trong tiêu dùng; tiết kiệm trong tổ chức hội nghị, tổngkết cuối năm, gặp mặt đón mừng năm mới; triển khai các biện pháp thực hành tiếtkiệm, chống lãng phí trong sử dụng và chi tiêu ngân sách nhà nước.

- Giám đốc các doanh nghiệp sảnxuất, kinh doanh có biện pháp cụ thể cải tiến công nghệ, đổi mới quản lý, tiếtkiệm chi phí nguyên, nhiên liệu (bao gồm cả phí xăng dầu), chống lãng phí, tăngnăng suất, phấn đấu giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành để khắc phục kho khăndo giá xăng dầu tăng và góp phần kiềm chế tăng giá bán sản phẩm ra thị trường.

2. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã trong phạm vi, chức năng và quyền hạn của mình, tổ chức thực hiệntốt các biện pháp bình ổn giá theo nội dung của Chỉ thị này. Tăng cường côngtác quản lý thị trường, kiểm tra niêm yết giá, đảm bảo bình ổn giá trên địabàn; phối hợp với các sở, ngành để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên. Tổ chứckiểm tra giá hàng hóa, dịch vụ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chínhvề giá cả tại địa phương mình.

3. Sở giao thông vận tải, Côngan tỉnh và Uỷ ban nhân dân tỉnh các huyện, thị xã trong phạm vi chức năng củamình, chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải có kế hoạch chuẩn bị tốt lực lượngphương tiện vận chuyển, để phục vụ tốt nhu cầu vận chuyển hàng hoá và đi lạicủa nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra an toàn đối với phương tiện vậnchuyển; tập trung triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn giao thông theo đúngchỉ đạo tại Nghị quyết số 32/2007/NQ-CP ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Chính phủvề một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ùn tắc giaothông; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, bảo đảm cho người dân đón tếtNguyên đán vui vẻ, an toàn.

4. Các sở, ban, ngành; cáchuyện, thị xã báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của chỉ thị này về SởTài chính (hoặc báo cáo đột xuất khi có yêu cầu) định kỳ vào ngày 25 hàngtháng.

Giao Sở Tài chính có trách nhiệmtổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính.

5. Báo Kon Tum, Đài Phát thanh -Truyền hình tỉnh và Đài Truyền thanh, truyền hình các huyện, thị xã có kế hoạchđưa tin Chỉ thị này trên các phương tiện thông tin đại chúng, để các doanhnghiệp và người dân hiểu rõ các biện pháp điều hành thị trường giá cả của Nhànước, góp phần ngăn ngừa tác động tâm lý đẩy giá lên cao; xây dựng các phóngsự, chuyên đề phản ánh các nội dung tại Chỉ thị này.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầuThủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã; cácdoanh nghiệp và các hộ sản xuất kinh doanh trong tỉnh triển khai và chấp hànhnghiêm chỉnh. Mọi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo các qui định của phápluật .

Trong quá trình thực hiện có vấnđề gì vướng mắc, phản ảnh về Uỷ ban nhân dân tỉnh để chỉ đạo và xử lý kịp thời./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (thay b/c);
- Bộ Tài chính (thay b/c);
- TT Tỉnh ủy (thay b/c);
- TT HĐND (thay b/c);
- Cục KT VBQPPL(Bộ Tư pháp);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành (t/h);
- UBND các huyện, thị xã (t/h);
- Các doanh nghiệp TW và địa phương;
- Đài PTTH, Báo Kon Tum (t/h);
- Lưu VT-TH1
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Quang Vinh