ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2007/CT-UBND

Cần Thơ, ngày 18 tháng 5 năm 2007

CHỈ THỊ

VỀTĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ KINH DOANH, VẬN CHUYỂN GIẾT MỔ GIA SÚC, GIA CẦM VÀBẢO ĐẢM AN TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM

Thời gian vừa qua, công tác quảnlý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thựcphẩm đã được các sở, ban, ngành chức năng và Ủy ban nhân dân các địa phương tậptrung chỉ đạo đạt được những kết quả khá tốt, đảm bảo được nhu cầu cung cấpthực phẩm an toàn cho người tiêu dùng, góp phần ngăn chặn dịch cúm gia cầm, cúmA (H5N1) ở người, bệnh lở mồm long móng ở gia súc và phát triển chăn nuôi. Đếnnay, trên địa bàn thành phố Cần Thơ đã hoàn thành việc đưa vào hoạt động các lògiết mổ gia súc, gia cầm tập trung, xóa bỏ tình trạng giết mổ nhỏ lẻ, phân tánở hộ gia đình; kiểm soát trên 95% số gia súc, gia cầm giết mổ, mua bán trên thịtrường. Việc kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm từng bước thựchiện theo quy định; tuy nhiên, công tác này vẫn còn bộc lộ một số mặt hạn chếnhư sau:

Thành phố chưa xây dựng quy hoạch các lò giết mổgia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn. Các lò giết mổ gia súc, gia cầm tập trunghiện có chủ yếu được hình thành theo nhu cầu thực tế trước đây, đa số lò giếtmổ được xây dựng cách xa khu dân cư nhưng trong quá trình đô thị hóa, các khudân cư mới được hình thành và phát triển dẫn đến việc các lò giết mổ trên khôngcòn phù hợp với điều kiện thực tế, không đảm bảo các quy định về vệ sinh thú y,vệ sinh môi trường và các điều kiện khác. Một số cơ sở kinh doanh sản phẩm giasúc, gia cầm, chế biến thực phẩm chưa thực hiện tốt quy định về an toàn vệ sinhthực phẩm; đa số các phương tiện vận chuyển gia súc, gia cầm cho các lò giết mổđều không đạt vệ sinh thú y, phương tiện vận chuyển chuyên dùng rất ít; việcphối hợp giải quyết công việc giữa cơ quan quản lý nhà nước có liên quan chưađược thường xuyên,...

Để tăng cường công tác quản lý kinh doanh, vận chuyểngiết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm; đồng thời, thựchiện tốt Chỉ thị số 30/2005/CT-TTg ngày 26 tháng 9 năm 2005 của Thủ tướng Chínhphủ về công tác quản lý giết mổ gia súc, gia cầm, bảo đảm an toàn vệ sinh thựcphẩm, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các sở, ban ngành thành phố, Ủy bannhân dân quận, huyện khẩn trương triển khai thực hiện các công việc sau:

1. Giám đốc sở, thủ trưởng cơ quan, ban, ngànhthành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện theo chức năng nhiệm vụ củangành và địa phương tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽtheo quy định bắt buộc về vệ sinh thú y trong kinh doanh buôn bán, giết mổ, chếbiến gia súc gia cầm; đồng thời, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chứcđoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân chỉ tiêu dùng các sảnphẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đã được kiểm soát giết mổ, kiểm tra bảo đảmvệ sinh và xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chỉ đạo điều hành pháttriển kinh tế - xã hội của ngành, đơn vị và địa phương.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôncó trách nhiệm:

- Chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, các sở, ngànhcó liên quan và Ủy ban nhân dân quận, huyện khẩn trương xây dựng quy hoạch cáccơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung trên địa bàn thành phố trình cấp cóthẩm quyền phê duyệt;

