BAN CHỈ ĐẠO LIÊN NGÀNH TRUNG ƯƠNG VỀ VỆ SINH AN TOÀN THỰC PHẨM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-BCĐT ƯVSATTP

Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2017

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM AN TOÀN THỰC PHẨM, PHÒNG CHỐNG NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM VÀ BỆNH TRUYỀN QUA THỰC PHẨM TRONG DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN MẬU TUẤT VÀ MÙA LỄ HỘI XUÂN 2018

Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018 đang đến gần, nhucầu tiêu thụ các sản phẩm thực phẩm như rượu, bia, nước giải khát, bánh mứt kẹo, các loại hạt có du, thịt và các sản phẩm từ thịt, rau củ quả tươi sống... gia tăng rất mạnh, để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường, hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm cũng sẽ diễn ra rất sôi động.

Để bo đm an toàn thực phẩm cho nhân dân đón Tết, vui Xuân, đồng thời góp phần bo đm ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm và an sinh xã hội, Ban chđạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phm chỉ thị:

1. Ban chỉ đạo liên ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm:

a) Xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và bệnh truyền qua thực phm trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa Lễ hội Xuân 2018. Đy mạnh hoạt động truyền thông đến các đối tượng sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng thực phẩm, tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật về điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở, trang thiết bị, vệ sinh cá nhân người sản xuất, chế biến thực phẩm; quy định nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phm đối với nguyên liệu thực phẩm, phụ gia thực phẩm, ghi nhãn thực phẩm; v sinh ăn uống; lựa chọn, bảo quản, chế biến và sử dụng thực phẩm an toàn; phòng, chống ngộ độc do sử dụng ợu không an toàn, lạm dụng rượu.

b) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm. Tập trung vào các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm như: Các chợ, trung tâm thương mại đầu mối; cơ sở sản xuất, kinh doanh thịt và các sản phẩm từ thịt, rau củ quả tươi sống, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát, phụ gia thực phẩm; các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố tập trung trên địa bàn. Kết hợp lấy mẫu thực phẩm, ưu tiên xét nghiệm sớm các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm. Phát hiện sớm các hành vi vi phạm về an toàn thực phẩm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi và sản phẩm vi phạm về an toàn thực phẩm theo đúng quy định của pháp luật.

c) Kiểm tra, giám sát chặt chẽ các cửa khẩu, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu thực phẩm qua biên giới.

d) Công khai các cơ s vi phạm, kết quxử lý vi phạm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm để cnh báo cho cộng đồng, đồng thời biểu dương và công khai các cơ ssản xuất, kinh doanh thực phẩm chấp hành tt các quy định về an toàn thực phm trên các phương tiện thông tin đại chúng.

2. Các cơ sở y tế chun bị sẵn sàng các phương án, lực lượng thường trực, phương tiện, vt tư, hóa chất, đào tạo, tập hun cho lực lượng chuyên môn để chủ động cấp cu và điều trị, điều tra, xử lý, gim thiểu ảnh hưởng khi có ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn. Tổ chức trực chuyên môn 24/24 giờ trong những ngày nghtrong dịp Tết và Lễ hội.

3. Kết thúc Tết và Lễ hội, các Ban chỉ đạo liên ngành các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm báo cáo kết qutriển khai về Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về vệ sinh an toàn thực phm (Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế) để tổng hợp, báo cáo Chính phủ.


Nơi nhận:
- TTg Nguyễn Xuân Phúc (để báo cáo);
- PTTg Vũ Đức Đam (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các thành viên BCĐ liên ngành TƯ về VSATTP;
- Ban tuyên giáo T
U;
- BCĐ liên ngành các tỉnh, TP trực thuộc TƯ về VSATTP;
- Ban Qu
n lý ATTP TP. Hồ Chí Minh;
- Sở Y t
ế tnh/tnh phố trực thuộc TW;
- Các Vụ, Cục, đơn vị thuộc Bộ Y tế;
- Cục Qu
n lý, Bộ Quốc phòng;
- Cục Y t
ế, Bộ Công An;
- Cổng thông t
in điện tử Bộ Y tế;
- Lưu: VT, ATTP.

KT. TRƯỞNG BANPHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNGTRỰCNguyễn Thị Kim TiếnBỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