UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 03 tháng 7 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNGCƯỜNG THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP CẤP BÁCH NHẰM NGĂN CHẶN TAI NẠN GIAO THÔNG NGHIÊMTRỌNG TRONG HOẠT ĐỘNG VẬN TẢI

Trong 6 tháng đầu năm 2013, các sở, ban ngành,đoàn thể trong tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố nỗ lực, tích cực triển khaithực hiện nhiều giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) nên tìnhhình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh chuyển biến tích cực, kéo giảm đượctai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí so với cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, xét về mức độ thiệt hại do tai nạngiao thông gây ra vẫn phức tạp, hậu quả nghiêm trọng hơn và có chiều hướng giatăng. Trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêmtrọng làm chết 03 người, bị thương 01 người. Nguyên nhân chính là do: Ngườitham gia giao thông và các đơn vị kinh doanh vận tải vi phạm các quy định vềATGT; công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm chưa nghiêm, chưa thườngxuyên liên tục; công tác quản lý nhà nước về hoạt động vận tải còn hạn chế.

Để ngăn chặn kịp thời các vụ tai nạn giao thôngnghiêm trọng, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23/6/2012 của Thủtướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặntai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải. Chủ tịch Uỷ ban nhândân tỉnh chỉ thị:

1. Sở Giao thông vận tải:

a) Triển khai đầy đủ, kịp thời các văn bản quyphạm pháp luật quy định về các điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, đàotạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe. Thực hiện nghiêm túc các quy định về điềukiện an toàn kỹ thuật, niên hạn xe ô tô vận tải hành khách trên tuyến cố định,đăng kiểm an toàn kỹ thuật phương tiện; đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

b) Có kế hoạch thanh tra toàn bộ các cơ sở kinhdoanh vận tải hành khách bằng xe ô tô tuyến cố định, vận tải hàng hoá bằngcontainer, các bến xe khách, cơ sở đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe,trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh; trước hết tập trung thanh tra các cơ sởliên quan đến những vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng trong thời gian qua;đình chỉ hoạt động những cơ sở cố tình vi phạm các hoạt động theo quy định củapháp luật, để xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

c) Yêu cầu các cơ sở kinh doanh vận tải tổ chứckiểm tra sức khoẻ định kỳ, đột xuất đối với đội ngũ lái xe và áp dụng các biệnpháp cần thiết khác, trước hết là đối với các lái xe khách tuyến cố định, xebuýt, xe taxi, xe vận tải container; phát hiện và loại khỏi đội ngũ lái xe cóhành vi sử dụng chất ma tuý, rượu, bia khi điều khiển phương tiện giao thông;thực hiện nghiêm kế hoạch đảm bảo an toàn kỹ thuật phương tiện vận tải đã đăngký.

d) Chỉ đạo các doanh nghiệp, HTX vận tải thựchiện nghiêm việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình, công tác tích hợp dữliệu từ thiết bị giám sát hành trình xe ô tô để quản lý, phát hiện, cảnh báo vàxử lý theo quy định pháp luật những vi phạm về tốc độ, hành trình, thời gianlái xe liên tục đối với lái xe và cơ sở kinh doanh vận tải.

đ) Chỉ đạo các Ban Quản lý dự án, nhà thầu khẩntrương tiến hành kiểm tra, rà soát việc đảm bảo ATGT đối với các công trìnhđường bộ đang khai thác; tổ chức đảm bảo ATGT trong quá trình thi công, xử lýnghiêm vi phạm, đình chỉ nhà thầu không thực hiện quy định về đảm bảo ATGT đểxảy ra tai nạn giao thông tại các công trình đang thi công; rà soát bổ sungbiển báo hiệu, đèn tín hiệu đường bộ; lắp đặt dải phân cách tại các đoạn đườngđủ điều kiện; thực hiện tốt công tác kiểm tra, xử lý quá tải, quá khổ theo chỉđạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 1796/UBND-NC ngày 27/6/2013.

e) Tăng cường chỉ đạo các biện pháp đảm bảo trậttự ATGT đường thuỷ trong mùa mưa lũ, nhất là an toàn đò ngang và tàu khách dulịch.

2. Công an tỉnh:

a) Chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ thuộc Côngan tỉnh, Công an các huyện, thị xã, thành phố huy động tối đa lực lượng, trangthiết bị, phương tiện, đẩy mạnh công tác tuần tra lưu động, tập trung xử lý láixe vi phạm các lỗi có nguy cơ gây tai nạn cao như: Chạy xe quá tốc độ, đi sailàn đường, tránh vượt sai quy định, vi phạm nồng độ cồn, chở quá tải, quá sốngười quy định.

b) Chỉ đạo công tác điều tra, nhanh chóng làm rõnguyên nhân các vụ tai nạn giao thông rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng,khởi tố kịp thời và sớm đề nghị truy tố, xét xử đối với các trường hợp vi phạmtrật tự ATGT điển hình.

3. Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Chủ tịchUBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp, chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếnhành thanh tra công vụ, kiểm tra và xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, công chứcviên chức các cơ quan quản lý nhà nước về bảo đảm trật tự điển hình có hành vivi phạm quy định trong thực thi công vụ; đình chỉ chức vụ để tiến hành điều trađối với những trường hợp có dấu hiệu bảo kê, tiếp tay, dung túng cho các cơ sở kinhdoanh vận tải, các đơn vị kiểm dịch, cơ sở đào tạo, sát hạch lái xe, các bến xevà lái xe vi phạm các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải và trật tự ATGT.

4. Ban An toàn giao thông tỉnh, Sở Thông tin vàTruyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long, Báo Vĩnh Long, các sở,ban ngành, đoàn thể tỉnh, Ban An toàn giao thông các huyện, thị xã, thành phốđẩy mạnh công tác tuyên truyền và giáo dục pháp luật về trật tự ATGT trên cácphương tiện thông tin đại chúng; Liên minh HTX tuyên truyền, phổ biến quy tắcgiao thông, quy định kinh doanh vận tải và đội ngũ lái xe.

5. Thủ trưởng các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh,cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,thành phố chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị này, địnhkỳ hàng tháng báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh (qua Ban An toàn giao thôngtỉnh) theo quy định./.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Diệp