UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09/CT-UBND

Vĩnh Long, ngày 12 tháng 8 năm 2013

CHỈ THỊ

VỀ NHIỆM VỤ TRỌNGTÂM NĂM HỌC 2013 - 2014

Năm học vừa qua, ngành giáo dục và đào tạo tỉnhnhà đã phấn đấu đạt được nhiều thành quả quan trọng. Công tác quản lý giáo dụctiếp tục được đổi mới; nề nếp, kỷ cương trong nhà trường được giữ vững; cáccuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai tốt; đội ngũ cán bộ, quản lý,giáo viên phát triển theo hướng đồng bộ về cơ cấu và nâng cao về chất lượng;mạng lưới trường lớp tiếp tục được điều chỉnh hợp lý; quy mô học sinh ổn định;tỷ lệ học sinh bỏ học, lưu ban được kéo giảm; công tác phổ cập giáo dục và xãhội hoá giáo dục có sự chuyển biến rõ nét … nên chất lượng và hiệu quả giáo dục- đào tạo được nâng lên. Đây là những thành tích đáng ghi nhận trong sự nghiệpgiáo dục và đào tạo, góp phần nâng cao dân trí và đào tạo nguồn nhân lực đểphục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước nói chung và tỉnh nhànói riêng.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đạt đượctrong thời gian vừa qua và khắc phục những hạn chế, yếu kém, Chủ tịch Uỷ bannhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã, thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2013 - 2014,cụ thể như sau:

1. Ngành giáo dục và đào tạo:

1.1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả côngtác quản lý:

- Chủ động phối hợp với các ngành có liên quan,Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức học tập, nghiên cứu, quántriệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tiếp tụctriển khai Chương trình hành động của ngành giáo dục về thực hiện Chiến lượcphát triển giáo dục Việt Nam, giai đoạn 2011- 2020 của Thủ tướng Chính phủ;triển khai thực hiện có hiệu quả, sáng tạo cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, côgiáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xâydựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” gắn với Chương trình, mục tiêuquốc gia “ Xây dựng nông thôn mới”; đặc biệt, tiếp tục thực hiện có hiệu quảviệc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức cáchoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngànhgiáo dục (15/10/1968 - 15/10/2013).

- Đẩy mạnh cải cách hành chính và ứng dụng côngnghệ thông tin trong quản lý giáo dục và dạy học; thực hiện đồng bộ phân cấpquản lý, tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của các cơ sở giáo dục và cáccơ quan quản lý giáo dục. Tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý nhànước về giáo dục; thực hiện “3 công khai” của các cơ sở giáo dục; thực hànhtiết kiệm, chống lãng phí trong đầu tư, mua sắm cơ sở vật chất và tổ chức cáchoạt động giáo dục. Xử lý nghiêm và kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật.

- Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáodục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức và học sinh, sinh viên trongtoàn ngành. Đồng thời, củng cố và phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, để tạo sựthống nhất trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của toàn ngành.

1.2. Nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt độnggiáo dục:

- Đẩy mạnh thi đua “dạy tốt, học tốt”; đổi mớiquản lý và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện với những giải pháp đột phá,hiệu quả mang tính chất nền tảng cho sự phát triển bền vững. Chú trọng nănglực, chất lượng cán bộ chuyên môn để hoàn thành tốt chức trách. Tiếp tục thựchiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi đúng tiến độ; duy trì vànâng chất lượng công tác phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáodục trung học cơ sở; tiếp tục thực hiện công tác phổ cập giáo dục bậc trung học.

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung phòng,chống tham nhũng vào giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013- 2014; Chỉ thị số 2325/CT-BGDĐT ngày 28/6/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục vàĐào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy học trước chương trình lớp 1; Đề ándạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020 vàQuy định về dạy thêm học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chú trọng công tác giáo dục nhân cách, đạođức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức trách nhiệm xã hội cho học sinh, sinh viên;nâng cao đạo đức nghề nghiệp của nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Đẩy mạnhcông tác giáo dục thể chất, chăm sóc sức khoẻ. Tăng cường quản lý học sinh,giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo kỷ cương trường học, phòng chống tội phạm,bạo lực học đường, tệ nạn xã hội xâm nhập học đường.

