ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 1986

CHỈ THỊ

VỀVIỆC TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG CON TÔM TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Vừa qua việc tranh mua tranh báncon tôm xuất khẩu đã diễn ra rất quyết liệt ở cả khu vực, đã đẩy giá tôm lênrất nguy hại. Tại thành phố, mặc dầu UBND Thành phố đã nhiều lần chỉ đạo đấutranh quản lý kềm giữ giá, thậm chí có lúc cấm mua tôm tại thành phố, nhưngtrên thực tế con tôm vẫn tiếp tục lưu thông về thành phố và nơi này không muanơi khác lại mua. Đến nay, ngoài ngành thủy sản và xuất nhập khẩu mua tôm, còncác quận huyện, các xí nghiệp đông lạnh trung ương, các công ty, trạm của cáctỉnh, thành phố bạn đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và các ngành không có chứcnăng kinh doanh cũng mua tôm tại thành phố để xuất khẩu.

Riêng phần thành phố, giá trịkim ngạch xuất khẩu thủy sản chủ yếu do liên doanh liên kết với các tỉnh và sảnxuất đánh bắt, nuôi trồng của thành phố. Mua tôm trôi nổi về thành phố chỉchiếm 1/10 trong giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng con tôm của thành phố.Thế nhưng giá cả tăng do tranh mua tranh bán đã không giữ nổi.

Thi hành chỉ thị của Thường vụHội đồng bộ trưởng, thành phố Hồ Chí Minh cùng với Bộ Hải sản đã nhiều lần họpban chỉ đạo việc quản lý thị trường con tôm tại thành phố, đấu tranh chốngtranh mua tranh bán con tôm từ trong nội bộ XHCN một cách nghiêm ngặt, và đấutranh cải tạo xóa tư thương tranh mua tranh bán con tôm tại thành phố.

UBND Thành phố chỉ đạp một sốbiện pháp thực hiện như sau :

1. Kể từ ngày ra chỉ thị này,cấm tất cả các cơ quan, đơn vị không có chức năng kinh doanh, các công ty xínghiệp chế biến thủy hải sản không được trực tiếp mua tôm. Các công ty xuất nhậpkhẩu, các trạm giao dịch các tỉnh, thành phố đóng trên địa bàn thành phố, cácquận huyện không có sản xuất đánh bắt nuôi trồng con tôm tại thành phố… đềuphải chấm dứt thu mua con tôm trên địa bàn thành phố. Nay giao cho Công ty thủysản xuất khẩu thuộc Sở Thủy sản thành phố làm đầu mối duy nhất quản lý thu muacon tôm còn lưu thông về thành phố.

2. Công ty thủy sản xuất khẩuthuộc Sở Thủy sản thành phố nghiên cứu các biện pháp thật hợp lý trên cơ sở quyluật lưu thông mặt hàng hải sản trên địa bàn mà phân công giao nhiệm vụ cho vàixí nghiệp đông lạnh trực tiếp mua và thanh toán tiền theo giá quy định, theochỉ đạo của Công ty thủy sản xuất khẩu thuộc Sở Thủy sản.

- Ở một số chợ đầu cầu con tômcòn lưu thông về đây, Công ty thủy sản, Ban chỉ đạo quản lý thị trường cùng vớiUBND quận huyện và phường sở tại bàn kế hoạch quản lý thu mua tại đây; không tổchức trạm thu mua riêng mà sử dụng tổ chức đã cải tạo của phường hoặc quận đểquản lý thu mua.

Công ty thủy sản xuất khẩu (trựcthuộc Sở Thủy sản) không được tổ chức ra một trạm nào cả lưu động hoặc cố địnhtrên địa bàn thành phố để mua tôm.

- Các quận huyện của thành phốcó ngư trường nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản (Duyên Hải, Nhà Bè, Bình Chánh,Bình Thạnh, Thủ Đức, Quận 8…) được tiếp tục tổ chức quản lý thu mua các loạithủy hải sản của địa phương mình tự sản xuất ra; cấm ngặt các đơn vị này khôngđược tổ chức thu hút tôm các nơi khác chạy về quận huyện để thu mua.

- Con tôm đã tổ chức quản lý thumua được cần có sự điều chỉnh phân bố cho các xí nghiệp đông lạnh của thành phốvà trung ương để đáp ứng một phần nguồn nhiên liệu cho xí nghiệp gia công sảnxuất, chế biến: Những đơn vị nắm được nhiều tôm phải điều hòa phân phối cho đơnvị không có nguyên liệu để chế biến, không để công nhân thất nghiệp.

- Về sử dụng kim ngạch từ nguồnquản lý con tôm được thỏa thuận phân chia như sau: làm nghĩa vụ với trung ương20%, 10% dành cho xí nghiệp đông lạnh, 70% là của thành phố.

3. Giá cả thu mua tại thành phốđược quy định như sau: lấy giá mua bình quân tại gốc của các tỉnh cộng 5% (phílưu thông) làm giá mua tại thành phố. Cấm triệt để mọi hình thức độn giá đểnâng giá mua thu hút con tôm chạy về thành phố.

