ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 09/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 06 tháng 11 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNGCÔNG TÁC QUẢN LÝ VỀ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC NGOÀI CÔNG LẬP

Trong những năm qua thực hiện đường lối đổi mới củaĐảng và Nhà nước về lĩnh vực y tế, được sự tạo điều kiện của các cấp, cácngành, số lượng cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn tỉnh đãphát triển nhanh chóng, loại hình hành nghề đa dạng tạo thành mạng lưới rộngkhắp. Các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập đã góp phần huy động nguồncung cấp tài chính, cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh và tạo điều kiện thuận lợicho việc tiếp cận cơ sở y tế của người dân, chia sẻ trách nhiệm khám, chữa bệnhvới các cơ sở y tế công lập.

Tuy nhiên, trong quá trình cung ứng các dịch vụ ytế còn nhiều cơ sở phát sinh các khuyết điểm, tiêu cực như: hành nghề không cógiấy phép, hành nghề quá phạm vi cho phép, lạm dụng kỹ thuật cao, lạm dụng xétnghiệm, quảng cáo quá khả năng chuyên môn, không niêm yết giá thu các dịch vụkhám chữa bệnh hoặc thu cao hơn giá niêm yết,… làm ảnh hưởng không tốt đến sứckhỏe và tính mạng của người bệnh, gây nên bức xúc trong dư luận xã hội.

Nguyên nhân chủ yếu của những tồn tại trên là: hiểubiết những quy định của Pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập của mộtbộ phận chủ cơ sở, người hành nghề còn hạn chế; hoạt động chủ yếu là nhằm chạytheo lợi nhuận. Công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân ở nhiều địa phươngchưa được quan tâm đúng mức; việc kiểm tra, thanh tra, hậu kiểm sau cấp phépchưa làm thường xuyên và chặt chẽ nên nhiều trường hợp vi phạm pháp luật chưađược phát hiện và xử lý nghiêm minh, chế tài xử phạt chưa đủ mạnh để răn đe,ngăn chặn sai phạm.

Để thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước tronglĩnh vực hành nghề y, dược ngoài công lập nhằm phát huy những mặt tích cực, kịpthời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp,các ngành có liên quan thực hiện một số nội dung sau:

1. Sở Y tế

- Chịu trách nhiệm quản lý các cơ sở y, dược ngoàicông lập hoạt động trên địa bàn. Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vịliên quan và các huyện, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra tấtcả các cơ sở y, dược ngoài công lập, kịp thời chấn chỉnh các hành vi vi phạmquy chế chuyên môn, quy trình kỹ thuật, vi phạm về y đức; xử lý nghiêm minh cáccơ sở y, dược ngoài công lập vi phạm các quy định của pháp luật về khám bệnh,chữa bệnh.

- Phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thànhphố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh; LuậtDược và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật; các quy chế chuyên môn, quy trìnhkỹ thuật trong lĩnh vực y tế nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cáccơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập. Cung cấp các thông tin trên cổng thôngtin điện tử của ngành các cơ sở được cấp phép và phạm vi hoạt động để cáchuyện, thành phố thuận lợi trong công tác quản lý và để người dân lựa chọn cáccơ sở cung ứng dịch vụ có đủ điều kiện.

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trên địa bàn làm tốt côngtác quản lý cán bộ; các cán bộ y tế tham gia hành nghề ngoài giờ phải báo cáolãnh đạo đơn vị và phải cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

- Tiếp tục triển khai việc cấp chứng chỉ cho ngườihành nghề, cấp giấy phép hoạt động cho cơ sở hành nghề theo các quy định củaPháp luật. Rà soát quy trình cấp phép để kịp thời điều chỉnh những bất cậptrong thủ tục cấp phép đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động này.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chú trọnghậu kiểm sau khi cấp phép hoạt động để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, thiếusót của các cơ sở cung ứng dịch vụ y tế, xử lý nghiêm minh các sai phạm theoquy định của pháp luật.

2. Công an tỉnh

- Tăng cường quản lý việc xuất cảnh, nhập cảnh vàcư trú của người nước ngoài tại Bắc Giang để kịp thời phát hiện, ngăn chặn tìnhtrạng người nước ngoài hành nghề khám bệnh, chữa bệnh trái phép trên địa bàn.

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quanvà UBND huyện, thành phố tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra các cơ sởy, dược ngoài công lập. Kịp thời điều tra, xử lý những hành vi vi phạm các quyđịnh của pháp luật trong lĩnh vực hành nghề y, dược.

3. Sở Công thương

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan cóliên quan trong đấu tranh chống buôn lậu, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm,chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng; chống các hành vi đầucơ, gian lận thương mại cũng như các hành vi vi phạm pháp luật về công thươngcủa các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập trên địa bàn.

4. Sở Tư pháp

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ cấp lý lịch tư pháp chocác đối tượng xin cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

5. Sở Thông tin và Truyền thông

- Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, BáoBắc Giang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền,phổ biến Luật Khám bệnh, chữa bệnh; Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thựchiện Luật nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người hành nghề cũng nhưnhận thức của cộng đồng trong lựa chọn và sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữabệnh.

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông trên địa bànthực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thông tin quảng cáo trong lĩnhvực y tế. Không đăng tin quảng cáo vượt quá khả năng chuyên môn hoặc không đúngvới nội dung chuyên môn đăng ký của các cơ sở y, dược ngoài công lập.

- Phối hợp với Sở Y tế và các địa phương công khaitrên các phương tiện thông tin đại chúng về cơ sở khám, chữa bệnh ngoài cônglập vi phạm các quy định hoạt động, mức độ vi phạm, hình thức xử phạt để nhândân biết, nhằm tăng tính răn đe và phòng ngừa tái phạm.

6. Sở Nội vụ

- Phối hợp với Sở Y tế xem xét, xác định nhu cầunhân lực của Sở Y tế, phòng Y tế các huyện, thành phố; đề xuất với UBND tỉnhđiều chỉnh, bổ sung để đảm bảo thực hiện công tác quản lý nhà nước về y tế trênđịa bàn.

- Phối hợp với Sở Y tế và UBND các huyện, thành phốđề xuất khen thưởng các cơ sở có những đóng góp tích cực cho sự nghiệp chămsóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân; các cá nhân kịp thời phát hiện saiphạm của cơ sở khám chữa bệnh tư nhân thông báo cho Sở Y tế và chính quyền địaphương xử lý.

7. Các sở, cơ quan trực thuộc UBND tỉnh

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công có tráchnhiệm phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện, thành phố tăng cường quản lý hoạt độnghành nghề y, dược ngoài công lập; đề xuất với UBND tỉnh những giải pháp vừa tạođiều kiện cho các cơ sở hành nghề y, dược ngoài công lập phát triển vừa quản lýchặt chẽ các hoạt động theo quy định của pháp luật.

8. UBND các huyện, thành phố

- Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về y, dượcngoài công lập, đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện pháp luật hành nghề y, dược;chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về hoạt động của cơ sở hành nghề y, dược ngoàicông lập trên địa bàn.

- Chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị trực thuộc, UBNDxã, phường, thị trấn quản lý chặt chẽ các cơ sở hành nghề y, dược ngoài cônglập trên địa bàn, tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hành nghề y,dược ngoài công lập như: phòng khám chuyên khoa, cơ sở làm răng giả, cơ sở dịchvụ kính thuốc, thẩm mỹ, chăm sóc sắc đẹp (spa); các cơ sở châm cứu, bấm huyệtxoa bóp, trị liệu và điều trị theo phương pháp y dược cổ truyền; các hình thứcquảng cáo kinh doanh trang thiết bị y tế và thực phẩm chức năng. Đình chỉ ngayhoạt động các cơ sở không có giấy phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm gâyảnh hưởng đến sức khỏe của người dân tại cộng đồng, định kỳ báo cáo UBND tỉnh(qua Sở Y tế để tổng hợp).

9. Đề nghị Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức đoànthể

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến cácquy định của pháp luật về hành nghề y, dược ngoài công lập sâu rộng tới các đơnvị, tổ chức trực thuộc và các hội viên.

- Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức trực thuộc: Khôngphối hợp với các tổ chức, cá nhân trong việc quảng cáo hành nghề y, dược ngoàicông lập, kinh doanh thực phẩm chức năng, các loại máy chẩn đoán bệnh không cógiấy phép của cơ quan có thẩm quyền; không ký các hợp đồng phối hợp khám bệnh,chữa bệnh miễn phí với các cơ sở y tế ngoài công lập có lồng ghép các hoạt độngkhám sàng lọc để thu gom bệnh nhân; quảng cáo và bán hàng đa cấp thực phẩm chứcnăng và trang thiết bị liên quan đến lĩnh vực y tế.

Yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các cơ quantrực thuộc UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tổ chức thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị này. Giao Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quankiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị theo quy định./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Linh