1.3. Tiếp tục chăm lo và đầu tư cho phát triểnđội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; chuẩn hoá trong đào tạo, tuyểndụng và sử dụng nhà giáo các cấp; triển khai thực hiện Đề án quy hoạch nguồnnhân lực của ngành giáo dục và đào tạo. Tổ chức có hiệu quả công tác bồi dưỡngchuyên môn cho cán bộ quản lý giáo dục, đội ngũ giáo viên; đặc biệt, thực hiệnChương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dụcthường xuyên. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách đối với nhà giáo và họcsinh, sinh viên.

1.4. Đầu tư thiết bị trường học và cơ sở hạ tầngtheo hướng chuẩn hoá, kiên cố hoá, phục vụ thực hiện đổi mới phương pháp giảngdạy, nâng cao chất lượng học tập hiệu quả; ưu tiên đầu tư 22 xã điểm xây dựngnông thôn mới.

1.5. Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, tăng cườnghuy động các nguồn lực phát triển giáo dục, đồng thời sử dụng có hiệu quả cácnguồn lực hợp tác quốc tế cho phát triển giáo dục.

1.6. Tăng cường vận động học sinh bỏ học trở lạitrường, giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học, tăng tỷ lệ học sinh khágiỏi, đặc biệt phấn đấu tăng tỷ lệ học sinh đạt các giải học sinh giỏi quốc giavà đậu vào các trường đại học. Đưa hoạt động tư vấn học đường vào trường trung học.Đảm bảo chất lượng giáo dục trong việc xét lên lớp và tốt nghiệp các cấp. Tạocơ hội cho trẻ khuyết tật được hoà nhập học tập. Tuyên truyền, vận động và cógiải pháp hỗ trợ để tất cả học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế trong nămhọc này. Tiếp tục đầu tư cho công tác y tế học đường và phối hợp với các cơ quanchức năng thực hiện tốt các chế độ, chính sách bảo hiểm y tế đối với học sinh,sinh viên.

1.7. Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổchức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách miễn, giảm học phí, chính sáchtín dụng học sinh, sinh viên.

1.8. Tập trung các nguồn lực để đảm bảo cho ngàykhai giảng đúng theo kế hoạch thời gian năm học 2013 - 2014 của giáo dục mầmnon, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. Tiếp tục thực hiện thi tuyểnvào lớp 10 và thực hiện tốt việc phân luồng sau trung học cơ sở. Tổ chức thựchiện nghiêm, an toàn, đúng quy chế kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, thihọc sinh giỏi.

2. Sở Y tế:

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND cáchuyện, thị, thành phố hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhà trẻ, nhất là các nhàtrẻ tư nhân, các hộ giữ trẻ tại gia đình trên địa bàn tỉnh về cách phòng ngừacác dịch bệnh nguy hiểm. Thực hiện tốt an toàn vệ sinh thực phẩm tại các bếp ăntập thể ở các cơ sở giáo dục công lập, tư thục, đặc biệt ở các nhà trẻ, mẫugiáo.

3. Các cơ quan thông tin đại chúng:

Chủ động phối hợp với ngành giáo dục và đào tạotăng cường tuyên truyền sâu rộng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước vềgiáo dục và đào tạo đến tận người dân; vận động phụ huynh có con em trong độtuổi đi học tham gia “ Ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường ”. Giới thiệu nhữngtập thể, cá nhân trong và ngoài ngành có nhiều thành tích đối với sự phát triểnbền vững của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh nhà.

4. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố:

Tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi đểngành giáo dục và đào tạo hoàn thành nhiệm vụ năm học 2013 - 2014. Huy động tấtcả trẻ em đến trường; tổ chức ngày khai giảng năm học mới trang trọng, ý nghĩa,an toàn và tiết kiệm. Quan tâm đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theokế hoạch đề ra, nhất là 22 xã điểm xây dựng nông thôn mới.

5. Đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức thành viên phối hợp chính quyền cùng cấptuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Thanh