Về mức giá cụ thể, giao cho Côngty thủy sản, Hội đồng quản trị thủy hải sản thành phố cùng bàn với Ủy ban Vậtgiá thành phố làm khung giá từng thờoi gian cho phù hợp.

Giá cả được quy định thống nhấtthì mọi đơn vị, mọi tổ chức, các quận huyện phải triệt để chấp hành, mọi vịphạm đều bị xử lý kỷ luật theo đúng quy định chung của Nhà nước.

4. Cải tạo quản lý thị trường,xóa thương lái đường dài tổ chức đi mua tranh tôm các tỉnh đưa về thành phố.

- Cấm các đầu nậu, thương láiđường dài tổ chức mua tôm từ các tỉnh hoặc mua tại thành phố. Công ty thủy sản,các xí nghiệp đông lạnh cùng với quận huyện, Ban quản lý thị trường, Cảnh sátkinh tế nắm lại cụ thể lập danh sách quản lý chặt chẽ họ. Quản lý tại nơoi màlâu nay đã sử dụng họ, quản lý tại khu phố nơi họ cư trú, giao cho phường, xãquản lý, đồng thời các đội công tác quản lý thị trường và cảnh sát kinh tế tổchức theo bám hộ để kịp thời trừng trị nếu họ còn tiếp tục hoạt động. Trong sốnày có một số có tay nghề kỹ thuật chế biến thì xem xét sử dụng từng ngườinhưng phải quản lý chặt chẽ.

- Đối với các tiểu thương cònmang tôm về thành phố cần lập danh sách cụ thể để quản lý họ, những xí nghiệpcó quan hệ phải chịu trách nhiệm quản lý họ.

- Các thương lái còn chạy đi cáctỉnh để mua tôm đem về thành phố, các tỉnh bắt và trừng trị theo luật pháp, cóthông báo cho thành phố tiếp tục xử lý và quản lý tại gốc.

5. Về tổ chức triển khai thựchiện :

- Nay giao cho Sở Thủy sản, Côngty thủy sản thành phố chịu trách nhiệm tổ chức quản lý thu mua, cải tạo thịtrường con tôm thành phố, đồng thời để phối hợp chặt các ngành, địa phươngtrong công tác này, cho phép thành lập Hội đồng quản lý, cải tạo thu mua phânphối con tôm trên địa bàn thành phố, thành phần gồm có:

+ Ban thường trực :

- Đại diện Sở Thủy sản.

- Đại diện Tổng Công ty XNKthành phố.

- Đại diện Ban cải tạo CTN thànhphố.

+ Các ủy viên phối hợp :

- Đại diện Ủy ban Vật giá thànhphố.

- Đại diện Ban Quản lý thịtrường thành phố.

- Đại diện Cảnh sát kinh tế.

- Đại diện Văn phòng UBND Thànhphố (Khối PPLT)

- Ủy ban nhân dân huyện DuyênHải

- Ủy ban nhân dân quận 1.

Hội đồng quản lý này do đại diệnSở Thủy sản thành phố làm Chủ tịch và Phó Chủ tịch là đại diện Tổng Công tyxuất nhập khẩu. Hội đồng quản lý có trách nhiệm, phối hợp với các ngành liênquan để triển khai thực hiện có kết quả sự chỉ đạo của UBND Thành phố về vấn đềnày; thông qua hoạt động mà đề xuất kịp thời cho UBND Thành phố tiếp tục chỉđạo có kết quả cuộc đấu tránh quản lý con tôm trên địa bàn thành phố.

- Ủy ban nhân dân các quậnhuyện, phường xã phải kiên quyết quản lý trên địa bàn về các mặt:

+ Quản lý thương lái tại địa bànvà nơi cư ngụ.

+ Quản lý các đơn vị không đượcphép mua tôm xuất khẩu mà còn vi phạm, kể cả các đơn vị cung ứng hàng xuất khẩuquận, huyện mình.

+ Kiểm tra kiểm soát việc thựchiện của các ngành chức năng trong việc thi hành các chỉ thị này của UBND Thànhphố.

- Công an thành phố, Ban chỉ đạocải tạo công tác thương nghiệp, Ban quản lý thị trường, Ủy ban vật giá, Ngânhàng thành phố phối hợp chặt chẽ trong Hội đồng quản lý để hỗ trợ cho Sở Thủysản thực hiện có kết quả chỉ thị này, đồng thời với chức năng của mình triểnkhai công tác nghiệp vụ để bảo đảm quản lý và đấu tranh có kết quả.

Đây là một công tác khó khănphức tạp, đề nghị các cấp, các ngành triển khai cho thông suốt trong nội bộ vàcó biện pháp cụ thể trong thực hiện, theo dõi sát để kịp thời chỉ đạo.

Các chỉ thị, quyết định, thôngbáo trước đây trái với chỉ thị này đều không có giá trị.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh