ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Nam Định, ngày 10 tháng 6 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CẢI THIỆNMÔI TRƯỜNG KINH DOANH, NÂNG CAO CHỈ SỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CẤP TỈNH (PCI)

Trong những năm qua, thực hiện sự chỉ đạo củaUBND tỉnh, các cấp, các ngành đã có nhiều cố gắng trong việc cải thiện môitrường kinh doanh, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động; tuy nhiên vẫncòn nhiều hạn chế, yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu hiện nay. Kết quả đánhgiá xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Phòng Thương mại vàCông nghiệp Việt Nam (VCCI) cũng cho thấy Nam Định chưa phải là tỉnh có điểm sốvà thứ hạng cao.

Năm 2009 đạt 52,60 điểm, xếp thứ 55/63 các tỉnhthành trong cả nước, năm 2010 đạt 55,63 điểm đã vươn lên nhóm khá nhưng đứng ởvị trí 45, năm 2011 đạt 55,48 điểm thuộc nhóm khá nhưng ở vị trí 48/63. Năm2012, đạt 52,23 điểm, xuống nhóm trung bình ở vị trí 56/63; trong đó, nhiều chỉsố thành phần còn thấp như: tính năng động xếp thứ 63/63; tính minh bạch trongtiếp cận thông tin xếp thứ 62; chi phí gia nhập thị trường xếp thứ 52,…(kèmtheo báo cáo phân tích các chỉ số PCI của tỉnh Nam Định và nêu rõ trách nhiệmcủa các sở ngành liên quan).

Để khắc phục những yếu kém trong việc cải thiệnmôi trường kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, tạo độnglực cho thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội; Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉthị: Các sở, ngành, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thựchiện quyết liệt các biện pháp để nâng cao các chỉ số thành phần còn thấp. Đẩymạnh cải cách hành chính, công khai minh bạch, thường xuyên rà soát các thủ tụchành chính, để nghiên cứu loại bỏ những thủ tục chồng chéo; chú trọng giáo dụcđội ngũ cán bộ, công chức về đạo đức nghề nghiệp và chuyên môn nghiệp vụ. Trướchết, triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ sau :

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Chủ trì tham mưu cho UBND tỉnh định kỳ tổ chứccác hoạt động gặp gỡ, đối thoại giữa cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư vớicác cơ quan quản lý nhà nước; triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quảđối thoại giữa Chính quyền tỉnh với cộng đồng doanh nghiệp; giải quyết kịp thờicác vướng mắc của doanh nghiệp sau đối thoại.

- Chủ động phối hợp với Ban quản lý các khu côngnghiệp tỉnh rà soát các dự án đầu tư chậm tiến độ, vi phạm các cam kết tại Giấychứng nhận đầu tư đã cấp để trình UBND tỉnh ra quyết định thu hồi, tạo quỹ đấtcho các doanh nghiệp khác có dự án mang tính khả thi, phù hợp.

- Tích cực tham mưu, đề xuất giải pháp vận độngcác nguồn vốn đầu tư Trung ương, vốn ODA, FDI, NGO để phục vụ mục tiêu pháttriển kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Đánh giá việc thực hiện cơ chế “một cửa liênthông” trong đăng ký kinh doanh, rà soát xây dựng trình tự giải quyết từng thủtục cụ thể để nâng cao chất lượng phục vụ, hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thờigian đăng ký kinh doanh, giảm phiền hà cho doanh nghiệp, phối hợp với các cơquan có liên quan giải quyết kịp thời vướng mắc cho các doanh nghiệp, đồng thờiquản lý tốt hơn doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, rà soát, giúp đỡ cácđơn vị sự nghiệp công có chức năng hỗ trợ doanh nghiệp, tăng cường kết nối vớidoanh nghiệp và nâng cao chất lượng dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp; khuyến khíchcác doanh nghiệp triển khai thực hiện các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trên địabàn tỉnh.

- Phối hợp, giúp đỡ, nâng cao năng lực, hiệu quảhoạt động của các Hiệp Hội doanh nghiệp;

- Chủ trì theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hìnhthực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị này, định kỳ hàng quý báo cáo UBND tỉnh, Chủtịch UBND tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng phốihợp với các huyện, thành phố: Thực hiện các biện pháp nâng cao chỉ số tiếp cậnđất đai, hoàn thiện và công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quyhoạch xây dựng, quy trình giải quyết thủ tục về đất đai, công tác giải phóngmặt bằng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, thực hiện tốt việc hỗ trợ doanhnghiệp trong công tác khảo sát địa điểm, cung cấp thông tin quy hoạch, giảiquyết các thủ tục đầu tư xây dựng và các thủ tục về cấp giấy chứng nhận quyềnsử dụng đất.

3. Sở Nội vụ: Đôn đốc các ngành, các cấp đẩymạnh thực hiện đề án tổng thể về cải cách hành chính giai đoạn 2011-2015; Kếhoạch cải cách hành chính năm 2013, công khai dữ liệu thủ tục hành chính củatừng ngành: phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông triển khai thực hiện mô hình“một cửa liên thông hiện đại” ở cấp huyện; theo dõi, đánh giá nâng cao chấtlượng của cơ chế “một cửa”; chấn chỉnh lề lối làm việc; đánh giá công tác cảicách hành chính đối với các sở, ngành, UBND huyện, thành phố và thông báo côngkhai trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và website của sở để các đơn vị liêntục cải tiến, đổi mới lề lối làm việc, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân vàdoanh nghiệp.

4. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợpvới Sở Khoa học và Công nghệ và các sở ngành, UBND các huyện, thành phố liênquan, rà soát và có các biện pháp nâng cao chất lượng của cổng thông tin điệntử tỉnh và các Website tại các sở, ban, ngành. Đẩy mạnh việc công khai, minhbạch hóa thông tin cho cộng đồng doanh nghiệp và người dân; phổ biến, công khaicác văn bản pháp quy do các cơ quan Trung ương ban hành; các quy hoạch, kếhoạch, thủ tục hành chính và các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh trên cổngđiện tử, trang web của các đơn vị và tại địa điểm làm thủ tục để nhà đầu tư,doanh nghiệp dễ tiếp cận, không mất thời gian tìm kiếm. Đặc biệt quan tâm cậpnhật các quy định và hướng dẫn thủ tục hành chính liên quan đến đầu tư, đấtđai, các cơ chế chính sách, thông tin về các dự án kêu gọi đầu tư, các dự ánđấu thầu lựa chọn chủ đầu tư, các loại quy hoạch, kế hoạch của tỉnh.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnhtriển khai thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh Nam Định giai đoạn2011- 2020, nhằm đào tạo nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng đào tạocủa các trường, trung tâm dạy nghề đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực của các doanhnghiệp; kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đào tạo và tuyển dụng, củngcố, nâng cao chỉ số đào tạo lao động.

6. Sở Tư pháp tăng cường công tác quản lý, hỗtrợ củng cố vai trò của Đoàn Luật sư, các Phòng công chứng, các Công ty Luật,các tổ chức tư vấn pháp lý, trong việc hỗ trợ và tư vấn pháp lý, bảo vệ quyềnlợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân.

Đẩy mạnh phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật,chú trọng tuyên truyền hướng dẫn những quy định pháp luật có liên quan đến cácdoanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

7. Ban Quản lý các khu công nghiệp, Cục Thuế,Chi cục Hải quan và các đơn vị có liên quan hướng dẫn tạo thuận lợi cho cácdoanh nghiệp khi thực hiện các thủ tục hành chính về thuế và thực hiện quyhoạch chi tiết các khu công nghiệp. Thường xuyên tổ chức đối thoại với cácdoanh nghiệp về chính sách thuế, các thủ tục thực hiện về thuế giúp doanhnghiệp chủ động thực hiện.

8. Thanh tra tỉnh và các cơ quan có thẩm quyềntrong hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp (Công an, Thuế, Quảnlý thị trường...) có biện pháp tăng cường sự phối hợp của các ngành, các cấptrong việc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Các hoạt động thanh tra, kiểm traphải có kế hoạch cụ thể và thông báo trước cho doanh nghiệp theo quy định,tránh trùng lắp, phiền hà cho các doanh nghiệp, nhằm duy trì và nâng cao chỉ sốchi phí thời gian.

9. UBND các huyện, thành phố, chủ động tranh thủsự hướng dẫn của các sở ngành, tập trung thực hiện tốt công tác giải phóng mặtbằng; giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các khiếu nại, tố cáo; tạo điều kiệncho nhà đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ và hiệu quả.

10. Báo Nam Định, Đài Phát thanh - Truyền hìnhtỉnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách của tỉnh về cải thiệnmôi trường đầu tư, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp để cộng đồng doanhnghiệp kịp thời nắm bắt, tạo môi trường ổn định, thuận lợi, đồng hành, thựchiện có hiệu quả mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Xây dựng hìnhảnh về môi trường đầu tư, kinh doanh hấp dẫn, thể hiện tính năng động, nỗ lựcđột phá của các cấp, các ngành trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xãhội năm 2013, giai đoạn 2011- 2015 và những năm tiếp theo.

11. Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Kếhoạch và Đầu tư định kỳ tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo UBND tỉnh với cộng đồngdoanh nghiệp; đồng thời theo dõi, đôn đốc các cơ quan chức năng thực hiện cáccuộc đối thoại chuyên đề giải quyết vướng mắc tạo điều kiện thuận lợi cho cácdoanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh có hiệu quả; tổng hợp tình hìnhthực hiện nhiệm vụ theo Chỉ thị này, hàng quý báo cáo UBND tỉnh và Chủ tịchUBND tỉnh.