- Chỉ đạo Chi cục Thú y phối hợp với Ủy ban nhândân quận, huyện thường xuyên kiểm tra việc thực hiện chủ trương cấm giết mổ giasúc, gia cầm trong khu vực nội thành, nội thị, khu vực dân cư, khu công nghiệp;đồng thời, kiên quyết di dời các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm không đúng quy định;xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật đối với việcgiết mổ không qua kiểm soát giết mổ, không đảm bảo vệ sinh thú y, vệ sinh antoàn thực phẩm, làm lây lan dịch bệnh và ô nhiễm môi trường;

- Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư,Sở Tài nguyên và Môi trường, các sở, ngành có liên quan tham mưu đề xuất cho Ủyban nhân dân thành phố ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư xây dựngmới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chănnuôi gia cầm tập trung, công nghiệp theo tinh thần Quyết định số 394/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Sở Y tế chỉ đạo đơn vị trực thuộc phốihợp với ngành Nông nghiệp thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo cho các cán bộquản lý trong việc kiểm tra, kiểm soát, vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sởsản xuất, kinh doanh, cơ sở chế biến sản phẩm động vật.

4. Sở Thương mại chủ trì phối hợp với các sở, ngành liênquan và địa phương quy hoạch, sắp xếp các địa điểm buôn bán gia súc, gia cầm;sắp xếp khu vực mua gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm tại các chợ;đồng thời, chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp chặt chẽ với ngành Thúy, Y tế, Công an thường xuyên kiểm tra việc vận chuyển, lưu thông và phân phốisản phẩm gia súc, gia cầm.

5. Sở Giao thông Công chính chỉ đạo lực lượng Thanh traGiao thông phối hợp trong việc kiểm tra các đơn vị, tổ chức và cá nhân hoạt độngvận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm nhằm hạn chế, pháthiện kịp thời các trường hợp vận chuyển gia súc, gia cầm mang mầm bệnh hoặckhông rõ nguồn gốc.

6. Sở Văn hóa - Thông tin phối hợp với SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đài Phát thanh - Truyền hình Cần Thơ, Báo CầnThơ, các cơ quan thông tin đại chúng đóng trên địa bàn thành phố tăng cường côngtác thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh cúm trên gia cầm,đề phòng lây nhiễm cúm A (H5N1) ở người và bệnh lở mồm long móng ở gia súc; nguycơ dịch bệnh, nguy cơ lan truyền dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm do không đảm bảocác điều kiện vệ sinh thú y, vệ sinh an toàn thực phẩm và không thực hiện theohướng dẫn của cơ quan chuyên môn như Thú y, Y tế,... nhằm nâng cao nhận thứccủa cộng đồng và cá nhân để tự bảo vệ sức khỏe, chọn và sử dụng các sản phẩmgia súc, gia cầm đảm bảo chất lượng, kiểm soát được nguồn gốc xuất xứ rõ ràng;đồng thời, góp phần tích cực cho công tác phòng, chống dịch bệnh của thành phốđạt hiệu quả.

7. Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố, SởGiao thông Công chính theo chức năng nhiệm vụ của ngành mình chỉ đạo các đơn vịtrực thuộc phối hợp với ngành Nông nghiệp, các ngành có liên quan giám sát chặtchẽ vệ sinh môi trường tại các lò giết mổ gia súc, gia cầm; tham gia Đoàn kiểmtra liên ngành kiểm tra và xử lý các trường hợp vi phạm về kinh doanh, vận chuyển,giết mổ gia súc, gia cầm.

8. Ủy ban nhân dân quận, huyện tăng cườngcông tác quản lý kinh doanh, vận chuyển giết mổ gia súc, gia cầm và bảo đảm an toànvệ sinh thực phẩm trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủđộng phối hợp với các ngành chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện tốt các nộidung trong Chỉ thị.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việctriển khai thực hiện Chỉ thị này; đồng thời, trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, tổng hợp báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phốđể kịp thời chỉ đạo.

Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày và được đăngtrên Báo Cần Thơ chậm nhất là năm ngày kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHNguyễn Thanh Sơn