12. Đề nghị Tòa án Nhân dân tỉnh, Cục thi hànhán dân sự: Chủ trì xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch đổi mới, nâng cao chấtlượng trong hoạt động xét xử, thi hành án, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, hànhchính, nhằm nâng cao mức độ tin tưởng, sự tin cậy của cộng đồng doanh nghiệp,người dân đối với hoạt động của các cấp tòa án, nhằm nâng cao chỉ số thiết chếpháp lý.

Các cấp, các ngành có trách nhiệm thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này; Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tưcó trách nhiệm đôn đốc các đơn vị thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Chủtịch UBND tỉnh./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Tuấn

BÁO CÁO

PHÂN TÍCH VỀ CHỈSỐ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2012
(Kèm theo Chỉ thị số: 09/CT-UBND ngày 10/6/2013)

I. Các chỉ số thành phần có điểm số thấp, xếphạng thấp:

1. Tính minh bạch và tiếp cận thông tin (điểm số4,49, xếp hạng 61/63)

Trách nhiệm chính liên quan đến Sở Thông tintruyền thông là chất lượng hoạt động của cổng thông tin điện tử và của các sởngành liên quan chủ yếu:

- Sở KHĐT: Quy hoạch, kế hoạch phát triển kinhtế xã hội;

- Sở Tài nguyên Môi trường: Các quy hoạch, kếhoạch sử dụng đất;

- Sở Giao thông vận tải: Quy hoạch giao thông;

- Sở Xây dựng: Quy hoạch chung xây dựng, các quyhoạch chi tiết;

- Ban quản lý các khu công nghiệp: Quy hoạch chitiết khu công nghiệp.

2. Chi phí không chính thức (điểm số: 6,23. xếphạng 36/63)

Trách nhiệm chính là Sở Nội vụ và các sở ngành củatỉnh liên quan đến kế hoạch Cải cách hành chính của tỉnh chưa được thực hiệnhiệu quả, chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, thái độ làm việc... chưa đáp ứngyêu cầu.

3. Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp (điểm số: 3,95,xếp hạng 31/63):

Số lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợdoanh nghiệp của nhà nước và tư nhân còn ít, chất lượng chưa cao.

4. Chi phí thời gian để thực hiện các quy địnhcủa Nhà nước (điểm số: 5,87, xếp hạng 29/63)

Trách nhiệm của các sở ngành của tỉnh: Liên quanđến thực hiện các quy định về thủ tục hành chính, các cuộc thanh tra, kiểm tracòn nhiều

5. Đào tạo lao động (điểm số 5,07, xếp hạng28/63)

Trách nhiệm chính là Sở Lao động TBXH, liên quanđến chất lượng đào tạo lao động. Sở Giáo dục Đào tạo chưa làm tốt công táchướng nghiệp.

6. Tính năng động (điểm số 1,39, xếp hạng 63/63)

Trách nhiệm chính là Sở KHĐT, Cục Thuế, Sở TNMTchưa tham mưu cho lãnh đạo tỉnh các cuộc đối thoại với các doanh nghiệp để giảiquyết các vấn đề bức xúc của doanh nghiệp, mới chỉ dừng lại các cuộc gặp mặt,giao lưu, chưa đi sâu vào bàn các tháo gỡ các nội dung công việc cụ thể. Lãnhđạo các ngành cũng chưa sáng tạo trong giải quyết các khó khăn cho doanh nghiệp.

II. Các chỉ số thành phần có điểm số caonhưng xếp hạng thấp

1. Chi phí gia nhập thị trường (điểm số 8,4, xếphạng 52/63)

Tỉnh ta đã làm tương đối tốt, nhưng các tỉnhkhác còn làm quyết liệt hơn. Để cải thiện điểm số của chỉ số này cần làm tốthơn nữa liên quan đến các ngành: KHĐT, Thuế, Công an tỉnh...

III. Chỉ số thành phần có điểm số cao, xếphạng cao

1. Tiếp cận đất đai (điểm số 8,02, xếp hạng 4/63)

Điểm số của chỉ số này có cải thiện vượt bậc(tăng 1,99 điểm, tăng 42 bậc do trên 80% doanh nghiệp kinh doanh tại Nam Địnhđã có GCNQSDĐ), cần tiếp tục tích cực hơn nữa để duy trì chỉ số này.

IV. Chỉ số thành phần có điểm số thấp, xếphạng cao

1. Thiết chế pháp lý điểm số 4,63, xếp hạng 3/63)

Năm 2012, chỉ số Thiết chế pháp lý của Nam Địnhxếp thứ 3, giảm 1,02 điểm và tăng 34 bậc so với năm 2011, như vậy, chỉ số nàycủa các tỉnh thành đều giảm. Đây là trách nhiệm của các cơ quan tư pháp, đặcbiệt là Toà án và Cơ quan thi hành án dân sự./.